Đăng nhập vào ứng dụng Shopify bằng sinh trắc học

Bạn có thể thiết lập sinh trắc học để đăng nhập vào ứng dụng Shopify. Khi sử dụng sinh trắc học, bạn có thể nhanh chóng đăng nhập bằng cách quét khuôn mặt hoặc vân tay để quản lý cửa hàng Shopify, qua đó đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu cửa hàng.

Ứng dụng Shopify không lưu trữ sinh trắc học của bạn. Thay vào đó, ứng dụng này dùng cài đặt sinh trắc học đã định cấu hình trên thiết bị di động của bạn.

Nếu bạn gặp vấn đề với việc xác thực sinh trắc học, bạn vẫn có thể đăng nhập vào cửa hàng mà không dùng sinh trắc học. Khi được nhắc mở khóa bằng sinh trắc học, nhấp vào Sử dụng thông tin đăng nhập để đăng nhập bằng mật khẩu.

Thiết lập sinh trắc học cho ứng dụng Shopify

Trước hết, bạn cần thiết lập sinh trắc học cho thiết bị di động nếu chưa thực hiện việc này. Mọi thiết bị di động đều khác nhau nên bạn cần xem lại cài đặt trên thiết bị di động để thiết lập sinh trắc học.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí