Przypisz zapasy do lokalizacji (panel administracyjny Shopify)

Możesz zmienić listę lokalizacji, w których produkt jest magazynowany i skorygować poziomy zapasów danego produktu w każdej lokalizacji, z następującymi ograniczeniami:

  • Wszystkie produkty wymagają magazynowania w co najmniej jednej lokalizacji.
  • Nie możesz wycofać zapasów produktów z lokalizacji, które mają niezrealizowane zamówienia lub przeniesienia, które wymagają zapasów danego produktu.

Zmień listę lokalizacji, w których jest magazynowany produkt

Jeśli magazynujesz produkty w więcej niż jednej lokalizacji sklepu, możesz wybrać lokalizacje, w których magazynujesz produkt lub wariant, na stronie jego danych. Po usunięciu lokalizacji z listy lokalizacji, w których magazynowany jest produkt, usuwana jest ilość zapasów w tej lokalizacji.

Jeśli włączysz opcję Śledź ilość dla produktu, możesz śledzić ilość produktu dla każdej lokalizacji, w której produkt jest magazynowany.

Kroki:

Magazynowanie produktów w lokalizacjach z wykorzystaniem edytora zbiorczego

Możesz zmienić lokalizacje, w których jest magazynowany produkt, korzystając z edytora zbiorczego na stronie Zapasy.

Kroki:

  1. Przejdź do Produkty > Zapasy.
  2. Wybierz lokalizację, w której magazynowane są produkty przeznaczone do zmiany. Produkty, które nie są magazynowane w lokalizacji, nie są wyświetlane na liście zapasów tej lokalizacji.
  3. Zaznacz warianty produktu, które chcesz zmienić.
  4. Kliknij opcję Edycja zbiorcza.
  5. W edytorze zbiorczym kliknij Kolumny i dodaj pola dla lokalizacji, w których chcesz magazynować produkty.
  6. Aktualizuj ilości zapasów dla każdego wariantu produktu w odpowiednich lokalizacjach.
  7. Kliknij opcję Zapisz.

Dowiedz się więcej o zbiorczej edycji zapasów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo