Redigeringsprogram for nettbutikker for Shopify Mobile

Etter å ha installert Shopify-appen kan du logge på kontoen og begynne å drive butikken fra en mobil enhet.

Du kan administrere nettbutikken fra en mobil enhet med Shopify-appen. Appen har en oversiktsside over nettbutikken, der du kan redigere butikken, endre innhold og publisere nettstedet fra samme skjermbilde. Ved hjelp av redigeringsprogrammet for mobiltemaer kan du oppdatere eller redigere nettbutikken fra hvor som helst, og opprette blogginnlegg, legge til sider, oppdatere menyer og administrere temaet.

Butikk

Trykk Butikk-ikonet i Shopify-appen for å åpne butikkoversikten. Herfra har du tilgang til de samme funksjonene som i skrivebordsversjonen av Shopify-administrator, inkludert:

Salgskanaler

Du finner de aktive salgskanalene gjennom Butikk-fanen i Shopify-appen. Du kan trykke på et hvilket som helst salgskanalnavn for å se en oversikt over salgskanalen, i tillegg til lignende funksjonalitet på skrivebordsversjonen. Alle salgskanaler er ulike. Se salgskanaldokumentasjon for den spesifikke kanalen for mer informasjon om hvordan du bruker kanalens funksjoner i Shopify-mobilappen.

Du kan også legge til en ny salgskanal ved å trykke knappen Legg til kanal.

Nettbutikk

Nettbutikk-seksjonen viser en forhåndsvisning av det gjeldende aktive temaet i både skrivebords- og mobilversjon. For å se butikkdetaljer kan du trykke på bildet av nettbutikken.

Forhåndsvis nettbutikken

Trykk på øyeikonet øverst til høyre i Shopify-appen for å åpne butikken i et nettleservindu. Du kan bla gjennom butikken og trykke på koblinger eller produkter for å åpne dem. En linje nederst på skjermen inneholder informasjon om butikken du forhåndsviser, og viser den siste lagringsdatoen for butikken.

Trykk på knappen Handlinger. Herfra kan du skjule handlingsfeltet, lukke forhåndsvisningen eller dele forhåndsvisningen. Trykk Del forhåndsvisning for å få en forhåndsvisningskobling til nettbutikken som kan åpnes av alle du deler koblingen med i to dager. Ettersom dette er en forhåndsvisning av butikken vil ikke folk som bruker koblingen kunne utføre kjøp eller transaksjoner med forhåndsvisningskoblingen. Du kan kopiere forhåndsvisningskoblingen til enhetens utklippstavle ved å trykke Kopier kobling.

Trykk Ferdig for å lukke forhåndsvisningen av butikken og gå tilbake til Nettbutikk-siden i Shopify-appen.

Administrer temaet

Du kan administrere temaet og temabiblioteket på en mobil enhet med Shopify-appen.

Temaer på mobil

Trykk Nettbutikk > Administrer alle temaerButikk-fanen i Shopify-appen. Det gjeldende temaet med versjon- og installasjonsdatoen vises.

Bla ned til overskriften Temabibliotek for å se alle temaer som ligger i temabiblioteket.

Trykk knappen Legg til tema for å legge til et nytt tema i biblioteket. Hvis du har zip-filen til det nye temaet på den mobile enheten kan du laste opp det nye temaet til nettbutikken ved å trykke Last opp zip-fil. Du blir bedt om å velge filen som skal lastes opp fra enheten. Merk at filen må være en .zip-fil på mindre enn 50 MB.

Hvis du ikke har det nye temaet på enheten kan du velge å koble til GitHub og laste opp det nye temaet derfra. Trykk knappen Koble til fra GitHub og følg beskjedene for å logge på GitHub-kontoen for den nye temafilen.

Hvis du vil ha mer informasjon om å oppdatere eller legge til temaer, kan du se dokumentasjonen for temaadministrasjon.

Oppdatere temaer

Hvis det er en tilgjengelig oppdatering for et tema vises en blå prikk under temaets navn. Trykk på rullegardinpilen for å se detaljer om oppdateringen, lese utgivelsesmerknader eller legge til oppdateringen i temabiblioteket.

Gjeldende tema med en tilgjengelig temaoppdatering.

Redigeringsprogram for nettbutikker for Shopify Mobile

Nå kan du tilpasse temaet med den mobile enheten. Shopify-appen inneholder et temaredigeringsprogram for mobile enheter, som lar deg tilpasse nettbutikken fra den mobile enheten. Du kan gjøre endringer i temainnstillingene og legge til, fjerne, redigere og omorganisere innhold.

For å åpne temaredigeringsprogrammet for mobile enheter trykker du Butikk > Nettbutikk > Rediger på enheten.

Plasseringen av knappen til temaredigeringsprogrammet i Shopify-appen.

I temaredigeringsprogram for mobile enheter kan du:

  • Justere temainnstillingene ved å trykke i appoverskriften og deretter trykke Temainnstillinger
  • Tilpasse sider og maler ved å trykke rullegardinknappen Startside øverst på skjermen. Du kan søke etter en bestemt del av nettbutikken med søkefeltet i denne menyen.
  • Rediger individuelle seksjoner og blokker fra Seksjoner-delen i det mobile redigeringsprogrammet:
En liten GIF-fil som viser seksjonsskuffen som glir opp fra bunnen av skjermen på en mobil enhet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser nettbutikken med temaredigeringsprogrammet kan du se dokumentasjonen om tematilpasning.

Hastighetspoeng

Den gjeldende hastighetspoengsummen vises på siden Nettbutikk. Trykk Vis rapport for å se mer informasjon om hastighetspoeng, inkludert informasjon om hvordan hastighetspoengene beregnes.

Du kan endre datointervallet for hastighetspoengsummen med rullegardinmenyen under overskriften Hastighetspoeng over tid. Trykk på knappen for å velge et datointervall mellom de siste 7 dagene (standard) og de siste 30 dagene.

Du kan gå gjennom forslag til forbedringer i nettbutikkens hastighet. Trykk på en av knappene for å finne videoer og artikler om å forbedre hastigheten i nettbutikken. Hvis du vil ha mer informasjon om hastighet i nettbutikken, kan du se dokumentasjonen for Nettbutikkhastighet.

Trykk tilbake-pilen for å åpne Rapporter, eller trykk Ferdig for å lukke siden med hastighetspoeng.

Blogginnlegg

Trykk overskriften Blogginnlegg for å åpne blogginnleggene. Du kan opprette et nytt blogginnlegg, eller redigere eksisterende innlegg. Se dokumentasjonen for blogger for mer informasjon om å opprette og redigere blogginnlegg.

Trykk Ferdig for å lukke bloggsiden.

Sider

Trykk på Sider-overskriften for å åpne en liste over sider. Du kan bruke søkefeltet for å finne en bestemt side, eller trykke Flere filtre for å begrense søket til sider som er skjult eller synlige.

Trykk på Velg-knappen for å velge én eller flere sider. Du kan endre synlighetsstatusen for de valgte sidene, eller slette dem helt fra nettbutikken.

Du kan redigere sidene i butikken. Trykk på en side for å åpne redigeringsprogrammet for rik tekst i Shopify-appen. Gjør endringene og trykk Lagre.

Trykk Ferdig for å lukke siden.

Se dokumentasjonen om Sider for mer informasjon om sider.

Trykk på Navigasjon-knappen for å åpne navigasjonssiden. Herfra kan du redigere menyene som vises i nettbutikken. Se dokumentasjonen for menyer og koblinger for mer informasjon om menytyper og hvordan de brukes.

Du kan også få tilgang til samlings- og søkefiltre på Navigasjon-siden i Shopify-appen.

Trykk Ferdig for å lukke navigasjonssiden.

Passordbeskyttelse

Du kan slå passordbeskyttelse for butikken av eller på i Shopify-appen. Trykk på knappen Passordbeskyttelse for å slå butikkpassordet på eller av.

Finn ut mer om passordbeskyttelse for nettbutikken i dokumentasjonen om passord.

Preferanser

Trykk på Innstillinger-knappen for å åpne butikkinnstillingene.

På denne siden kan du:

Trykk Lagre for å lagre endringer du har gjort, eller Ferdig for å lukke innstillingssiden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis