Inställningar

Du kan uppdatera och anpassa Stocky för att bäst passa dina behov.

Uppdatera personlig information

Steg:

 1. Klicka på Inställningar
 2. Klicka på Sekretess
 3. Uppdatera namnet på Butiksägaren så att all kommunikation från Stocky är adresserad till rätt person.
 4. Uppdatera Från e-postadressen så att kontorelaterade aviseringar och rapporter skickas till rätt e-postadress.

Aktivera och namnge anpassade fält

Stocky låter dig skapa ytterligare två anpassade fält per produktvariant.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar och sedan på Anpassade fält i Stocky-appen.
 2. Välj om du vill använda ett datumfält eller ett textfält.
 3. Välj den fälttyp du vill ha genom att klicka på kryssrutan för att aktivera den och ange ett namn. Till exempel, Lagerplats.
 4. Klicka på Spara ändringar.

Välj var anpassade fält ska visas

Som standard är dina anpassade fält tillgängliga på sidan Variantrapport, men du kan välja om de även ska visas på sidorna Inköpsorder och Planerare för inköpsorder.

Om du vill aktivera anpassade fält på dessa sidor klickar du på Inköpsordrar och väljer sedan ytterligare fält i avsnittet Tabellkolumner.

Skattesatser

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Skattesatser > Nya skattesatser
 2. Ange ett namn för referens och sedan skattesatsen som en procentsats.
 3. Ange den kod som du vill ska visas på dina inköpsordrar.

Du kan också ställa in en standardskattesats. Detta tillämpas på alla nyskapade inköpsordrar om inte en skattesats anges i leverantörsinställningarna.

Visa skattesatser på inköpsordrar

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Inköpsordrar
 2. Välj både Inställningar för PO-utkast och Inställningar för bekräftad inköpsorder
 3. Klicka på Skattesats
 4. Klicka på Uppdatera

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis