Skann lagerbeholdningen med Shopify-appen

Du kan bruke følgende metoder for å skanne produktstrekkoder og administrere lagerbeholdning for butikken fra en mobilenhet eller et nettbrett ved hjelp av lagerskanneren:

  • tilordne en produktstrekkode til et eksisterende produkt i nettbutikken
  • øk produktlagerbeholdningen med én
  • justere eller angi lagerbeholdningsnivåer

Hensyn ved bruk av lagerbeholdningsskanneren

Før du begynner å bruke lagerbeholdningsskanneren bør du gå gjennom følgende vurderinger:

  • Lagerbeholdningsskanneren fungerer bare på iOS-, iPadOS- og Android-enheter.
  • Du må ha Shopify-appen installert på mobilen eller nettbrettet.

Feilmeldinger under skanning av lagerbeholdning

Du kan se følgende feilmeldinger når du skanner strekkodene:

  • Vil du lagerføre varen ved den gjeldende lokalisasjonen? – Strekkoden er tilordnet et produkt, men lagerføres ikke ved den gjeldende lokalisasjonen. Trykk på Lagerfør vare for å lagerføre produktet ved den gjeldende lokalisasjonen.
  • Sporer ikke lagerbeholdning – Strekkoden er tilordnet et produkt som lagerføres ved den gjeldende lokalisasjonen, men er angitt til å ikke spore lagerbeholdning. Hvis det er aktuelt, trykker du på Rediger produkt for å konfigurere lagerbeholdningssporing for produktet.
  • Strekkoden er tilordnet flere produkter – Strekkoden er tilordnet flere produkter. Trykk på Vis varer for å enten justere lagerbeholdningen manuelt, eller tilordne en annen strekkode til et produkt.
  • Velg produkt for å bruke strekkode? – Strekkoden er ikke tilordnet noen produkter. Trykk på Velg for å tilordne strekkoden til et produkt.

Tilordne en produktstrekkode til et eksisterende produkt

Du kan skanne en produktstrekkode og deretter tilordne strekkoden til et eksisterende produkt i nettbutikken.

Steg:

Øk antallet av produktlagerbeholdningen med én

Hvis du vil øke antallet av et produkts lagerbeholdning med én kan du skanne en produktstrekkode som er tilordnet et produkt i nettbutikken.

Steg:

Juster lagerbeholdning for et produkt

Hvis du vil justere lagerantall for et produkt, må du skanne en produktstrekkode som er tilordnet et produkt i nettbutikken, og deretter justere lagerantallet for produktet.

Du kan for eksempel justere produktets lagerantall fra 300 til 500.

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis