Administrere leverandørinformasjon

Leverandører representerer opprinnelsen eller kilden til produktene du selger. Hvis du lager alle produktene selv, er du den eneste leverandøren. Hvis du selger produkter fra ulike kilder, kan administrasjon av leverandørinformasjon imidlertid gjøre det enklere å optimalisere driften, spore kilder til lagerbeholdning og optimalisere den overordnede salgsstrategien.

Leverandøren som er tilknyttet produktene dine kan enten være deg selv, eller en annen forhandler. Hvis du for eksempel selger honning, og håndlager alle honningprodukter, fungerer du som leverandør av alle varer. Hvis du kjøper honning fra flere bondegårder, vil hver bondegård som du kjøper honning fra være en enkeltleverandør i systemet.

Du kan bruke leverandørinformasjon i Shopify-administrator til å forenkle oppgaver som organisering, sortering og filtrering av produkter, samt å generere rapporter basert på leverandører. Enten du håndterer produksjonen alene eller samarbeider med ulike leverandører, kan du få nyttig innsikt i driften ved å organisere leverandørinformasjonen.

Fordeler ved å administrere leverandørinformasjon

I tillegg til å sørge for at produktdata i Shopify er så fullstendig og omfattende som mulig, kan registrering av leverandørinformasjon også ha følgende fordeler:

 • Sporing av lagerbeholdning: Ved å knytte leverandører til bestemte produkter kan du spore hvilken leverandør som leverer hvilken vare. Denne informasjonen er avgjørende for å fylle lageret med populære varer, og for å håndtere leverandørrelasjoner på en effektiv måte.
 • Ytelsesevaluering: Ved å tilordne leverandører til produkter kan du analysere salgstrender og evaluere resultatene for hver enkelt leverandør. Disse opplysningene gjør det enklere å ta informerte beslutninger om kommisjoner eller insentiver basert på produktsalg.

Bruke produktleverandører i administrator

I Shopify-administrator kan du opprette leverandører og tilordne dem til produkter i seksjonen Produktorganisasjon for hver produktdetaljside. Her er noen eksempler på effektiv bruk av leverandørinformasjon:

 • Tilordne leverandører: Hvert produkt kan være tilordnet én leverandør. Hvis et nytt produkt ikke er tilordnet til en leverandør, vil feltet Leverandør som standard inneholde butikknavnet.
 • Sortering og filtrering: Du kan bruke verdien Produktleverandør til sortering og filtrering av produktlisten, samt generering av egendefinerte rapporter basert på leverandører.

Sorter produkter etter leverandør

Du kan sortere produktlisten med sorteringsalternativet Leverandør for å gjøre det enklere å organisere produkter i produktlisten i Shopify-administrator i alfabetisk eller omvendt alfabetisk rekkefølge. Denne sorteringsfunksjonen påvirker ikke visningsrekkefølgen for produkter i nettbutikken. Finn ut mer om å søke etter produkter og filtrere produktlisten.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på kolonnetittelen Leverandør.

Filtrer produkter etter leverandør

Som standard vises alle produkter i listen Produkter. Du kan bruke filteret Produktleverandør for å bare vise produkter som er knyttet til en bestemt leverandør i produktlisten. Finn ut mer om å søke etter produkter og filtrere produktlisten.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på søke- og filtreringsikonet.

 3. Klikk på menyen Produktleverandør.

 4. Velg hvilke leverandører du vil vise i listen.

 5. Valgfritt: Hvis du vil sortere leverandører i alfabetisk eller omvendt alfabetisk rekkefølge, kan du klikke på kolonnetittelen Leverandør.

 6. Valgfritt: Klikk på Lagre som for å skrive inn et navn og lagre visningen, og klikk deretter på Lagre visning.

Sorter og filtrer rapporter etter leverandør

Du kan sortere og filtrere rapporter etter leverandør i Shopify-administrator. Ikke alle typer rapporter inneholder produktleverandør som et tilgjengelig filter, fordi ikke alle typer rapporter viser produktfokuserte data. Rapporter om tilegnelse og adferd kan for eksempel ikke sorteres eller filtreres på leverandører.

Trinn:

 1. Gå til Analyse > Rapporter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på rapporten du vil filtrere på leverandør.
 3. Klikk på ikonet Kolonner, og velg Produktleverandør for å vise det som en kolonne i rapporten.
 4. Valgfritt: For å sortere rapportdata etter leverandør i alfabetisk eller omvendt alfabetisk rekkefølge, klikker du på kolonnetittelen Produktleverandør.
 5. Valgfritt: For å filtrere rapportdata på leverandør, klikker du på filtreringsikonet, og velger deretter Produktleverandør som filter. Juster filteret for å inkludere eller ekskludere en bestemt leverandør, og klikk deretter på Bruk filtre.

Masseredigering av leverandører

På samme måte som med annen produktinformasjon kan du masseredigere leverandørinformasjon for produkter ved hjelp av masseredigeringsprogrammet, eller med en CSV-fil.

Vise produktleverandører i nettbutikken

Informasjon om produktleverandører i nettbutikken kan være nyttig informasjon for kundene når de ønsker å søke etter produkter fra en bestemt leverandør eller merkevare du selger.

I alle temaer som er utviklet av Shopify kan du vise leverandørinformasjon på ulike sidemaler, ved hjelp av seksjoner eller blokker, på følgende måter:

 • I seksjonen Fremhevet samling kan du velge Vis leverandør for å vise leverandørinformasjon for hvert produkt i produkt-rutenettet.
 • I seksjonen Fremhevet produkt kan du legge til en Tekst-blogg, og deretter klikke på ikonet Koble til en dynamisk kilde. Velg Leverandør for dynamisk visning av leverandøren av det fremhevede produktet.

I tredjepartstemaer må du se støttedokumentasjonen for temaet, eller kontakte temautvikleren. Finn ut mer om hvor du finner støtte for temaet ditt.

Leverandører i andre Shopify-funksjoner

Begrepet leverandør brukes også i andre Shopify-funksjoner, og er ikke nødvendigvis knyttet til feltet Leverandør i produktdetaljene. Noen av de andre Shopify-funksjonene som henviser til leverandører inkluderer:

 • Shopify Bill Pay: Forhandlere i enkelte områder kan lagre fakturaer og betale leverandører du kjøper lagerbeholdning eller tjenester fra direkte i Shopify-administrator. Disse leverandørene er ikke knyttet til produktlisten i Shopify-administrator. Finn ut mer om å administrere leverandører gjennom Shopify Bill Pay.
 • Stocky: Stocky for Shopify POS importerer automatisk produktleverandører fra Shopify-administrator, men du kan bruke appen til å opprette mer detaljerte leverandørprofiler, kalt leverandører. Ved å opprette leverandører i Stocky får du økt kontroll over lagerbeholdningen, fordi produkter kan tilordnes flere leverandører. Finn ut mer om leverandører i Stocky.
 • B2B (kun Plus): Hvis du er en grossist og kundene dine er selgere, kan du konfigurere dem som bedrifter og tilordne dem unike priskataloger for produktene dine. Finn ut mer om B2B-bedrifter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis