ABC-lageranalys

I allmänhet upptäcker företag ofta att endast ett fåtal av deras produkter står för merparten av vinsten. Andra produkter beställs sällan och kan medföra onödiga lagrings-, underhålls- eller annonseringskostnader. Detta kan binda upp kontanter som annars kunde ha återinvesterats i din butik. Slutligen finns det vissa produkter som står för några få försäljningar, men sedan blir en toppsäljare, eller emellanåt inte får någon försäljning alls.

Denna observation finns över flera discipliner, där det mesta av ett systems utdata orsakas av en liten mängd av indata. Det brukar kallas för 80/20-regeln, eller Pareto-principen.

Inom lagerhantering använder en ABC-analys denna princip och placerar dina produkter i tre enkla kategorier. Detta hjälper dig att prioritera var du ska fokusera dina affärsansträngningar. Du kan komma åt rapporten ABC-analys per produkt från din Shopify-admin. Om din butik har en Basic Shopify- eller Shopify Lite-plan kan du ladda ner en rapporteringsapp med ABC-analys från Shopify App Store.

På den här sidan

Översikt

ABC-analysen delar in dina produkter i följande klasser:

 • A-klass: det här är dina mest sålda produkter, som står för cirka 80 % av dina intäkter.
 • B-klass: dessa produkter står för 15 % av dina intäkter. Produkter i den här kategorin flyttar ibland in i A-nivå eller C-nivå.
 • C-klass: dessa produkter står för 5 % av dina intäkter.

A-klass-produkter betraktas som dina viktigaste produkter.

Applikation

Dina A-klass-produkter bör få störst uppmärksamhet. Det här är de produkter som står för merparten av dina intäkter, och brist på lager för dessa produkter kan drastiskt skada din försäljning. Däremot kan dina produkter i C-klassen medföra onödiga kostnader om du har mer än du behöver eller för mycket betoning på att alltid ha dem i lager.

Strategier för produkter av A-klass

Produkter av A-klass står för 80 % av dina intäkter och är dina bäst presterande produkter. Överväg att använda följande strategier för dessa produkter:

 • Placera bättre kontroller och skydd på A-klass-lager för att undvika skador och stöld.
 • Ha alltid ett A-klass-lager till hands. Överväg att förvara ett reservlager av A-klass, och återbeställ dessa produkter i god tid innan du beräknar att du kommer att få slut på lager.
 • Ge A-klass-produkter mer synlighet i ditt marknadsföringsinnehåll och dina kampanjer.

Strategier för produkter av B-klass

Produkter av B-klass utgör en måttlig procentandel av dina intäkter. Dessa produkter varierar ofta mellan klasserna A och C. Dessa produkter är i allmänhet inte lika värdefulla som dina A-klass-produkter, men uppmärksamma vilka produkter som ibland ändras till en A-klass och vilka som ändras till en C-klass.

Överväg att använda följande strategier för dessa produkter:

 • Ha alltid ett B-klass-lager till hands. Återbeställ dessa produkter så att nya lager kommer strax innan du beräknar att du kommer att få slut på lager.
 • Marknadsför B-klass-produkter som paket eller tillägg till A-klass-produkter.
 • Överväg att använda A-klass-strategier för produkter som ibland ändras till A-klass.
 • Överväg att använda C-klass-strategier för produkter som ibland ändras till att ha en C-klass.

Strategier för C-klass-produkter

Produkter av C-klass utgör en liten procentandel av dina intäkter. De anses ofta vara "döda" eller "långsamt rörliga" lager. De står dock fortfarande för en viss försäljning och att de säljer ut kan leda till en dålig kundupplevelse. Det är ofta mer lönsamt att sälja av lagret och ta bort produkten från din katalog.

Överväg att använda följande strategier för dessa produkter:

 • Sälj C-klass-lager med rabatt och ta bort produkten från din katalog efter att den säljer ut.
 • Ge bort C-klass-lagret gratis med andra inköp för att öka försäljningen.
 • Ge bort C-klass-lager till välgörenhet.
 • Beställ C-klass-lager mer sällan eller "precis i tid" för att minska lagerkostnaderna.
 • Sluta beställa C-klass-lager, såvida det inte tjänar ett annat syfte för ditt företag.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis