Sử dụng tiện ích Shopify Mobile

Tiện ích Shopify Mobile hiển thị thông tin chuyên sâu từ cửa hàng Shopify trên màn hình chính của thiết bị di động. Bạn có thể sử dụng tiện ích để theo dõi tổng doanh số hoặc tổng số phiên của cửa hàng trực tuyến trong ngày.

Mỗi tiện ích Shopify Mobile sẽ hiển thị thông tin chuyên sâu của một cửa hàng Shopify. Nếu có nhiều cửa hàng Shopify, bạn có thể thêm tiện ích Shopify Mobile cho từng cửa hàng. Bạn chỉ có thể thêm tiện ích cho những cửa hàng mà bạn đã liệt kê trong ứng dụng Shopify Mobile.

Yêu cầu khi sử dụng tiện ích Shopify Mobile

Đọc kỹ các yêu cầu sau khi thêm tiện ích vào thiết bị di động:

 • Bạn phải sử dụng thiết bị iOS, iPadOS, WatchOS hoặc Android tương thích.
 • Bạn phải cài đặt ứng dụng Shopify trên thiết bị di động.
 • Bạn chỉ có thể thêm tiện ích Shopify Mobile cho những cửa hàng bạn đã thêm vào ứng dụng Shopify Mobile.
 • Bạn chỉ có thể chọn một cửa hàng Shopify cho mỗi tiện ích Shopify Mobile, nhưng bạn có thể thêm tiện ích với số lượng không giới hạn.

Các thiết bị iOS và iPadOS tương thích

Để sử dụng tiện ích Shopify Mobile trên iOS hoặc iPadOS, thiết bị của bạn phải tương thích với iOS/iPadOS 14. Bạn có thể sử dụng tiện ích Shopify Mobile trên các thiết bị sau hoặc mới hơn:

 • iPhone 6s/6s Plus
 • iPhone SE (thế hệ 1)
 • iPad (thế hệ 5)
 • iPad Air 2
 • iPad Mini 3
 • iPad Pro

Thêm tiện ích Shopify Mobile

Quá trình thêm và định cấu hình tiện ích Shopify Mobile có thể khác nhau tùy theo thiết bị và hệ điều hành của bạn.

Thêm tiện ích Shopify Mobile trên iOS và iPadOS

Sau khi thêm tiện ích Shopify Mobile vào màn hình chính trên iOS hoặc iPadOS, chọn thông tin chi tiết và cửa hàng mà tiện ích sẽ hiển thị.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình chính của thiết bị, chạm và giữ ở vị trí không có ứng dụng hoặc phím tắt.

 2. Chạm vào +.

 3. Trong danh sách các tiện ích hiện có, chạm vào Shopify.

 4. Chọn cửa hàng Shopify và loại thông tin chuyên sâu mà bạn muốn tiện ích hiển thị.

 5. Chạm vào Add widget (Thêm tiện ích).

 6. Chạm vào Done (Đã xong).

Thêm tiện ích Shopify Mobile trên Android

Sau khi thêm tiện ích Shopify Mobile vào màn hình chính trên Android, chọn thông tin chuyên sâu và cửa hàng mà tiện ích sẽ hiển thị.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình chính của thiết bị, chạm và giữ biểu tượng ứng dụng Shopify hoặc ở vị trí không có ứng dụng hay phím tắt.

 2. Chạm vào Tiện ích.

 3. Chạm vào tiện ích Shopify.

 4. Trên menu Widget setup (Thiết lập tiện ích), chọn cửa hàng Shopify, loại thông tin chuyên sâu và màu chủ đề bạn muốn tiện ích hiển thị.

 5. Chạm vào Done (Đã xong).

Định cấu hình tiện ích Shopify Mobile

Bạn chỉ có thể chọn địa điểm cửa hàng hoặc thông tin chuyên sâu để hiển thị trên tiện ích Shopify Mobile khi thêm vào màn hình chính. Nếu bạn muốn thay đổi thông tin mà tiện ích Shopify Mobile đang hiển thị, hãy xóa tiện ích này và thêm tiện ích mới.

Nhận hỗ trợ khi thêm hoặc định cỡ tiện ích

Để được hỗ trợ khi thêm hoặc định cỡ tiện ích Shopify Mobile, vui lòng tham khảo hướng dẫn dành cho thiết bị di động:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí