Inställningar

Du kan uppdatera och anpassa Stocky för att bäst passa dina behov.

Uppdatera personlig information

Steg:

 1. Gå till Appar > Stocky i din Shopify admin.
 2. Klicka på kontoknappen.
 3. Gå till Preferenser > Sekretess.
 4. Uppdatera namnet på Butiksägaren för att säkerställa att all kommunikation från Stocky är adresserad till rätt person.
 5. Uppdatera Kontots e-postadress så att kontorelaterade aviseringar och rapporter skickas till rätt e-postadress.
 6. Klicka på Spara ändringar.

Aktivera och namnge anpassade fält

Stocky låter dig skapa ytterligare två anpassade fält per produktvariant.

Steg:

 1. Gå till Appar > Stocky i din Shopify admin.
 2. Klicka på kontoknappen.
 3. Gå till Preferenser > Anpassade fält.
 4. Klicka på kryssrutan intill det fält som du vill använda och ange sedan ett namn för fältet. Exempelvis Lagerplats.
 5. Klicka på Spara ändringar.

Välj var anpassade fält ska visas

Som standard är dina anpassade fält tillgängliga på sidan Variantrapport, men du kan även välja att visa dem på sidorna Inköpsorder och Inköpsorderplanerare.

Steg:

 1. Gå till Appar > Stocky i din Shopify admin.
 2. Klicka på kontoknappen.
 3. Gå till Preferenser > Inköpsordrar.
 4. I avsnittet Tabellkolumner klickar du på typen av inköpsorder som du vill att det anpassade fältet ska visas i.
 5. Välj de fält som du vill visa.
 6. Klicka på Uppdatera.

Skattesatser

Steg:

 1. Gå till Appar > Stocky i din Shopify admin.
 2. Klicka på kontoknappen.
 3. Gå till Preferenser > Skattesatser och klicka sedan på Ny skattesats.
 4. Ange ett namn för skattesatsen. Detta namn är endast en referens för dig.
 5. Ange skattesatsen som en procentandel.
 6. Ange den kod som du vill ska visas på dina inköpsordrar.
 7. Klicka på skapa.

Du kan även konfigurera en standardiserad skattesats för omsättningsskatt. Denna tillämpas för alla nyligen skapade inköpsordrar, såvida det inte specificeras en skattesats i leverantörsinställningarna.

Visa skattesatser på inköpsordrar

Steg:

 1. Gå till Appar > Stocky i din Shopify admin.
 2. Klicka på kontoknappen.
 3. Gå till Preferenser > Inköpsordrar.
 4. Klicka på Inställningar för inköpsorderutkast.
 5. Välj Skattesats och klicka sedan på Uppdatera.
 6. Klicka på Inställningar för beställd inköpsorder.
 7. Välj Skattesats och klicka sedan på Uppdatera.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis