Stocky

Stocky by Shopify är en lagerhanteringsapp som ingår i Shopify POS Pro-prenumerationer. Stocky hjälper dig att hantera ditt lager genom att spåra dina lagernivåer, prognostisera de lagervaror du behöver och föreslå vilka produkter du ska beställa. Om du vill justera dina lagernivåer så kan du utföra inventeringar och skapa lageröverföringar.

På den här sidan

Krav för att använda stocky

Stocky är tillgängligt för butiker som har Point of Sale aktiverat Point of sale för sin butik och använder Shopify POS Pro för minst en plats. Du kan uppgradera din plan för att lägga till Shopify POS Pro och sedan installera Stocky från Shopify App Store.

Om du inte har Point of Sale aktiverat i din butik kan du använda lagerspårning i Shopify-administratören för dina produkter.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis