Quét hàng trong kho bằng ứng dụng Shopify

Bạn có thể sử dụng máy quét hàng trong kho để quét mã vạch sản phẩm và quản lý hàng trong kho của cửa hàng trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng theo những cách sau:

  • chỉ định mã vạch sản phẩm cho sản phẩm hiện có trong cửa hàng trực tuyến
  • tăng số lượng hàng tồn kho của sản phẩm thêm một
  • điều chỉnh hoặc đặt mức hàng trong kho cho sản phẩm

Những lưu ý khi sử dụng máy quét hàng trong kho

Trước khi bắt đầu sử dụng máy quét hàng trong kho, cân nhắc những điều sau:

  • Máy quét hàng trong kho chỉ hoạt động trên thiết bị iOS, iPadOS, iPadOS và Android.
  • Bạn cần cài đặt ứng dụng Shopify trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng.

Chỉ định mã vạch sản phẩm cho sản phẩm hiện có

Bạn có thể quét mã vạch sản phẩm, sau đó chỉ định mã vạch cho sản phẩm hiện có trong cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

Tăng số lượng hàng tồn kho của sản phẩm thêm một đơn vị

Nếu muốn tăng số lượng hàng tồn kho của sản phẩm thêm một, bạn có thể quét mã vạch sản phẩm được chỉ định cho sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho của sản phẩm theo số lượng cụ thể

Nếu muốn điều chỉnh số lượng hàng tồn kho của sản phẩm, bạn cần quét mã vạch sản phẩm được chỉ định cho sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến, sau đó nhập số lượng sản phẩm bạn muốn điều chỉnh.

Ví dụ: Nếu muốn giảm số lượng hàng tồn kho của sản phẩm đi 5 thì bạn cần nhập -5.

Các bước thực hiện:

Đặt số lượng hàng tồn kho mới cho sản phẩm

Nếu muốn đặt số lượng hàng tồn kho mới cho sản phẩm, bạn cần quét mã vạch sản phẩm được chỉ định cho sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến, sau đó nhập số lượng hàng tồn kho mới cho sản phẩm.

Ví dụ: Bạn có thể đặt số lượng hàng tồn kho của sản phẩm từ 300 đến 500.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí