Skann lagerbeholdningen med Shopify-mobilappen

Du kan bruke lagerbeholdningsskanneren til å skanne produktstrekkoder og administrere butikkens lagerbeholdning på en mobil enhet eller et nettbrett.

Du kan skanne produktstrekkoder for å gjøre følgende:

  • tilordne en produktstrekkode til et eksisterende produkt i nettbutikken
  • øk produktlagerbeholdningen med én
  • justere eller angi lagerbeholdningsnivåer

Hensyn ved bruk av lagerskanneren

Før du begynner å bruke lagerbeholdningsskanneren bør du gå gjennom følgende vurderinger:

  • Lagerbeholdningsskanneren fungerer bare på iOS-, iPadOS- og Android-enheter.
  • Du må ha Shopify-appen installert på mobilen eller nettbrettet.

Tilordne en produktstrekkode til et eksisterende produkt

Du kan skanne en produktstrekkode og deretter tilordne strekkoden til et eksisterende produkt i nettbutikken.

Steg:

Øk antallet produkter i lagerbeholdningen med én

Hvis du vil øke antallet av et produkts lagerbeholdning med én kan du skanne en produktstrekkode som er tilordnet et produkt i nettbutikken.

Steg:

Juster antallet produkter i lagerbeholdningen med et bestemt antall

Hvis du vil justere antallet av et produkts lagerbeholdning må du skanne en produktstrekkode som er tilordnet et produkt i nettbutikken, og angi antallet av produktet du ønsker å justere.

Hvis du for eksempel ønsker å redusere lagerbeholdningen av produktet med fem skriver du inn -5.

Steg:

Angi nytt lagerantall for produkter

Hvis du vil angi et nytt antall for et produkts lagerbeholdning må du skanne en produktstrekkode som er tilordnet et produkt i nettbutikken, og skrive inn det nye lagerantallet for produktet.

Du kan for eksempel angi produktets lagerantall fra 300 til 500.

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis