สแกนสินค้าคงคลังของคุณโดยใช้แอป Shopify บนมือถือ

คุณสามารถใช้เครื่องสแกนสินค้าคงคลังเพื่อสแกนบาร์โค้ดสินค้า และจัดการสินค้าคงคลังของร้านค้าบนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณได้

คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดสินค้าเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

  • กำหนดบาร์โค้ดสินค้าให้สินค้าที่มีอยู่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
  • เพิ่มปริมาณสินค้าคงคลังของคุณหนึ่งรายการ
  • ปรับหรือกำหนดระดับสินค้าคงคลัง

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้เครื่องสแกนสินค้าคงคลัง

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้เครื่องสแกนสินค้าคงคลัง โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • เครื่องสแกนสินค้าคงคลังจะใช้งานได้เฉพาะกับอุปกรณ์ iOS, iPadOS และ Android เท่านั้น
  • คุณจำเป็นต้องมี แอป Shopify ที่ติดตั้งในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณ

กำนหดบาร์โค้ดสินค้าให้สินค้าที่มีอยู่

คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดสินค้า แล้วกำหนดบาร์โค้ดให้สินค้าที่มีอยู่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

ขั้นตอน:

เพิ่มปริมาณสินค้าคงคลังหนึ่งรายการ

หากคุณต้องการเพิ่มปริมาณสินค้าคงคลังของคุณหนึ่งรายการ คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดสินค้าที่ได้กำหนดให้สินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

ขั้นตอน:

แก้ไขจํานวนสินค้าคงคลังตามจํานวนที่ระบุ

หากคุณต้องการปรับปริมาณสินค้าคงคลังของคุณ คุณจำเป็นต้องสแกนบาร์โค้ดสินค้าที่ได้กำหนดให้สินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นป้อนจำนวนของสินค้าที่คุณต้องการปรับ

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการลดปริมาณสินค้าคงคลังลง 5 หน่วย คุณจำเป็นต้องป้อน -5

ขั้นตอน:

กำหนดปริมาณสินค้าคงคลังใหม่

หากคุณต้องการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังใหม่ คุณจำต้องสแกนบาร์โค้ดสินค้าที่ได้กำหนดให้สินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นป้อนปริมาณสินค้าคงคลังใหม่

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังของคุณจาก 300 เป็น 500 ได้

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี