สินค้าคงคลังที่มีการจัดการหลายรายการ

หากคุณใช้แอปการจัดการคำสั่งซื้อที่อนุญาตให้มีสินค้าคงคลังที่มีการจัดการหลายรายการ คุณอาจต้องแก้ไขการตั้งค่าสินค้าที่คุณสต็อกไว้ในที่ตั้งร้านค้าของคุณก่อนที่คุณจะสามารถอัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังได้

การจัดการสินค้าคงคลังจากที่ตั้งหลายแห่งหรือแอปการจัดการคำสั่งซื้อหลายแอป

คุณสามารถจัดการสินค้าคงคลังของสินค้าจากหลายที่ตั้งซึ่งอาจมีที่ตั้งร้านค้าอย่างน้อยหนึ่งแห่ง รวมถึงแอปการจัดการคำสั่งซื้ออย่างน้อยหนึ่งแอปที่เปิดใช้สินค้าคงคลังที่มีการจัดการหลายรายการไว้ได้

สินค้าคงคลังที่มีการจัดการหลายรายการจะช่วยให้คุณสามารถจัดการสินค้าคงคลังบางรายการของสินค้าหนึ่งในที่ตั้งร้านค้าได้ ขณะที่สินค้าคงคลังบางรายการได้รับการจัดการโดยแอปการจัดการคำสั่งซื้อ แอปการจัดการคำสั่งซื้ออาจรวมถึงแอปการดรอปชิป บริการโลจิสติกส์ และบริการจัดการคำสั่งซื้อแบบปรับแต่งเอง ตัวอย่างเช่น แอปหนึ่งอาจเป็นคลังสินค้าที่จัดการคำสั่งซื้อในนามของคุณ

เมื่อคุณจัดการสินค้าคงคลังของร้านค้าคุณจากที่ตั้งหลายแห่ง คุณต้องตั้งค่าสินค้าคงคลังของสินค้าให้สต็อกในหลายที่ตั้งก่อนที่คุณจะสามารถอัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังได้ หากข้อมูลต่อไปนี้เป็นจริง:

  • สินค้าจะได้รับการสต็อกในหลายๆ ที่ตั้งร้านค้า
  • สินค้าจะได้รับการสต็อกในที่ตั้งร้านค้าอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และสินค้าคงคลังบางรายการจะได้รับการจัดการโดยแอปการจัดการคำสั่งซื้ออย่างน้อยหนึ่งแอป ซึ่งอนุญาตให้มีสินค้าคงคลังที่มีการจัดการหลายรายการได้

คุณสามารถจัดการปริมาณสินค้าคงคลังของที่ตั้งหลายแห่งได้จากหน้ารายละเอียดของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า

ขั้นตอน

  1. จากหน้าสินค้า ให้เลือกสินค้า
  2. หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า ให้เลือกตัวเลือกสินค้า
  3. ในส่วนสินค้าคงคลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกหลายที่ตั้งจากรายการสต็อกสินค้าคงคลังในแล้ว
  4. หากคุณต้องการเพิ่มหรือลบที่ตั้ง ให้คลิก “แก้ไขที่ตั้ง” แล้วทำเครื่องหมายหรือเลิกทำเครื่องหมายที่ตำแหน่งที่ตั้งในรายการ จากนั้นคลิก “บันทึก
  5. หากคุณต้องการอัปเดตปริมาณสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกที่ปริมาณที่ระบุไว้ใต้ “พร้อมใช้งาน” เพื่อแก้ไขหรือกำหนดปริมาณ จากนั้นคลิก “บันทึก
  6. หากคุณต้องการเปิดใช้การติดตามสำหรับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ให้ทำเครื่องหมายที่ติดตามปริมาณ
  7. หากคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ แล้ว ให้คลิก “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี