Trình biên tập cửa hàng trực tuyến cho ứng dụng Shopify

Sau khi cài đặt ứng dụng Shopify, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản và bắt đầu vận hành cửa hàng từ thiết bị di động.

Bạn có thể quản lý cửa hàng trực tuyến từ thiết bị di động bằng ứng dụng Shopify. Ứng dụng có trang tổng quan cửa hàng trực tuyến cho phép bạn chỉnh sửa cửa hàng, sửa đổi nội dung và đăng trang web chỉ từ một màn hình. Bằng trình biên tập chủ đề dành cho thiết bị di động, bạn có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa cửa hàng trực tuyến từ bất cứ nơi nào, cũng như tạo bài viết blog, thêm trang, cập nhật menu và quản lý chủ đề.

Cửa hàng

Trong ứng dụng Shopify, chạm vào biểu tượng để mở trang tổng quan cửa hàng. Tại đây, bạn có quyền truy cập vào các tính năng tương tự như phiên bản trang quản trị Shopify dành cho máy tính để bàn, bao gồm các tính năng sau:

Kênh bán hàng

Bạn có thể truy cập kênh bán hàng đang hoạt động qua tab trong ứng dụng Shopify. Bạn có thể chạm vào bất kỳ tên kênh bán hàng nào để xem tổng quan về kênh bán hàng đó cùng với chức năng tương tự như trang web trên máy tính để bàn. Các kênh bán hàng đều khác nhau. Tham khảo tài liệu về kênh bán hàng cụ thể để biết thông tin về cách sử dụng tính năng của kênh trong ứng dụng Shopify.

Bạn cũng có thể thêm kênh bán hàng mới bằng cách chạm vào nút Thêm kênh.

Cửa hàng trực tuyến

Mục Cửa hàng trực tuyến hiển thị bản xem trước của chủ đề hiện đang hoạt động dưới cả hai dạng dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động. Để truy cập thông tin chi tiết cửa hàng, chạm vào hình ảnh cửa hàng trực tuyến.

Xem trước cửa hàng trực tuyến của bạn

Chạm vào biểu tượng con mắt ở góc trên bên phải của ứng dụng Shopify để mở cửa hàng trong cửa sổ trình duyệt. Bạn có thể cuộn qua cửa hàng và chạm vào bất kỳ liên kết hoặc sản phẩm nào để mở. Thanh ở cuối màn hình thiết bị có thông tin về cửa hàng bạn đang xem trước và hiển thị ngày lưu gần nhất của cửa hàng.

Chạm vào nút Thao tác. Tại đây, bạn có thể ẩn thanh thao tác, đóng hoặc chia sẻ bản xem trước. Chạm vào Chia sẻ bản xem trước để nhận liên kết bản xem trước của cửa hàng trực tuyến mà bất kỳ ai được bạn chia sẻ liên kết trong hai ngày đều có thể truy cập. Vì đây là bản xem trước của cửa hàng, bất kỳ ai sử dụng liên kết đều không thể mua hoặc giao dịch bằng liên kết bản xem trước. Bạn có thể sao chép liên kết bản xem trước vào bảng nhớ tạm của thiết bị bằng cách chạm vào Sao chép liên kết.

Chạm vào Xong để đóng bản xem trước của cửa hàng và quay lại trang Cửa hàng trực tuyến trong ứng dụng Shopify.

Quản lý chủ đề

Bạn có thể quản lý chủ đề và thư viện chủ đề trên thiết bị di động bằng ứng dụng Shopify.

Chủ đề trên thiết bị di động

Trên tab của ứng dụng Shopify, chạm vào Cửa hàng trực tuyến > Quản lý tất cả chủ đề. Chủ đề hiện tại của bạn cùng phiên bản và ngày cài đặt sẽ hiển thị.

Cuộn xuống tiêu đề Thư viện chủ đề để xem tất cả chủ đề hiện có trong thư viện chủ đề.

Chạm vào nút Thêm chủ đề để thêm chủ đề mới vào thư viện. Nếu có tệp ZIP của chủ đề mới trên thiết bị di động, bạn có thể tải chủ đề mới lên cửa hàng trực tuyến bằng cách chạm vào Tải lên tệp ZIP. Hệ thống sẽ nhắc bạn chọn tệp từ thiết bị để tải lên. Lưu ý rằng tệp phải ở định dạng .zip và có kích cỡ nhỏ hơn 50MB.

Nếu không có chủ đề mới trên thiết bị, bạn có thể chọn kết nối với GitHub và tải lên chủ đề mới từ đó. Chạm vào nút Kết nối từ GitHub và làm theo lời nhắc để đăng nhập vào tài khoản GitHub và lấy tệp chủ đề mới.

Để biết thêm thông tin về cập nhật hoặc thêm chủ đề, tham khảo tài liệu quản lý chủ đề.

Updating themes (Cập nhật chủ đề)

Nếu chủ đề có sẵn bản cập nhật, bên dưới tên chủ đề sẽ hiển thị chấm màu xanh dương. Chạm vào mũi tên menu thả xuống để xem chi tiết bản cập nhật, ghi chú phát hành hoặc thêm bản cập nhật vào thư viện chủ đề.

Trình biên tập cửa hàng trực tuyến dành cho ứng dụng Shopify

Bạn hiện có thể tùy chỉnh chủ đề bằng thiết bị di động. Ứng dụng Shopify có trình biên tập chủ đề dành cho thiết bị di động cho phép bạn tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến ngay trên thiết bị di động. Bạn có thể thay đổi cài đặt chủ đề, thêm, xóa, chỉnh sửa và sắp xếp lại nội dung.

Để mở trình biên tập chủ đề dành cho thiết bị di động, chạm vào > Cửa hàng trực tuyến > Chỉnh sửa trên thiết bị của bạn.

Trong trình biên tập chủ đề dành cho thiết bị di động, bạn có thể:

  • Điều chỉnh cài đặt chủ đề bằng cách chạm vào ... trong phần đầu trang ứng dụng rồi chạm vào Cài đặt chủ đề
  • Tùy chỉnh trangmẫu bằng cách chạm vào nút menu thả xuống Trang chủ ở trên cùng màn hình. Bạn có thể Tìm kiếm một phần cụ thể của cửa hàng trực tuyến bằng thanh tìm kiếm trong menu này.
  • Chỉnh sửa từng mục và khối trong phần Mục của trình biên tập dành cho thiết bị di động:

Để biết thêm thông tin về tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến bằng trình biên tập chủ đề, tham khảo tài liệu tùy chỉnh chủ đề.

Trang quản trị và báo cáo cho Hiệu suất trang web

Trang quản trị và báo cáo Hiệu suất trang web hiện tại của bạn hiển thị trong báo cáo Phân tích. Tìm điểm "Hiệu suất trang web" trong danh sách của báo cáo.

Trên trang quản trị, bạn có thể xem hiệu suất của cửa hàng trong 28 ngày qua xét trên từng Core Web Vital: tốc độ tải, khả năng tương tác và tính ổn định về hình ảnh. Những số liệu này cung cấp cái nhìn tổng quan về trải nghiệm của khách truy cập trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Sử dụng menu thả xuống ở đầu trang để chuyển đổi giữa các chế độ xem thiết bị di động, máy tính để bàn hoặc tất cả (mặc định).

Trên trang báo cáo số liệu, bạn có thể xem những thay đổi đối với cửa hàng trực tuyến—ví dụ như cài đặt ứng dụng, cập nhật chủ đề và mã mới—đã ảnh hưởng như thế nào đến từng Core Web Vital. Điều chỉnh nhiều bộ lọc như khoảng thời gian, nhóm ngày và loại thiết bị để phản ánh tốt nhất lưu lượng truy cập của trang web. Biểu đồ thứ hai hiển thị số lượt truy cập trang được xếp vào từng hạng mục hiệu suất: tốt, trung bình hoặc kém.

Để gợi ý cải thiện hiệu suất của cửa hàng, chạm vào nút bất kỳ để truy cập tài nguyên liên quan. Tìm hiểu thêm về Hiệu suất trang web của Cửa hàng trực tuyến.

Bài viết blog

Chạm vào tiêu đề Bài viết blog để mở bài viết blog. Bạn có thể tạo bài viết blog mới hoặc chỉnh sửa bài viết hiện có. Tham khảo tài liệu về Blog để biết thêm thông tin về tạo và chỉnh sửa bài viết blog.

Chạm vào Xong để đóng trang blog.

Trang

Chạm vào tiêu đề Trang để mở danh sách trang. Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để xác định vị trí trang cụ thể hoặc chạm vào Bộ lọc khác để thu hẹp phạm vi tìm kiếm về các trang bị ẩn hoặc hiển thị.

Chạm vào nút Chọn để chọn một hoặc nhiều trang. Bạn có thể thay đổi trạng thái hiển thị của các trang đã chọn hoặc xóa hoàn toàn những trang đó khỏi cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thể Chỉnh sửa trang của cửa hàng. Chạm vào trang để mở trình soạn thảo văn bản đa dạng thức trong ứng dụng Shopify. Thực hiện thay đổi, sau đó chạm vào Lưu.

Chạm vào Xong để đóng trang.

Tham khảo tài liệu về Trang để biết thêm thông tin về Trang.

Navigation (Điều hướng)

Chạm vào nút Điều hướng để mở trang Điều hướng. Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa các menu hiển thị trên cửa hàng trực tuyến. Tham khảo tài liệu về Menu và liên kết để biết thêm thông tin về các loại menu và cách sử dụng.

Bạn cũng có thể truy cập bộ sưu tập và bộ lọc tìm kiếm trên trang Điều hướng trong ứng dụng Shopify.

Chạm vào Xong để đóng trang Điều hướng.

Bảo vệ bằng mật khẩu

Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng bảo vệ bằng mật khẩu cho cửa hàng trong ứng dụng Shopify. Chạm vào nút Bảo vệ bằng mật khẩu để bật hoặc tắt mật khẩu của cửa hàng.

Tìm hiểu thêm về chức năng bảo vệ bằng mật khẩu dành cho cửa hàng trực tuyến trong tài liệu về mật khẩu.

Tùy chọn

Chạm vào nút Tùy chọn ưu tiên để mở tùy chọn ưu tiên của cửa hàng.

Trên trang này, bạn có thể:

Chạm vào Lưu để lưu các thay đổi bạn đã thực hiện hoặc Xong để đóng trang tùy chọn ưu tiên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí