Wyświetl historię korekt zapasów produktu (panel administracyjny Shopify)

Jeśli używasz Shopify do śledzenia zapasów produktu, możesz przejrzeć historię ich korekt. Jeśli produkt ma warianty, można wyświetlić historię korekt zapasów każdego śledzonego wariantu, ale nie jest możliwe wyświetlenie historii korekt zapasów wszystkich wariantów jednocześnie.

Można wyświetlić tylko ostatnie 90 dni historii korekt zapasów produktu lub wariantu.

W historii korekt zapasów produktu lub wariantu znajdują się następujące informacje o korektach zapasów:

  • Data - data korekty.
  • Działanie - zdarzenie, które spowodowało korektę, np. transfer lub zamówienie. Jeśli korekty dokonał pracownik, wyświetla się jego nazwisko.
  • Niedostępne - zapasy, które są niedostępne po dokonaniu korekty.
  • Zatwierdzone - liczba jednostek, które są częścią zamówienia, ale nie zostały jeszcze zrealizowane. Jednostki zapasów, które są częścią wersji roboczych zamówień, nie są liczone jako zatwierdzone, dopóki wersja robocza zamówienia nie stanie się zamówieniem.
  • Dostępne - ilość zapasów, która jest dostępna po korekcie i nie jest przydzielona do żadnych zamówień ani odłożona jako niedostępna.
  • Na stanie - zapasy, które są na stanie po korekcie i które są sumą Przydzielonych, Niedostępnych i Dostępnych zapasów.

Dowiedz się więcej o statusach zapasów.

Kroki:

Na tej stronie możesz również sprawdzić korekty wprowadzone przez aplikacje firm zewnętrznych lub procesy wykonywane automatycznie w Shopify.

Dowiedz się więcej o historii korekty zapasów w Twoim sklepie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo