Selgere og leverandører

Stocky importerer automatisk produktleverandører fra Shopify-administratoren. Du kan også opprette mer detaljerte leverandørprofiler kalt leverandører. Ved å opprette leverandører i Stocky får du større kontroll over lagerbeholdningen din, som å la produkter ha flere leverandører, og la deg bestille lagerbeholdning etter antall pakker i stedet for etter antall individuelle enheter.

Forskjeller mellom selgere og leverandører

Selgere hentes automatisk inn i Stocky fra Vendor-feltet på produktene dine i Shopify-administratoren. Leverandører opprettes manuelt i Stocky, og finnes bare i appen.

Forskjellene mellom selgere og leverandører inne i Stocky
Funksjon Selger Leverandør
Produktadministrasjon Produkter kan bare ha én selger. Produkter kan ha flere leverandører.
Priser Produkter kan kun ha én pris. Produkter kan ha flere priser, én pris per leverandør.
Valuta Prisene er i valutaen til Shopify-butikken din. Prisene kan være i en hvilken som helst valuta.
Bestille lagerbeholdning Kan kun bestille individuelle enheter. Kan bestille mengder i pakkestørrelser.

Opprett en leverandør

Du kan opprette en leverandør i Stocky.

Trinn:

  1. I Stocky klikker du på Leverandører > Ny leverandør.
  2. Angi leverandørens navn og klikk på Opprett leverandør.
  3. Klikk på rullegardinmenyen Innstillinger og klikk på Detaljer.
  4. Angi detaljer om leverandøren og klikk på Lagre endringer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis