Thiết lập tính năng theo dõi hàng tồn kho

Hàng trong kho chính xác trên cửa hàng Shopify sẽ có ích khi khách hàng cố gắng đặt hàng. Để có thể xem hoặc điều chỉnh mức hàng trong kho cho sản phẩm, bạn cần thiết lập theo dõi hàng tồn kho đối với sản phẩm. Khi theo dõi hàng trong kho của một sản phẩm trong Shopify, bạn có thể xem lịch sử kiểm kê của sản phẩm đó trong tối đa 90 ngày gần nhất.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí