Wyświetl historię zapasów produktu (panel administracyjny Shopify)

Jeśli używasz Shopify do śledzenia zapasów produktu, możesz przejrzeć historię ich korekty. Jeśli produkt ma warianty, można wyświetlić historię zapasów dla każdego śledzonego wariantu, ale nie jest możliwe wyświetlenie historii zapasów dla wszystkich wariantów jednocześnie.

Można wyświetlić tylko ostatnie 90 dni historii zapasów dla produktu lub wariantu.

W historii zapasów produktu lub wariantu można wyświetlić następujące informacje o korektach zapasów:

  • Data - data każdej korekty
  • Zdarzenie - zdarzenie, które spowodowało korektę, np. transfer lub zamówienie
  • Skorygowane przez - pracownik, który dokonał korekty
  • Korekta - ilość korygującej zmiany, ujemna lub dodatnia
  • Ilość - ilość zapasów po korekcie

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo