Ställ in lagerspårning

En korrekt lagerförteckning i din Shopify-butik hjälper kunderna när de ska göra en beställning. Innan du kan visa eller justera lagernivåerna för en produkt måste du ställa in lagerspårning för produkten. När du spårar lager för en produkt i Shopify kan du se lagerhistoriken för den produkten upp till de senaste 90 dagarna.

Steg:

Om en produkts lagerkvantitet spåras med hjälp av lagerappar tilldelas kvantiteterna endast till den applatsen. Du kan ändra vilka platser som produkter tilldelas till.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis