Sử dụng tiện ích Shopify Mobile

Bạn có thể thêm tiện ích Shopify Mobile để hiển thị số liệu từ cửa hàng Shopify trên màn hình của thiết bị di động. Bạn có thể chọn tối đa 7 số liệu trong các số liệu sau:

 • Tổng số hàng bán được
 • Số phiên
 • Giá trị đơn hàng trung bình
 • Tỷ lệ chuyển đổi
 • Tổng số đơn hàng
 • Doanh thu thực
 • Khách truy cập
 • Mặt hàng đã đặt hàng
 • Các mặt hàng đã trả lại
 • Đơn hàng đã thực hiện
 • Đơn hàng đã giao
 • Thời gian thực hiện

Tiện ích Shopify Mobile hiển thị số liệu của một cửa hàng Shopify duy nhất. Nếu có nhiều cửa hàng Shopify, bạn có thể thay đổi cửa hàng khi chỉnh sửa tiện ích hoặc thêm tiện ích riêng cho từng cửa hàng.

Các yêu cầu và lưu ý khi sử dụng tiện ích Shopify cho thiết bị di động

Đọc kỹ những lưu ý sau khi thêm tiện ích Shopify vào thiết bị di động:

 • Bạn cần sử dụng thiết bị iOS, iPadOS, WatchOS hoặc Android tương thích.
 • Bạn cần cài đặt ứng dụng Shopify trên thiết bị di động.
 • Bạn chỉ có thể thêm tiện ích Shopify cho thiết bị di động cho những cửa hàng bạn đã thêm vào ứng dụng Shopify.

Các thiết bị iOS và iPadOS tương thích

Để sử dụng tiện ích Shopify Mobile trên iOS hoặc iPadOS, thiết bị của bạn phải tương thích với iOS/iPadOS 14. Bạn có thể sử dụng tiện ích Shopify Mobile trên các thiết bị sau hoặc mới hơn:

 • iPhone 6s/6s Plus
 • iPhone SE (thế hệ 1)
 • iPad (thế hệ 5)
 • iPad Air 2
 • iPad Mini 3
 • iPad Pro

Thêm tiện ích Shopify cho thiết bị di động

Quá trình thêm và định cấu hình tiện ích Shopify Mobile có thể khác nhau tùy theo thiết bị và hệ điều hành của bạn.

Có ba kích cỡ tiện ích:

 • Tiện ích nhỏ hiển thị tối đa hai số liệu.
 • Tiện ích trung bình hiển thị tối đa bốn số liệu.
 • Tiện ích lớn hiển thị tối đa bảy số liệu.

Các bước thực hiện:

Chỉnh sửa tiện ích Shopify cho thiết bị di động

Trên thiết bị iOS, bạn có thể chỉnh sửa cửa hàng, số liệu và khoảng thời gian được chọn mà tiện ích hiển thị.

Trên thiết bị Android, bạn không thể chỉnh sửa tiện ích hiện có. Để chỉnh sửa tiện ích, bạn cần xóa tiện ích hiện có, rồi thêm tiện ích mới cùng cấu hình mới.

Các bước thực hiện:

Nhận hỗ trợ

Để được hỗ trợ khi thêm hoặc định cỡ tiện ích Shopify Mobile, vui lòng tham khảo hướng dẫn dành cho thiết bị di động:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí