Eksportowanie lub importowanie zapasów za pomocą pliku CSV (panel administracyjny Shopify)

Jeśli masz jedną lokalizację, możesz wyeksportować plik CSV zapasów, który zawiera ilości zapasów w tej lokalizacji. W przypadku kilku lokalizacji możesz wyeksportować plik CSV zapasów, który zawiera ilości zapasów ze wszystkich lokalizacji. Możesz użyć tego eksportowanego pliku CSV jako szablonu do aktualizacji ilości zapasów. Następnie możesz zaimportować plik CSV, aby zaktualizować Shopify o ilości zapasów dla każdego produktu.

Format pliku CSV zapasów

Plik CSV zapasów zawiera informacje, które jednoznacznie identyfikują produkty i warianty produktów oraz ich ilości zapasów w Twojej lokalizacji. Jest on podobny do innych plików CSV używanych w Shopify, ale ma inne kolumny.

Jeśli planujesz zaimportować ilości zapasów, musisz utworzyć plik CSV zawierający następujące kolumny:

 • Handle - Uchwyty to unikalne nazwy każdego produktu. Mogą zawierać litery, myślniki i liczby, ale bez spacji. Uchwyt jest używany w adresie URL każdego produktu.
 • Title - Kolumna Tytuł jest opcjonalna. Jeśli ją dodasz, wartości można pozostawić puste.
 • Option1 Name - Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej nazwę. Np.: Color. Jeśli produkt nie ma opcji, należy go ustawić na Title.
 • Option1 Value - Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej wartość. Np.: Black. W przypadku produktów, które nie mają opcji, należy wykonać ustawienie na Default Title.
 • Option2 Name - Jak wyżej, ale można pozostawić puste.
 • Option2 Value - Jak wyżej, ale można pozostawić puste.
 • Option3 Name - Jak wyżej, ale można pozostawić puste.
 • Option3 Value - Jak wyżej, ale można pozostawić puste.
 • SKU - Kolumna SKU jest opcjonalna. Jeśli ją dodasz, wartości można pozostawić puste. Aktualnie jednostki magazynowania SKU w Shopify nie muszą być unikalne.
 • Location - Nazwy każdej z Twoich lokalizacji. Zapasy dla każdej lokalizacji są wyświetlane w odpowiednim wierszu lokalizacji.

Aby unikalnie zidentyfikować wariant, ustal wartości dla kolumn Handle, Option1 Value, Option2 Value, i Option3 Value.

Plik CSV musi mieć poprawny format i rozszerzenie .csv.

Eksportuj zapasy

Możesz wyeksportować plik CSV zapasów, aby utworzyć szablon zawierający unikalnie zidentyfikowane produkty lub warianty produktu dla lokalizacji lub wyeksportować ilości zapasów do wykorzystania w innych systemach lub procesach.

Kroki:

 1. Przejdź do Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij Eksportuj.
 3. Określ linie, które chcesz wyeksportować.
 4. Kliknij Eksportuj zapasy.

Importuj zapasy

Przed zaimportowaniem zapasów upewnij się, że utworzyłeś(-aś) plik CSV w prawidłowym formacie pliku.

W ramach procedury importu aktualizowane i nadpisywane są tylko ilości zapasów Na stanie. Nie nadpisuje on ilości zapasów mających jakikolwiek inny status. Nie jest tworzona lokalizacja ani nie są aktualizowane wartości identyfikujące produkty.

Import ilości zapasów zastępuje dane zapasów. Dlatego zapasy należy importować tylko w przypadku, gdy nie są wykonywane inne korekty zapasów, takie jak bieżąca sprzedaż lub ręczne zmiany.

Kroki:

 1. Przejdź do Produkty > Zapasy.
 2. Kliknij Importuj.
 3. Kliknij opcję Dodaj plik, a następnie wybierz swój plik CSV.
 4. Kliknij Załaduj plik
 5. Zweryfikuj, co zamierzasz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij import.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo