Vanlige spørsmål

Finn svar på vanlige spørsmål om Stocky.

Kan jeg synkronisere kostpriser mellom Shopify og Stocky?

Ja, kostpriser synkroniseres mellom Shopify og Stocky. Velg Innstillinger > COGS i Stocky for å oppdatere kostpriser. Klikk på Synkroniser gjennomsnittskostnader til Shopify for å oppdatere priser fra Stocky til Shopify. Klikk på Synkroniser kostpriser til Stocky for å oppdatere priser fra Shopify til Stocky.

Kan jeg bruke de egendefinerte feltene jeg oppretter i Stocky i min Shopify-administrator?

Nei. De egendefinerte feltene i Stocky kan bare brukes innenfor Stocky.

Kan jeg bruke en strekkodeskanner med Stocky?

Ja. Flere funksjoner i Stocky, inkludert mottak av innkjøpsordre, mottak av lageroverføringer og gjennomføring av en lagertelling kan gjøres med en strekkodeskanner.

Du kan bruke en hvilken som helst strekkodeskanner som er USB-tastaturkompatibel med Stocky. Før du begynner å bruke en strekkodeskanner med Stocky, må du sørge for at skanneren er satt til å bruke «tastaturmodus» eller HID-modus. Denne modusen lar strekkodeskanneren samhandle med nettbutikken, i motsetning til en app som Shopify POS, som krever IOS-modus (kalles noen ganger SPP eller applikasjonsmodus).

For å endre modusen til Socket Mobile 1D-strekkodeskanneren må du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger på skanneren.

Hvordan avrunder Stocky tall?

Stocky runder av alle tall til to desimaler, og legger deretter til hver varelinje for å gi en totalsum. Hvis du må endre totalsummen for en faktura for å matche en ekstern regnskapsprogramvare, kan du bruke Justeringer-feltet i alle fakturaer.

Hvorfor synkroniseres ikke Stocky med Shopify?

Det er to vanlige situasjoner som kan forhindre Stocky fra å synkroniseres med Shopify:

  • kunne ikke koble til Shopify API
  • en endring i din variant-ID

Kunne ikke koble til Shopify API

Hvis Shopify API er utilgjengelig eller returnerer en feil når Stocky prøver å oppdatere lagernivåene, må du vente fem minutter og prøve å synkronisere på nytt.

Hvis synkroniseringsproblemet ikke løses, kan det være på grunn av en endring i produktets variant-ID. Følg veiledningen i neste seksjon for å rette feilen.

En endring i variant-ID-en

Alle produkter og varianter i Shopify har sin egen unike ID, som kalles en variant-ID. Stocky kommuniserer med Shopify med denne unike ID-en. Selv når du sletter et produkt, vil Stocky fortsatt forbinde det til den samme variant-ID-en. For eksempel kan noen apper eller masseimportering av produkter slette og opprette det samme produktet, som endrer variant-ID-en. Når dette skjer finner ikke Stocky variant-ID-en til det slettede produktet, og kan ikke synkroniseres med produktinformasjonen.

Hvis innkjøpsordren din (PO) i Stocky har et slettet produkt, må du redigere innkjøpsordren for å fjerne det slettede produktet og legge til det nye produktet med den nye variant-ID-en. Når du har redigert innkjøpsordren, kan Stocky synkroniseres igjen.

Følg disse beste praksisene for å unngå å gjøre endringer på variant-IDene dine:

  • Når du oppdaterer produkter i Shopify, må du ikke slette produktet og opprette et lignende. Rediger alltid det opprinnelige produktet for å sikre at variant-ID-en forblir den samme.
  • Når du masseimporterer produkter til Shopify, må du sørge for at du alltid klikker på Erstatt gjeldende produkter som har samme referanse for å opprettholde de samme variant-IDene for produktene.

Hvis du ikke utfører noen handlinger som kan påvirke variant-ID-er, kan det være at en av de andre appene dine forårsaker synkroniseringsproblemer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis