Varastomäärien muuttaminen (Shopify Admin)

Kun käytät useita sijainteja, voit päivittää varastomäärät monin eri tavoin Shopify Adminin Varasto-sivulla.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Tuotteet > Varasto.

 2. Jos sinulla on useita sijainteja, valitse sijainti pudotusvalikosta.

 3. Valinnainen: Suodata tai etsi tuoteluetteloa.

 4. Voit muuttaa yksittäisen tuoteversion tai useiden tuoteversioiden saatavilla olevaa määrää samalla määrällä.

 5. Klikkaa Tallenna. Uusi kokonaismäärä on Saatavilla-sarakkeessa.

Jos tuote ei ole listattuna tässä sijainnissa, joko et seuraa tuotteen varastoa tai tuotetta ei ole varastossa kyseisessä sijainnissa.

Muuta yhden tuotteen varastomäärää

Varastomäärien muuttaminen joukkoeditorin avulla

Joukkoeditorin avulla voit muuttaa useiden tuoteversioiden ja sijaintien varastomääriä kerralla. Joukkoeditori on sivu, jossa tietoja näkyy riveillä ja sarakkeissa samaan tapaan kuin taulukkolaskentaohjelmassa.

Tee näin:

 1. Siirry kohtaan Tuotteet ja valitse sitten tuote, jonka versioita haluat muokata.

 2. Valitse Versiot-osiossa muokattavat versiot ja klikkaa sitten Avaa joukkoeditori.

 3. Klikkaa Sarakkeet ja valitse sitten sijainti, jossa tuotteita varastoidaan. Toista tämä vaihe jokaiselle sijainnille, jonka varastomäärät täytyy päivittää.

 4. Päivitä arvo klikkaamalla jokaisen päivitettävän tuoteversion varastomäärää kyseisessä sijainnissa.

 5. Klikkaa Tallenna.

Varastotilat

Kun tiedät tuotteiden varastotilan, pysyt ajan tasalla siitä, missä tuotteesi ovat, ja siitä ovatko ne myytävissä. Saatavilla olevien varastotuotteiden lisäksi myyntipisteessä näkyy myös niiden tuotteiden määrän, joiden tila on Sidottu ja Saapuva.

Varastotilojen määritelmät

Varastot ryhmitellään seuraaviin luokkiin:

Varastotilat
Varastotila Määritelmä
Saatavilla Saatavilla oleva varasto tarkoittaa varastossa olevia tuotteita, jotka voidaan myydä. Saatavilla olevaa varastoa ei ole sidottu tilauksiin.
Sidottu Sidottu varasto tarkoittaa niiden tuoteyksiköiden määrää, jotka kuuluvat tehtyyn tilaukseen, mutta joita ei vielä ole jaeltu. Kun tuoteyksiköt kuuluvat johonkin tilausluonnokseen, niitä ei huomioida sidotussa varastossa ennen kuin luonnoksesta tulee tilaus, eivätkä asiakkaat voi enää ostaa niitä.
Saapuva Saapuva varasto tarkoittaa varastoa, joka on matkalla toimipaikkaasi. Saapuvaa varastoa ei voi myydä, ennen kuin se on vastaanotettu ja sen tilaksi on muutettu Saatavilla.

Varastotilojen käyttäminen myyntipisteessä

 1. Napauta POS-sovelluksessa Tuotteet.
 2. Napauta tuotetta.
 3. Valinnainen: Jos sinulla on tuoteversioita, napauta tuoteversiota.
 4. Valinnainen: Jos sinulla on useampi sijainti, napauta nykyisen kaupan sijaintia.

Varastotilat näkyvät luettelossa, ja kunkin tilan vieressä näkyy määrä.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi