Innstillinger

Du kan oppdatere og tilpasse Stocky slik at de passer best til dine behov.

Oppdater personopplysninger

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Stocky.
 2. Klikk på kontoknappen.
 3. Gå til Innstillinger > Personvern.
 4. Oppdater navnet på butikkeieren for å sikre at all kommunikasjon fra Stocky er adressert til rett person.
 5. Oppdater Konto-e-postadresse for å sikre at kontorelaterte varsler og rapporter sendes til riktig e-postadresse.
 6. Klikk på Lagre endringer.

Aktiver og navngi egendefinerte felter

Stocky lar deg opprette ytterligere to egendefinerte felt per produktvariant.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Stocky.
 2. Klikk på kontoknappen.
 3. Gå til Innstillinger > Egendefinerte felter.
 4. Klikk på avmerkingsboksen ved siden av feltet du ønsker å bruke, og angi et navn for feltet. For eksempel Lagerlokalisasjon.
 5. Klikk på Lagre endringer.

Velge hvor egendefinerte felt vises

Som standard er egendefinerte felter tilgjengelig på siden Variantrapport, men du kan også velge å vise dem på sidene Innkjøpsordre og Planlegging av innkjøpsordre.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Stocky.
 2. Klikk på kontoknappen.
 3. Gå til Innstillinger > Innkjøpsordre.
 4. Klikk på typen innkjøpsordre der du ønsker at det egendefinerte feltet skal vises i seksjonen Tabellkolonner.
 5. Velg hvilke felter du vil vise.
 6. Klikk på Oppdater.

Skattesatser

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Stocky.
 2. Klikk på kontoknappen.
 3. Gå til Innstillinger > Skattesatser, og klikk på Ny skattesats.
 4. Angi et navn på skattesatsen. Dette navnet er kun til din referanse.
 5. Angi skattesatsen som en prosentandel.
 6. Angi koden du vil vise på innkjøpsordre.
 7. Klikk på Opprett.

Du kan også angi en standardsats for omsetningsavgift. Denne gjelder for alle nyopprettede innkjøpsordre, med mindre en avgiftssats spesifiseres i leverandørinnstillingene.

Vis skattesatser på innkjøpsordre

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper > Stocky.
 2. Klikk på kontoknappen.
 3. Gå til Innstillinger > Innkjøpsordre.
 4. Klikk på Innstillinger for utkast til innkjøpsordre.
 5. Velg Skattesats, og klikk deretter på Oppdater.
 6. Klikk på Innstillinger for bestilt PO.
 7. Velg Skattesats, og klikk deretter på Oppdater.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis