Ændring af lagerantal (Shopify-administrator)

Når du bruger flere lokationer, kan du opdatere lagerantallene på flere måder på siden Lager i din Shopify-administrator.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Lager i din Shopify-administrator.

 2. Hvis du har flere lokationer, skal du vælge en lokation i rullemenuen.

 3. Valgfrit: Filtrer eller søg på listen over produkter.

 4. Du kan justere det tilgængelige antal for én variant. Du kan også justere antallet af flere varianter med det samme tal.

- Hvis du vil justere en enkel variant, skal du angive antallet i kolonnen Rediger antal, der er tilgængelig. - Hvis du vil justere flere varianter med samme tal, skal du vælge de varianter, som du vil redigere, og klikke på Flere handlinger > Opdater antal.

 1. Rediger lagerantallet.

- Hvis du vil justere antallet med et bestemt antal, skal du klikke på Tilføj og derefter angive et tal. Du kan bruge et negativt tal til at trække fra dit eksisterende lagerantal. - Hvis du vil angive et nyt samlet lagerantal, skal du klikke på Angiv og derefter angive et tal.

 1. Klik på Gem. Den nye samlede antal vises i kolonnen Tilgængelig.

Hvis et produkt ikke er angivet for denne lokation, sporer du enten ikke lagerbeholdningen for dette produkt eller også er produktet ikke på lager på lokationen.

Hvordan du opdaterer antallet for et enkelt produkt, afhænger af, om produktet har varianter.

Produkt uden varianter

Produkt med varianter

Rediger lagerantallene ved hjælp af programmet til masseredigering

Du kan bruge programmet til masseredigering til at ændre lagerantal for flere produktvarianter og lokationer. Programmet til masseredigering er en side, der viser rækker og kolonner af data, som minder om et regneark.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter.

 2. Vælg et produkt med varianter, som du vil redigere lagerantallene for.

 3. I afsnittet Varianter skal du klikke på Rediger varianter > Åbn program til masseredigering.

 4. Rediger værdierne i rækkerne og kolonnerne ved at klikke i en celle:

- Lager styret af – Vælg, om Shopify eller en app styrer lageret. - Tilgængelig på – Juster lagerantallet for hver lokation. Du kan angive Stocked eller Not stocked, afhængigt af, om Spor antal er markeret. - Spor antal – Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, kan du ændre antallet. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, spores lagerbeholdningen ikke, og værdierne vil kun være Stocked eller Not stocked.

 1. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis