Innstillinger

Du kan oppdatere og tilpasse Stocky slik at de passer best til dine behov.

Oppdater personopplysninger

Steg:

 1. Klikk på Innstillinger
 2. Klikk på Personvern
 3. Oppdater navnet på Butikkeieren, slik at all kommunikasjon fra Stocky adresseres til riktig person.
 4. Oppdater Fra-e-posten slik at kontorelaterte varsler og rapporter sendes til riktig e-postadresse.

Aktiver og navngi egendefinerte felter

Stocky lar deg opprette ytterligere to egendefinerte felt per produktvariant.

Steg:

 1. I Stocky-appen klikker du Preferanser og deretter Egendefinerte felter.
 2. Velg hvorvidt du vil bruke et datofelt eller et tekstfelt.
 3. Velg felttypen du vil bruke ved å klikke på avmerkingsboksen for å aktivere den, og angi også et navn. For eksempel Lagerlokasjon.
 4. Klikk på Lagre endringer.

Velge hvor egendefinerte felt vises

Som standard er de egendefinerte feltene tilgjengelig på Variantrapport-siden, men du kan også velge å vise dem på Innkjøpsordre- og Innkjøpsordreplanlegger-sidene.

For å aktivere egendefinerte felt på disse sidene klikker du på Innkjøpsordre og velger deretter tilleggsfeltene i Tabellkolonner-seksjonen.

Skattesatser

Steg:

 1. Klikk Preferanser > Skattesatser > Nye skattesatser
 2. Angi et navn som det skal henvises til, og deretter skattesatsen som en prosentsats.
 3. Angi koden du ønsker skal vises i innkjøpsordrene dine.

Du kan også angi en standard skattesats. Dette gjelder alle nyopprettede innkjøpsordre med mindre en skattesats er spesifisert i leverandørinnstillingene.

Vis skattesatser på innkjøpsordre

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Innkjøpsordre
 2. Velg både Innstillinger for PO-utkast og Innstillinger for bekreftet PO
 3. Klikk på Skattesats
 4. Klikk på Oppdater

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis