Redigeringsprogram for nettbutikken for Shopify-appen

Etter å ha installert Shopify-appen kan du logge på kontoen og begynne å drive butikken fra en mobil enhet.

Du kan administrere nettbutikken fra en mobil enhet med Shopify-appen. Appen har en oversiktsside over nettbutikken, der du kan redigere butikken, endre innhold og publisere nettstedet fra samme skjermbilde. Ved hjelp av redigeringsprogrammet for mobiltemaer kan du oppdatere eller redigere nettbutikken fra hvor som helst, og opprette blogginnlegg, legge til sider, oppdatere menyer og administrere temaet.

Butikk

Trykk på -ikonet i Shopify-appen for å åpne butikkoversikten. Herfra har du tilgang til de samme funksjonene som i skrivebordsversjonen av Shopify-administrator, inkludert følgende funksjoner:

Salgskanaler

Du finner de aktive salgskanalene gjennom -fanen i Shopify-appen. Du kan trykke på et hvilket som helst salgskanalnavn for å se en oversikt over salgskanalen, i tillegg til lignende funksjonalitet på skrivebordsversjonen. Alle salgskanaler er ulike. Se salgskanaldokumentasjon for den spesifikke kanalen for mer informasjon om hvordan du bruker kanalens funksjoner i Shopify-appen.

Du kan også legge til en ny salgskanal ved å trykke knappen Legg til kanal.

Nettbutikk

Nettbutikk-seksjonen viser en forhåndsvisning av det gjeldende aktive temaet i både skrivebords- og mobilversjon. For å se butikkdetaljer kan du trykke på bildet av nettbutikken.

Forhåndsvis nettbutikken

Trykk på øyeikonet øverst til høyre i Shopify-appen for å åpne butikken i et nettleservindu. Du kan bla gjennom butikken og trykke på koblinger eller produkter for å åpne dem. En linje nederst på skjermen inneholder informasjon om butikken du forhåndsviser, og viser den siste lagringsdatoen for butikken.

Trykk på knappen Handlinger. Herfra kan du skjule handlingsfeltet, lukke forhåndsvisningen eller dele forhåndsvisningen. Trykk Del forhåndsvisning for å få en forhåndsvisningskobling til nettbutikken som kan åpnes av alle du deler koblingen med i to dager. Ettersom dette er en forhåndsvisning av butikken vil ikke folk som bruker koblingen kunne utføre kjøp eller transaksjoner med forhåndsvisningskoblingen. Du kan kopiere forhåndsvisningskoblingen til enhetens utklippstavle ved å trykke Kopier kobling.

Trykk Ferdig for å lukke forhåndsvisningen av butikken og gå tilbake til Nettbutikk-siden i Shopify-appen.

Administrer temaet

Du kan administrere temaet og temabiblioteket på en mobil enhet med Shopify-appen.

Temaer på mobil

Trykk på Nettbutikk > Administrer alle temaer-fanen i Shopify-appen. Det gjeldende temaet med versjon- og installasjonsdatoen vises.

Bla ned til overskriften Temabibliotek for å se alle temaer som ligger i temabiblioteket.

Trykk knappen Legg til tema for å legge til et nytt tema i biblioteket. Hvis du har zip-filen til det nye temaet på den mobile enheten kan du laste opp det nye temaet til nettbutikken ved å trykke Last opp zip-fil. Du blir bedt om å velge filen som skal lastes opp fra enheten. Merk at filen må være en .zip-fil på mindre enn 50 MB.

Hvis du ikke har det nye temaet på enheten kan du velge å koble til GitHub og laste opp det nye temaet derfra. Trykk knappen Koble til fra GitHub og følg beskjedene for å logge på GitHub-kontoen for den nye temafilen.

Hvis du vil ha mer informasjon om å oppdatere eller legge til temaer, kan du se dokumentasjonen for temaadministrasjon.

Oppdatere temaer

Hvis det er en tilgjengelig oppdatering for et tema, vises en blå prikk under temaets navn. Trykk på rullegardinpilen for å se detaljer om oppdateringen, lese utgivelsesmerknader eller legge til oppdateringen i temabiblioteket.

Redigeringsprogram for nettbutikken for Shopify-appen

Nå kan du tilpasse temaet med den mobile enheten. Shopify-appen inneholder et temaredigeringsprogram for mobile enheter, som lar deg tilpasse nettbutikken fra den mobile enheten. Du kan gjøre endringer i temainnstillingene og legge til, fjerne, redigere og omorganisere innhold.

For å åpne temaredigeringsprogrammet for mobil trykker du på > Nettbutikk > Rediger på enheten.

I temaredigeringsprogram for mobile enheter kan du:

  • Justere temainnstillingene ved å trykke i appoverskriften og deretter trykke Temainnstillinger
  • Tilpasse sider og maler ved å trykke rullegardinknappen Startside øverst på skjermen. Du kan søke etter en bestemt del av nettbutikken med søkefeltet i denne menyen.
  • Rediger individuelle seksjoner og blokker fra Seksjoner-delen i det mobile redigeringsprogrammet:

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser nettbutikken med temaredigeringsprogrammet kan du se dokumentasjonen om tematilpasning.

Instrumentbordet og rapporter for nettytelse

Det gjeldende Nettytelser-instrumentbordet og -rapportene vises i Analyse-rapportene. Søk etter poengsummen «Nettytelser» fra rapportlisten.

Fra instrumentbordsiden kan du se butikkfrontens ytelse i løpet av de siste 28 dagene på tvers av hvert enkelt Core Web Vital-element: innlastingshastighet, interaktivitet og visuell stabilitet. Disse beregningene gir en overordnet oversikt over besøkendes opplevelse i nettbutikken din. Bruk rullegardinmenyen øverst på siden for å bytte mellom visningene mobil, stasjonær datamaskin eller alle (standard).

På siden med beregningsrapporten kan du se hvordan endringer i nettbutikken – som appinstallasjoner, temaoppdateringer og ny kode – har påvirket hvert enkelt Core Web Vital-element. Juster ulike filtre, som tidsperiode, datogruppering og enhetstype, for å best mulig representere trafikken til nettstedet ditt. Det andre diagrammet viser antall sidebesøk som faller inn under hver ytelseskategori: bra, moderat eller dårlig.

For forslag til hvordan du forbedrer butikkens ytelse, kan du trykke på noen av knappene for å få tilgang til relevante ressurser. Finn ut mer om nettytelse for nettbutikken.

Blogginnlegg

Trykk overskriften Blogginnlegg for å åpne blogginnleggene. Du kan opprette et nytt blogginnlegg, eller redigere eksisterende innlegg. Se dokumentasjonen for blogger for mer informasjon om å opprette og redigere blogginnlegg.

Trykk Ferdig for å lukke bloggsiden.

Sider

Trykk på Sider-overskriften for å åpne en liste over sider. Du kan bruke søkefeltet for å finne en bestemt side, eller trykke Flere filtre for å begrense søket til sider som er skjult eller synlige.

Trykk på Velg-knappen for å velge én eller flere sider. Du kan endre synlighetsstatusen for de valgte sidene, eller slette dem helt fra nettbutikken.

Du kan redigere sidene i butikken. Trykk på en side for å åpne redigeringsprogrammet for rik tekst i Shopify-appen. Gjør endringene og trykk Lagre.

Trykk Ferdig for å lukke siden.

Se dokumentasjonen om Sider for mer informasjon om sider.

Trykk på Navigasjon-knappen for å åpne navigasjonssiden. Herfra kan du redigere menyene som vises i nettbutikken. Se dokumentasjonen for menyer og koblinger for å få mer informasjon om menytyper og hvordan de brukes.

Du kan også få tilgang til samlings- og søkefiltre på Navigasjon-siden i Shopify-appen.

Trykk Ferdig for å lukke navigasjonssiden.

Passordbeskyttelse

Du kan slå passordbeskyttelse for butikken av eller på i Shopify-appen. Trykk på knappen Passordbeskyttelse for å slå butikkpassordet på eller av.

Finn ut mer om passordbeskyttelse for nettbutikken i dokumentasjonen om passord.

Preferanser

Trykk på Innstillinger-knappen for å åpne butikkinnstillingene.

På denne siden kan du:

Trykk Lagre for å lagre endringer du har gjort, eller Ferdig for å lukke innstillingssiden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis