Multiadministrert lagerbeholdning

Hvis du bruker en oppfyllelsesapp som tillater fler-administrert lagerbeholdning, kan det være at du må justere innstillingene for produktene du lagerfører ved butikklokalisasjoner før du kan oppdatere lagerantallet.

Administrere lagerbeholdning fra flere lokalisasjoner eller oppfyllelsesapper

Du kan administrere lagerbeholdning for produkter fra flere lokalisasjoner, som kan inkludere én eller flere butikklokalisasjoner samt én eller flere oppfyllelsesapper som har fler-administrert lagerbeholdning aktivert.

Fler-administrert lagerbeholdning tar deg administrere noe av lagerbeholdningen for et produkt ved butikklokalisasjoner, mens noe av lagerbeholdningen administreres av oppfyllelsesappen. Oppfyllelsesappene kan inkludere direktefraktingsapper, logistikktjenester og tilpassede oppfyllelsestjenester. En app kan for eksempel være et lager som oppfyller bestillinger på dine vegne.

Når du administrerer butikkens lagerbeholdning ved flere lokalisasjoner, må du angi produktets lagerbeholdning til å bli lagerført ved Flere lokalisasjoner før du kan oppdatere lagerantallet når følgende er innfridd:

  • Produktet er lagerført ved flere butikklokalisasjoner.
  • Produktet er lagerført ved én eller flere butikklokalisasjoner, og noe av lagerbeholdningen administreres av én eller flere oppfyllelsesapper som tillater fler-administrert lagerbeholdning.

Du kan administrere lagerantall for flere lokalisasjoner fra detaljsiden for et produkt eller en variant.

Steg

  1. Velg et produkt fra Produkter-siden.
  2. Velg en variant dersom produktet har varianter.
  3. Sørg for at Flere lokalisasjoner er valgt fra listen Lagerbeholdningen lagerføres ved i seksjonen Lagerbeholdning.
  4. Hvis du vil legge til eller fjerne lokalisasjoner, klikker du på Rediger lokalisasjoner og merker av eller fjerner avmerkingen i listen, før du klikker på Lagre.
  5. Hvis du vil oppdatere lagerantallet for en lokalisasjon, klikker du på antallet som er oppført under Tilgjengelig for å justere eller angi antall, og klikker deretter på Lagre.
  6. Hvis du vil aktivere sporing for produktet eller varianten, merker du av for Spor antall.
  7. Hvis du har gjort endringer, klikker du på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis