Använd Shopify-appen för iPhone och Android

När du har installerat Shopify-appenkan du logga in på ditt konto och börja köra din butik från din mobila enhet. Om du vill veta hur du utför en uppgift i Shopify-appen, sök efter uppgiften i Shopifys hjälpcenter och välj iPhone eller Android.

För bästa upplevelse, se till att dina medarbetare har de tillstånd som de behöver och att din programvara är aktuell.

I Shopifys hjälpcenter kan du, om en uppgift kan göras från din mobila enhet med hjälp av Shopify-appen, välja en instruktion för iPhone eller Android med hjälp av knapparna på sidan:

Shopify app - page level buttons

Medarbetarbehörigheter i Shopify-appen

Din personal kan logga in på Shopify-appen med sina egna Shopify-inloggningsuppgifter. Om personalen har begränsade behörigheter kan de bara se de områden i Shopify-appen som de har behörigheter till. Om de till exempel inte har behörighet att se Shopify-administratörens startsida så visas inte heller startknappen i Shopify-appen.

Medarbetarna behöver mer än bara behörighet att se sidan Order i Shopify-admin för att kunna komma åt skärmen Order. Medarbetarna behöver följande behörigheter för att se skärmen Order:

  • Ordrar
  • Produkter
  • Kunder

Anställda som inte har ovanstående tillstånd i Shopify-admin kan inte se skärmen Order när de loggar in på Shopify-appen.

Se till att din mobila programvara är uppdaterad

Ändra språket för Shopify-app

Shopify-appen använder enhetens inställda språk. Följande språk kan användas i Shopify-appen:

  • Engelska
  • Franska
  • Tyska
  • Italienska
  • Japanska
  • Portugisiska (Brasilien)
  • Spanska

Du kan ändra det valda språket i din enhets inställningar.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis