Ændring af lagerantal (Shopify-administrator)

Når du bruger flere lokationer, kan du opdatere lagerantallene på flere måder på siden Lager i din Shopify-administrator.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Produkter > Lager i din Shopify-administrator.

  2. Hvis du har flere lokationer, skal du vælge en lokation i rullemenuen.

  3. Valgfrit: Filtrer eller søg på listen over produkter.

  4. Du kan justere det tilgængelige antal for én variant. Du kan også justere antallet af flere varianter med det samme tal.

  5. Klik på Gem. Den nye samlede antal vises i kolonnen Tilgængelig.

Hvis et produkt ikke er angivet for denne lokation, sporer du enten ikke lagerbeholdningen for dette produkt eller også er produktet ikke på lager på lokationen.

Ændring af lagerantallet for ét produkt

Rediger lagerantallene ved hjælp af programmet til masseredigering

Du kan bruge programmet til masseredigering til at ændre lagerantal for flere produktvarianter og lokationer. Programmet til masseredigering er en side, der viser rækker og kolonner af data, som minder om et regneark.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Produkter, og vælg derefter de produkter med varianter, du vil redigere.

  2. I afsnittet Varianter skal du vælge de varianter, du vil redigere, og derefter klikke på Åbn program til masseredigering.

  3. Klik på Kolonner, og vælg derefter en lokation, hvor produkterne lagerføres. Gentag dette trin for alle lokationer, hvor lagerantallet skal opdateres.

  4. Klik på lagerantallet på en lokation for at opdatere værdien for hver variant, du vil opdatere.

  5. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis