Przypisz zapasy do lokalizacji (panel administracyjny Shopify)

Możesz zmienić listę lokalizacji, w których produkt jest magazynowany i skorygować poziomy zapasów danego produktu w każdej lokalizacji, z następującymi ograniczeniami:

  • Wszystkie produkty wymagają magazynowania w co najmniej jednej lokalizacji.
  • Nie możesz wycofać zapasów produktów z lokalizacji, które mają niezrealizowane zamówienia lub przeniesienia, które wymagają zapasów tego produktu.

Zmiana listy lokalizacji, w których jest magazynowany produkt

Jeśli usuniesz lokalizację z listy lokalizacji, w których magazynowany jest produkt, ilość zapasów w tej lokalizacji zostanie usunięta.

Kroki:

Magazynowanie produktów w lokalizacjach z wykorzystaniem edytora zbiorczego

Możesz zmienić lokalizacje, w których jest magazynowany produkt, korzystając z edytora zbiorczego na stronie Zapasy.

Kroki:

  1. Przejdź do opcji Produkty > Zapasy.

  2. Wybierz lokalizację, w której magazynowane są produkty przeznaczone do zmiany. Produkty, które nie są magazynowane w lokalizacji, nie są wyświetlane na liście zapasów tej lokalizacji.

  3. Zaznacz produkty, które chcesz zmienić.

  4. Kliknij Edytuj warianty.

  5. W edytorze zbiorczym kliknij opcję Dodaj pola i dodaj pola dla lokalizacji, w których chcesz magazynować produkty.

  6. W komórkach zbiorczego edytora zaznacz lub odznacz opcję Zapasy w tej lokalizacji. Możesz także aktualizować ilości, klikając ilość zapasów w każdej lokalizacji.

  7. Kliknij opcję Zapisz.

Dowiedz się więcej o zbiorczej edycji produktów i wariantów. Instrukcje dotyczące produktów mają również zastosowanie do zbiorczej edycji zapasów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo