Ændring af lagerantal (Shopify-administrator)

Når du bruger flere lokationer, kan du opdatere lagerantallene på flere måder på siden Lager i din Shopify-administrator.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Lager i Shopify-administrator.
 2. Hvis du har flere lokationer, skal du vælge en lokation i rullemenuen.
 3. Valgfrit: Filtrer eller søg på listen over produkter.
 4. Du kan justere det Disponible eller Tilgængelige antal for en enkelt variant eller flere varianter med det samme antal.

  • Hvis du vil justere en enkelt variant, skal du angive antallet i kolonnen Disponibel eller Tilgængelig for den variant, du vil justere.
  • Hvis du vil justere flere varianter med samme tal, skal du vælge de varianter, du vil redigere, og klikke på Opdater antal.
 5. Klik på Gem.

Når du justerer antallet for Disponibel, opdateres antallet for Tilgængelig med det samme tal.

Hvis et produkt ikke er angivet for denne lokation, er produktet ikke på lager på lokationen.

Ændring af lagerantallet for ét produkt

Rediger lagerantallene ved hjælp af programmet til masseredigering

Du kan bruge programmet til masseredigering til at ændre lagerantal for flere produktvarianter og lokationer. Programmet til masseredigering er en side, der viser rækker og kolonner af data, som minder om et regneark.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter, og vælg derefter de produkter med varianter, du vil redigere.

 2. I afsnittet Varianter skal du vælge de varianter, du vil redigere, og derefter klikke på Åbn program til masseredigering.

 3. Klik på Kolonner, og vælg derefter en lokation, hvor produkterne lagerføres. Gentag dette trin for alle lokationer, hvor lagerantallet skal opdateres.

 4. Klik på lagerantallet på en lokation for at opdatere værdien for hver variant, du vil opdatere.

 5. Klik på Gem.

Lagertilstande

Lagerstatusser kan hjælpe dig med at forstå, hvor dine produkter befinder sig, og om de kan sælges. Udover at vise Tilgængelig lagerbeholdning for et produkt, viser POS også det antal produkter, der er Reserveret, Ikke-tilgængelig, Disponibel og Indgående.

Definitioner af lagertilstande

Din lagerbeholdning opdeles i følgende tilstande:

Lagertilstande
Lagerstatus Definition
Tilgængelige Tilgængelig lagerbeholdning henviser til lagerbeholdning, som du kan sælge. Tilgængelig lagerbeholdning er ikke bundet til ordrer eller reserveret til ordrekladder. Den omfatter heller ikke lagerbeholdning, der anses som Indgående.
Reserveret Reserveret lagerbeholdning henviser til det antal enheder, der er en del af en afgivet ordre, men som ikke er blevet klargjort endnu. Når enheder er en del af en ordrekladde, tæller de ikke som Reserveret lagerbeholdning, før kladden bliver til en ordre, og de kan ikke købes af kunder.
Indgående Indgående lagerbeholdning henviser til lagerbeholdning, der er på vej til din lokation. Indgående lagerbeholdning er ikke tilgængelig for salg, før den er blevet modtaget, og dens status er blevet ændret til Tilgængelig.
Disponibel Disponibel lagerbeholdning henviser til de lagerenheder, som du fysisk har på en lokation. Disponibel lagerbeholdning består af lagerbeholdningerne med statusserne Reserveret, Ikke-tilgængelig og Tilgængelig.
Ikke tilgængelig Ikke-tilgængelig lagerbeholdning henviser til lagerbeholdning, der ikke er tilgængelig til salg eller reserveret til en ordre. Ikke-tilgængelig lagerbeholdning opbevares fysisk på din lokation, men kan ikke sælges til kunder.

Få adgang til lagertilstande i POS

 1. Tryk på Produkter i POS-appen.
 2. Tryk på et produkt.
 3. Valgfrit: Hvis du har varianter, skal du trykke på en variant.
 4. Valgfrit: Hvis du har flere lokationer, skal du trykke på den aktuelle butikslokation.

Lagertilstande vises på en liste med egenskaber ud for hver tilstand.

Oversalg

Shopify POS advarer medarbejdere, før de sælger en vare, der har begrænset eller ikke er tilgængeligt. Medarbejderne kan vælge at gennemføre salget ved at bekræfte, at de vil sælge varen alligevel. De kan også gå tilbage til indkøbskurven for at udføre flere handlinger.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis