Varastomäärien muuttaminen (Shopify Admin)

Kun käytät useita sijainteja, voit päivittää varastomäärät monin eri tavoin Shopify Adminin Varasto-sivulla.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Tuotteet > Varasto.
 2. Jos sinulla on useampi sijainti, valitse sijainti pudotusvalikosta.
 3. Valinnainen: Suodata tai etsi tuoteluetteloa.
 4. Voit muuttaa yksittäisen tuoteversion tai useiden tuoteversioiden Varastossa tai Saatavilla olevaa määrää samalla määrällä.

 5. Klikkaa Tallenna.

Kun säädät Varastossa olevaa määrä, Saatavilla oleva määrä päivitetään samalla määrällä.

Jos tuotetta ei ole mainittu kyseisessä sijainnissa, tuotetta ei ole sijainnin varastossa.

Muuta yhden tuotteen varastomäärää

Varastomäärien muuttaminen joukkoeditorin avulla

Joukkoeditorin avulla voit muuttaa useiden tuoteversioiden ja sijaintien varastomääriä kerralla. Joukkoeditori on sivu, jossa tietoja näkyy riveillä ja sarakkeissa samaan tapaan kuin taulukkolaskentaohjelmassa.

Tee näin:

 1. Siirry kohtaan Tuotteet ja valitse sitten tuote, jonka versioita haluat muokata.

 2. Valitse Versiot-osiossa muokattavat versiot ja klikkaa sitten Avaa joukkoeditori.

 3. Klikkaa Sarakkeet ja valitse sitten sijainti, jossa tuotteita varastoidaan. Toista tämä vaihe jokaiselle sijainnille, jonka varastomäärät täytyy päivittää.

 4. Päivitä arvo klikkaamalla jokaisen päivitettävän tuoteversion varastomäärää kyseisessä sijainnissa.

 5. Klikkaa Tallenna.

Varastotilat

Varastotilojen avulla saat helposti käsityksen siitä, missä tuotteesi ovat ja voiko niitä myydä.Saatavilla olevan varaston lisäksi myyntipisteessä näkyy myös niiden tuotteiden määrän, joiden tila on Sidottu, Ei saatavilla, Varastossa ja Saapuva.

Varastotilojen määritelmät

Varastot ryhmitellään seuraaviin luokkiin:

Varastotilat
Varastotila Määritelmä
Saatavilla Saatavilla oleva varasto tarkoittaa varastoa, jota voit myydä. Saatavilla oleva varasto ei ole sidottu mihinkään tilauksiin, eikä sitä ole varattu tilausluonnoksiin. Se ei myöskään sisällä varastoa, joka on Saapuva.
Sidottu Sidottu varasto tarkoittaa niiden tuoteyksiköiden määrää, jotka kuuluvat tehtyyn tilaukseen, mutta joita ei vielä ole jaeltu. Kun tuoteyksiköt kuuluvat johonkin tilausluonnokseen, niitä ei siirretä Sidottu-tilaan, ennen kuin luonnoksesta tulee tilaus, eivätkä asiakkaat voi enää ostaa niitä.
Saapuva Saapuva varasto tarkoittaa varastoa, joka on matkalla kauppaasi. Saapuvaa varastoa ei voi myydä, ennen kuin se on vastaanotettu ja sen varastotilaksi on vaihdettu Saatavilla.
Varastossa Varastossa oleva varasto tarkoittaa tuotteita, jotka ovat fyysisesti paikalla toimipaikassa. Varastossa oleva varasto koostuu tuotteista, jotka ovat Sidottu, Ei saatavilla ja Saatavilla.
Ei käytettävissä Ei saatavilla oleva varasto tarkoittaa varastoyksiköitä, jotka on varattu tilausluonnoksia varten tai laitettu syrjään sovellusten toimesta. Ei saatavilla oleva varasto on fyysisesti varastoituna toimipaikassasi, mutta sitä ei voi myydä asiakkaille.

Varastotilojen käyttäminen myyntipisteessä

 1. Napauta POS-sovelluksessa Tuotteet.
 2. Napauta tuotetta.
 3. Valinnainen: Jos sinulla on tuoteversioita, napauta tuoteversiota.
 4. Valinnainen: Jos sinulla on useampi sijainti, napauta nykyisen kaupan sijaintia.

Varastotilat näkyvät luettelossa, ja kunkin tilan vieressä näkyy määrä.

Ylimyynti

Shopify POS varoittaa henkilöstöä kuin se myy tuotteen, jonka tuotteen saatavuus on rajallinen tai sitä ole saatavilla. Henkilöstö voi halutessaan suorittaa myynnin loppuun vahvistamalla, että hän haluaa silti myydä tuotteen, tai hän voi palata takaisin tilauskorille ja saada lisää toimintoja.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi