Eksport og import af lagerbeholdningen med en CSV-fil (Shopify-administrator)

Hvis du har en enkelt lokation, kan du eksportere en lager-CSV-fil, som indeholder lagermængderne på denne lokation. Hvis du har flere lokationer, kan du eksportere en lager-CSV-fil, som indeholder lagermængderne på alle lokationerne. Du kan bruge den eksporterede CSV-fil som en skabelon til at opdatere lagermængderne. Derefter kan du importere CSV-filen for at opdatere Shopify med lagermængderne for hvert produkt.

Lager-CSV-filformat

Lager-CSV-filen indeholder oplysninger, som entydigt identificerer produkter og produktvarianter og deres lagermængder på din lokation. Den minder om andre CSV-filer, som du bruger med Shopify, men den indeholder nogle andre kolonner.

Hvis du har planer om at importere dine lagermængder, skal du oprette en CSV-fil, som indeholder følgende kolonner:

 • Handle – Handles er unikke navne for hvert produkt. De kan indeholde bogstaver, bindestreger og tal, men ingen mellemrum. Et handle bruges i webadressen for det enkelte produkt.
 • Title – Kolonnen Titel er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan du lade værdierne være tomme.
 • Option1 Name – Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du indtaste navnet på den. For eksempel: Color. Hvis et produkt ikke har nogen valgmuligheder, skal dette felt angives til Title.
 • Option1 Value – Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du indtaste værdien for den. For eksempel: Black. For produkter, der ikke har nogen valgmuligheder, skal dette angives til Default Title.
 • Option2 Name – Som ovenfor, men du kan lade feltet være tomt.
 • Option2 Value – Som ovenfor, men du kan lade feltet være tomt.
 • Option3 Name – Som ovenfor, men du kan lade feltet være tomt.
 • Option3 Value – Som ovenfor, men du kan lade feltet være tomt.
 • SKU – Kolonnen SKU er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan du lade værdierne være tomme. På nuværende tidspunkt behøver SKU'er ikke at være unikke i Shopify.
 • Location – Navnene på hver af dine lokationer. Lagerbeholdningen for hver lokation vises i den tilsvarende lokationsrække.

Hvis du vil identificere en variant entydigt, skal du angive værdier for kolonnerne Handle, Option1 Value, Option2 Value og Option3 Value.

Din lager-CSV-fil skal have det korrekte format og skal have filtypen .csv.

Eksportér lager

Du kan eksportere en lager-CSV-fil enten for at oprette en skabelon, der indeholder dine entydigt identificerede produkter eller produktvarianter for lokationen, eller for at eksportere lagermængderne, så de kan bruges i andre systemer eller processer.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Lager.
 2. Klik på Eksportér.
 3. Angiv de rækker, som du vil eksportere.
 4. Klik på Eksportér lager.

Importér lagerbeholdning

Før du importerer lagerbeholdningen, skal du sikre, at du har oprettet en CSV-fil i det korrekte filformat.

Importproceduren opdaterer og overskriver kun lagerantal for Disponible. Den overskriver ikke andre lagertilstande og -mængder. Den opretter ikke en lokation, og den opdaterer ikke de værdier, der identificerer produkter.

Import af lagermængder overskriver dine lagerdata, så du bør kun importere din lagerbeholdning, når der ikke er andre lagerjusteringer, såsom igangværende salg eller manuelle ændringer, i gang.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Lager.
 2. Klik på Importér.
 3. Klik på Tilføj fil, og vælg din CSV-fil.
 4. Klik på Upload fil
 5. Bekræft, at du har til hensigt at importere, og klik derefter på Start import.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis