Przypisz zapasy do lokalizacji (panel administracyjny Shopify)

Możesz zmienić listę lokalizacji, w których produkt jest magazynowany i skorygować poziomy zapasów danego produktu w każdej lokalizacji, z następującymi ograniczeniami:

  • Wszystkie produkty wymagają magazynowania w co najmniej jednej lokalizacji.
  • Nie możesz wycofać zapasów produktów z lokalizacji, które mają niezrealizowane zamówienia lub przeniesienia, które wymagają zapasów tego produktu.

Zmiana listy lokalizacji, w których jest magazynowany produkt

Jeśli usuniesz lokalizację z listy lokalizacji, w których magazynowany jest produkt, ilość zapasów w tej lokalizacji zostanie usunięta.

Kroki:

Magazynowanie produktów w lokalizacjach z wykorzystaniem edytora zbiorczego

Możesz zmienić lokalizacje, w których jest magazynowany produkt, korzystając z edytora zbiorczego na stronie Zapasy.

Kroki:

  1. Przejdź do Produkty > Zapasy.

  2. Wybierz lokalizację.

  3. Użyj pól wyboru, aby wybrać jeden lub więcej produktów.

  4. Kliknij Edytuj warianty.

  5. Opcjonalnie: W edytorze zbiorczym kliknij opcję Dodaj pola i dodaj pola dla lokalizacji, w których chcesz magazynować produkty.

  6. W komórkach zbiorczego edytora zaznacz lub odznacz opcję Zapasy w tej lokalizacji. Możesz także aktualizować ilości, klikając ilość zapasów w każdej lokalizacji.

  7. Kliknij opcję Zapisz.

Aby uzyskać ogólne wskazówki dotyczące korzystania z edytora zbiorczego, zobacz Zbiorcze edytowanie produktów i wariantów. Instrukcje dotyczące produktów mają zastosowanie również do zbiorczej edycji zapasów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo