สแกนสินค้าคงคลังของคุณโดยใช้แอป Shopify

คุณสามารถใช้เครื่องสแกนสินค้าคงคลังเพื่อสแกนบาร์โค้ดสินค้า และจัดการสินค้าคงคลังของร้านค้าบนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตด้วยวิธีต่อไปนี้:

  • กำหนดบาร์โค้ดสินค้าให้สินค้าที่มีอยู่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
  • เพิ่มปริมาณสินค้าคงคลังของคุณหนึ่งรายการ
  • ปรับหรือกำหนดระดับสินค้าคงคลัง

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้เครื่องสแกนสินค้าคงคลัง

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้เครื่องสแกนสินค้าคงคลัง โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • เครื่องสแกนสินค้าคงคลังจะใช้งานได้เฉพาะกับอุปกรณ์ iOS, iPadOS และ Android เท่านั้น
  • คุณจำเป็นต้องมี แอป Shopify ที่ติดตั้งในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดระหว่างการสแกนสินค้าคงคลัง

เมื่อสแกนบาร์โค้ดคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  • สต็อกสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันใช่หรือไม่ - บาร์โค้ดถูกกำหนดให้กับสินค้า แต่ไม่มีการเก็บสต็อกไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน แตะ สต็อกสินค้า เพื่อสต็อกสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน
  • ไม่ติดตามสินค้าคงคลัง - บาร์โค้ดถูกกำหนดให้กับสินค้าที่เก็บสต็อกไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน แต่ถูกตั้งค่าให้ไม่มีการติดตามสินค้าคงคลัง หากมี ให้แตะที่ แก้ไขสินค้า เพื่อตั้งค่าการติดตามสินค้าคงคลังของสินค้านั้น
  • บาร์โค้ดที่มอบหมายไปยังสินค้าหลายรายการ - บาร์โค้ดจะถูกมอบหมายไปยังสินค้าหลายรายการ แตะ ดูสินค้า เพื่อปรับสินค้าคงคลังด้วยตนเองหรือมอบหมายบาร์โค้ดอื่นให้แก่สินค้าหนึ่ง
  • ต้องการเลือกสินค้าเพื่อใช้บาร์โค้ดหรือไม่ - บาร์โค้ดไม่ได้มอบหมายไปยังสินค้าใดๆ แตะ เลือก เพื่อกําหนดบาร์โค้ดไปยังสินค้า

กำหนดบาร์โค้ดสินค้าให้สินค้าที่มีอยู่

คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดสินค้า แล้วกำหนดบาร์โค้ดให้สินค้าที่มีอยู่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

ขั้นตอน:

เพิ่มปริมาณสินค้าคงคลังหนึ่งรายการ

หากคุณต้องการเพิ่มปริมาณสินค้าคงคลังของคุณหนึ่งรายการ คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดสินค้าที่ได้กำหนดให้สินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

ขั้นตอน:

ปรับเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลัง

หากคุณต้องการปรับจำนวนสินค้าคงคลังของสินค้า คุณจะต้องสแกนบาร์โค้ดสินค้าที่กำหนดให้กับสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นจึงปรับจำนวนสินค้าคงคลังของสินค้า

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลังของคุณจาก 300 เป็น 500 ได้

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี