Tilldela lagervaror till en plats (Shopify admin)

Du kan ändra listan över platser som lager en produkt och justera lagernivåerna för produkten på varje plats, med följande begränsningar:

  • Alla produkter måste lagerföras på minst en plats.
  • Du kan inte ta bort produkter ur lager på platser som har öppna ordrar eller överföringar som kräver att produkten finns i lager.

Ändra listan över platser som lagrar en produkt

Om du lagerför produkter på mer än en butiksplats kan du välja de platser där du lagerför en produkt eller variant från dess detaljsida. När du tar bort en plats från listan över platser som lagerför en produkt, raderas lagerkvantiteten på den platsen.

Om du aktiverar Spåra kvantitet för en produkt kan du spåra produktkvantiteten för varje plats där produkten finns i lager.

Steg:

Lagra varor på platser med hjälp av massredigeraren

Du kan ändra de platser som ska lagra en produkt med hjälp av massredigeraren på sidan Lager.

Steg:

  1. Gå till Produkter > Lager.
  2. Välj den plats som lagerför de produkter som du vill ändra. Produkter som inte finns i lager på en plats visas inte i lagerlistan på den platsen.
  3. Kontrollera de produktvarianter som du vill ändra.
  4. Klicka på Massredigera.
  5. Klicka på Kolumner och lägg till fält för de platser där du vill lagra produkterna i massredigeraren.
  6. Uppdatera lagerkvantiteterna för varje produktvariant på relevanta platser.
  7. Klicka på Spara.

Läs mer om massredigering av lager.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis