Đăng nhập vào tài khoản Shopify

Bạn có thể truy cập vào tài khoản Shopify bằng cách nhập https://www.shopify.com/login vào trình duyệt web trên máy tính để bàn của bạn. Ngoài ra, bạn có thể đăng nhập qua ứng dụng Shopify trên máy tính bảng hoặc thiết bị di động. Bạn cũng có thể đăng nhập vào ứng dụng Shopify bằng cách dùng khóa sinh trắc học của thiết bị di động. Ứng dụng Shopify tương thích với hệ điều hành iOS, iPadOS và Android.

Đăng nhập vào tài khoản Shopify

Bạn có thể đăng nhập vào trang quản trị Shopify bằng trình duyệt Internet trên máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc thiết bị di động. Trên máy tính bảng và thiết bị di động, bạn cũng có thể đăng nhập bằng ứng dụng Shopify.

Nếu bạn đã đăng nhập vào cửa hàng trên cùng thiết bị trước đó thì cửa hàng của bạn có thể đã được liệt kê sẵn trong trang đăng nhập. Bạn có thể đăng nhập bằng cách chọn cửa hàng và sẽ không bị nhắc nhập địa chỉ email.

Nếu muốn đăng nhập vào trang quản trị Shopify trên máy tính bảng hoặc thiết bị di động mà không cần dùng ứng dụng Shopify thì bạn có thể dùng trình duyệt Internet và đăng nhập vào trang quản trị Shopify theo cách tương tự như khi đăng nhập trên thiết bị máy tính để bàn.

Bước:

Đăng nhập vào nhiều tài khoản Shopify

Bạn có thể đăng nhập vào nhiều tài khoản bằng máy tính bảng hoặc thiết bị di động trên ứng dụng Shopify. Bạn không thể đăng nhập vào nhiều tài khoản trên thiết bị máy tính để bàn, bạn chỉ có thể chuyển đổi giữa nhiều tài khoản.

Sau khi đăng nhập vào một tài khoản, tài khoản đó sẽ trở thành tài khoản đang hoạt động và bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản

Bước:

Khôi phục thông tin đăng nhập Shopify

Xem lại các thông tin sau để giúp khôi phục thông tin đăng nhập của bạn:

  • Quên mật khẩu: Nếu quên mật khẩu tài khoản Shopify thì bạn có thể đặt lại mật khẩu.
  • Quên địa chỉ email: Nếu bạn quên địa chỉ email, hãy thử khắc phục sự cố. Nếu bạn cần cập nhật địa chỉ email liên kết với tài khoản Shopify, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.
  • Các sự cố đăng nhập khác: Nếu bạn gặp phải các sự cố khác khi cố gắng đăng nhập vào tài khoản, hãy thử làm theo các bước khắc phục sự cố này.

Đăng xuất khỏi tài khoản Shopify

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí