Ændring af lagerantal (Shopify-administrator)

Når du bruger flere lokationer, kan du opdatere lagerantallene på flere måder på siden Lager i din Shopify-administrator.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Lager i din Shopify-administrator.

 2. Hvis du har flere lokationer, skal du vælge en lokation i rullemenuen.

 3. Valgfrit: Filtrer eller søg på listen over produkter.

 4. Du kan justere det tilgængelige antal for én variant. Du kan også justere antallet af flere varianter med det samme tal.

 5. Klik på Gem. Den nye samlede antal vises i kolonnen Tilgængelig.

Hvis et produkt ikke er angivet for denne lokation, sporer du enten ikke lagerbeholdningen for dette produkt eller også er produktet ikke på lager på lokationen.

Ændring af lagerantallet for ét produkt

Rediger lagerantallene ved hjælp af programmet til masseredigering

Du kan bruge programmet til masseredigering til at ændre lagerantal for flere produktvarianter og lokationer. Programmet til masseredigering er en side, der viser rækker og kolonner af data, som minder om et regneark.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter, og vælg derefter de produkter med varianter, du vil redigere.

 2. I afsnittet Varianter skal du vælge de varianter, du vil redigere, og derefter klikke på Åbn program til masseredigering.

 3. Klik på Kolonner, og vælg derefter en lokation, hvor produkterne lagerføres. Gentag dette trin for alle lokationer, hvor lagerantallet skal opdateres.

 4. Klik på lagerantallet på en lokation for at opdatere værdien for hver variant, du vil opdatere.

 5. Klik på Gem.

Lagertilstande

Du kan få et overblik over dine produkters placering, og om de kan sælges, hvis du kender deres lagertilstand. Udover at vise den Tilgængelige lagerbehandling for et produkt, viser POS også det antal produkter, der er Reserveret og Indgående.

Definitioner af lagertilstande

Din lagerbeholdning opdeles i følgende tilstande:

Lagertilstande
Lagerstatus Definition
Tilgængelige Den tilgængelige lagerbeholdning henviser til den lagerbeholdning, som du kan sælge. Den tilgængelige lagerbeholdning er ikke reserveret til ordrer.
Reserveret Den reserverede lagerbeholdning henviser til det antal enhed, der er en del af en afgivet ordre, men som ikke er blevet klargjort endnu. Når enheder er en del af en ordrekladde, tæller de ikke som “reserveret” lagerbeholdning, før kladden bliver til en ordre, og de kan ikke købes af kunder.
Indgående Den indgående lagerbeholdning henviser til den lagerbeholdning, der er på vej til din lokation. Den indgående lagerbeholdning er ikke tilgængelig for salg, før den er blevet modtaget, og dens tilstand er blevet ændret til Tilgængelig.

Få adgang til lagertilstande i POS

 1. Tryk på Produkter i POS-appen.
 2. Tryk på et produkt.
 3. Valgfrit: Hvis du har varianter, skal du trykke på en variant.
 4. Valgfrit: Hvis du har flere lokationer, skal du trykke på den aktuelle butikslokation.

Lagertilstande vises på en liste med egenskaber ud for hver tilstand.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis