Sử dụng ứng dụng Shopify cho iPhone và Android

Sau khi cài đặt ứng dụng Shopify, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản và bắt đầu vận hành cửa hàng trên thiết bị di động. Nếu bạn muốn biết làm thế nào để thực hiện một tác vụ trong ứng dụng Shopify, hãy tìm kiếm tác vụ đó trong Trung tâm trợ giúp của Shopify và chọn iPhone hoặc Android.

Để có trải nghiệm tốt nhất, đảm bảo rằng nhân viên của bạn có quyền truy cập cần thiết, và phần mềm của bạn được cập nhật mới nhất.

Trong Trung tâm trợ giúp của Shopify, nếu có một tác vụ thực hiện được trên thiết bị di động bằng ứng dụng Shopify, bạn có thể dùng nút trên trang để chọn hướng dẫn dành cho iPhone hoặc Android:

Shopify app - page level buttons

Quyền nhân viên trên ứng dụng Shopify

Nhân viên của bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng Shopify bằng thông tin xác thực Shopify riêng của họ. Nếu nhân viên có quyền hạn chế thì họ chỉ xem được các vùng mà họ có quyền truy cập trên ứng dụng Shopify. Ví dụ: Nếu họ không có quyền xem Trang chủ trên trang quản trị Shopify thì nút Trang chủ sẽ không hiển thị trong ứng dụng Shopify.

Để truy cập màn hình Đơn hàng, nhân viên cần phải có quyền cao hơn, thay vì chỉ có quyền xem trang Đơn hàng trên trang quản trị Shopify. Các quyền mà nhân viên cần để xem màn hình Đơn hàng là:

  • Đơn hàng
  • Sản phẩm
  • Khách hàng

Nếu không có quyền truy cập vào phần Quản trị viên Shopify, nhân viên sẽ không thấy được màn hình Đơn hàng khi đăng nhập vào ứng dụng Shopify.

Đảm bảo rằng phần mềm dành cho thiết bị di động của bạn ở phiên bản mới nhất

Thay đổi ngôn ngữ ứng dụng Shopify

Ứng dụng Shopify sử dụng ngôn ngữ ưu tiên trên thiết bị của bạn. Ứng dụng Shopify hỗ trợ các ngôn ngữ sau:

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Pháp
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)
  • Tiếng Tây Ban Nha

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ ưu tiên trong phần cài đặt của thiết bị.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí