Mã khôi phục của tính năng Xác minh hai bước

Khi thiết lập phương thức xác thực hai bước, bạn có cơ hội lưu và lưu trữ 10 mã khôi phục ở nơi an toàn. Mã khôi phục cho phép bạn truy cập trang quản trị Shopify nếu không có phương thức xác thực khác. Ví dụ: Nếu không có quyền truy cập vào thiết bị di động, bạn có thể sử dụng một mã khôi phục để đăng nhập vào tài khoản nếu tài khoản của bạn đã kích hoạt xác thực hai bước.

Lưu mã khôi phục ở nơi an toàn, bảo mật mà bạn có thể truy cập từ bất cứ đâu. Bạn có thể in, sao chép hoặc tải xuống mã khôi phục. Ngoài ra, bạn có thể lưu mã khôi phục trong trình quản lý mật khẩu hoặc tại một vị trí lưu trữ đám mây mà bạn có thể truy cập dễ dàng, ví dụ như:

Truy xuất và lưu mã khôi phục

Nếu bạn không lưu mã khôi phục khi thiết lập phương thức xác thực thì bạn có thể lấy lại mã bất kỳ lúc nào. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Shopify để lấy lại mã khôi phục.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào tên cửa hàng ở trên cùng bên phải.
 2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản) > Security (Bảo mật).

 3. Trong mục Xác thực hai bước, trong Lưu mã khôi phục, nhấp vào Xem mã.

 4. Không bắt buộc: Nếu trước đây bạn đã sử dụng hết 10 mã khôi phục, hãy nhấp vào Tạo mã mới.

 5. Để hiển thị mã khôi phục trên màn hình, nhấp vào Mã khôi phục ⌄.

 6. Để lưu bản sao mã, thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để in bản PDF hoặc bản cứng của mã khôi phục, nhấp vào In mã.
  • Để sao chép và dán mã khôi phục vào tài liệu điện tử, nhấp vào Sao chép mã.
  • Để tải xuống mã khôi phục vào tệp .txt trên thiết bị của bạn, nhấp vào Tải xuống mã.
 7. Lưu mã khôi phục ở nơi an toàn, bảo mật.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí