ตั้งค่าการติดตามสินค้าคงคลัง

การมีสินค้าคงคลังที่ถูกต้องในร้านค้า Shopify จะช่วยเป็นข้อมูลให้ลูกค้าเมื่อทำการสั่งซื้อ คุณต้องตั้งค่าการติดตามสินค้าคงคลังของสินค้านั้นก่อนจึงจะสามารถดูหรือปรับเปลี่ยนระดับสินค้าคงคลังของสินค้าได้ เมื่อคุณติดตามสินค้าคงคลังใน Shopify คุณสามารถดูประวัติสินค้าคงคลังของสินค้านั้นย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน

ขั้นตอน:

หากมีการติดตามสินค้าโดยใช้แอปสินค้าคงคลัง ปริมาณของสินค้านั้นจะถูกจัดสรรไปยังตำแหน่งที่ตั้งของแอปนั้นเท่านั้น โดยคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สินค้ามอบหมายมาได้ โดยคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่สินค้ามอบหมายมาได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี