การใช้แอป Shopify สำหรับ iPhone และ Android

หลังจากติดตั้งแอป Shopifyคุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณและเริ่มใช้งานร้านค้าของคุณได้จากอุปกรณ์มือถือของคุณ หากคุณต้องการทราบวิธีการทำงานในแอป Shopify ให้ค้นหางานในศูนย์ช่วยเหลือของ Shopify แล้วเลือกiPhoneหรือAndroid

เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณได้รับสิทธิ์อนุญาตที่จำเป็นและซอฟต์แวร์ของคุณเป็นรุ่นล่าสุด

ในศูนย์ช่วยเหลือของ Shopify หากงานชิ้นนั้นสามารถทำได้จากอุปกรณ์มือถือของคุณโดยใช้แอป Shopify คุณสามารถเลือกคำแนะนำสำหรับ iPhone หรือ Android ได้โดยใช้ปุ่มบนหน้า:

Shopify app - page level buttons

สิทธิ์อนุญาตของพนักงานในแอป Shopify

พนักงานของคุณสามารถเข้าสู่ระบบแอป Shopify โดยใช้ข้อมูลประจำตัว Shopify ของตัวเอง หากพนักงานมีสิทธิ์อนุญาตแบบจำกัด พวกเขาจะสามารถดูได้เฉพาะส่วนของแอป Shopify ที่พวกเขามีสิทธิ์อนุญาตเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ดูหน้าแรกของส่วนผู้ดูแล Shopify ปุ่มหน้าแรกจะไม่ปรากฏในแอป Shopify

หากต้องการดูหน้าจอคำสั่งซื้อ พนักงานจะต้องมีสิทธิ์มากกว่าแค่ดูหน้าคำสั่งซื้อของส่วนผู้ดูแล Shopify เท่านั้น สิทธิ์ที่พนักงานพึงมีเพื่อดูหน้าจอคำสั่งซื้อ มีดังนี้:

  • คำสั่งซื้อ
  • สินค้า
  • ลูกค้า

พนักงานที่ไม่ได้รับสิทธิ์อนุญาตข้างต้นในส่วนผู้ดูแล Shopify จะไม่สามารถดูหน้าจอคำสั่งซื้อได้เมื่อเข้าสู่แอป Shopify

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มือถือของคุณเป็นรุ่นปัจจุบันแล้ว

เปลี่ยนภาษาของแอป Shopify

แอป Shopify จะใช้ภาษาที่คุณเลือกในอุปกรณ์ของคุณ โดยภาษาที่แอป Shopify รองรับมีดังนี้

  • อังกฤษ
  • ฝรั่งเศส
  • เยอรมัน
  • อิตาลี
  • ญี่ปุ่น
  • โปรตุเกส (บราซิล)
  • สเปน

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ต้องการในการตั้งค่าของอุปกรณ์ของคุณได้

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี