Voorraad exporteren of importeren met een CSV-bestand (Shopify-beheercentrum)

Als je één locatie hebt, kun je een CSV-voorraadbestand exporteren dat je voorraadaantallen op die locatie bevat. Als je meerdere locaties hebt, kun je ook een CSV-bestand exporteren met je voorraadhoeveelheid van alle locaties. Je kunt dat geëxporteerde CSV-bestand gebruiken als een template om de voorraadaantallen bij te werken. Vervolgens kun je het CSV-bestand importeren om Shopify bij te werken met de voorraadaantallen van elk product.

Indeling van CSV-voorraadbestand

Het CSV-voorraadbestand bevat gegevens die producten en productvarianten en hun voorraadaantallen op je locatie uniek identificeert. Het is vergelijkbaar met andere CSV-bestanden die je gebruikt met Shopify, maar heeft andere kolommen.

Als je van plan bent je voorraadaantallen te importeren, moet je een CSV-bestand maken met de volgende kolommen:

 • Handle - Handles zijn unieke namen voor elk product. Ze kunnen letters, streepjes en cijfers bevatten, maar geen spaties. Een handle wordt gebruikt in de URL van elk product.
 • Title - De kolom Title is optioneel. Als je die opneemt, kunnen de waarden leeg worden gelaten.
 • Option1 Name - Als een product een optie heeft, voer hier de naam daarvan in. Bijvoorbeeld, Color. Als een product geen opties heeft, moet deze worden ingesteld op Title.
 • Option1 Value - Als een product een optie heeft, voer hier de waarde daarvan in. Bijvoorbeeld, Black. Voor producten die geen opties hebben, moet deze worden ingesteld op Default Title.
 • Option2 Name - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • Option2 Value - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • Option3 Name - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • Option3 Value - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • SKU - De kolom SKU is optioneel. Als je die opneemt, kunnen de waarden leeg worden gelaten. Momenteel hoeven SKU's in Shopify niet uniek te zijn.
 • <Name of location> - De hoeveelheid voorraad op de locatie die is opgegeven in de kolomnaam.

  De kolomkop is hoofdlettergevoelig en moet de naam van een van je locaties zijn. Neem een kolom op voor elke locatie waarvan je de voorraad wilt bijwerken. Verwijder eventuele andere locatiekolommen en koppen.

  De getallen kunnen positief, negatief of 0 zijn. Je kunt ook Not stocked invoeren om aan te geven dat het product nooit in voorraad wordt opgeslagen op de locatie.

Geef waarden op voor de kolommen Handle, Option1 Value, Option2 Value en Option3 Value om een variant uniek te identificeren.

Je CSV-voorraadbestand moet de juiste indeling en .csv-bestandsextensie hebben.

Voorraad exporteren

Je kunt een CSV-voorraadbestand exporteren om een template te maken met je uniek geïdentificeerde producten of productvarianten voor de locatie of om de voorraadaantallen te exporteren voor gebruik in andere systemen of processen.

Stappen

 1. Ga naar Producten > Voorraad.
 2. Klik op Exporteren.
 3. Voer de rijen in die je wilt exporteren.
 4. Klik op Voorraad exporteren.

Voorraad importeren

Voordat je de voorraad importeert, moet je ervoor zorgen dat je een CSV-bestand hebt gemaakt in de juiste bestandsindeling.

Met de importprocedure worden alleen voorraadaantallen bijgewerkt (overschreven). Er wordt geen locatie aangemaakt en de waarden waarmee producten worden geïdentificeerd, worden niet bijgewerkt.

Als je voorraden importeert, worden je voorraadgegevens overschreven, dus importeer je voorraad alleen wanneer er geen andere voorraadaanpassingen plaatsvinden, zoals doorlopende verkopen of handmatige wijzigingen.

Stappen

 1. Ga naar Producten > Voorraad.
 2. Klik op Importeren.
 3. Kies je CSV-bestand.
 4. Klik op Voorraad importeren.
 5. Controleer wat je wilt importeren en klik op Importeren starten.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis