Varastomäärien muuttaminen (Shopify-ylläpitäjä)

Kun käytät useita sijainteja, voit päivittää varastomäärät monin eri tavoin Shopify-ylläpitäjän Varasto-sivulla.

Toimintavaiheet:

 1. Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Tuotteet > Varasto.

 2. Jos sinulla on useita sijainteja, valitse sijainti pudotusvalikosta.

 3. Valinnainen: Suodata tai etsi tuoteluetteloa.

 4. Voit muuttaa yksittäisen tuoteversion tai useiden tuoteversioiden saatavilla olevaa määrää samalla määrällä.

- Jos haluat muuttaa yhtä versiota, anna määrä Muokkaa saatavilla olevaa määrää -sarakkeeseen. - Jos haluat muuttaa useita versioita samalla määrällä, valitse muokattavat versiot ja klikkaa Lisää toimintoja > Päivitä määrä.

 1. Muuta varastomäärää.

- Jos haluat muuttaa määrää tietyllä määrällä, klikkaa Lisää ja kirjoita sitten lukuarvo. Jos haluat vähentää olemassa olevaa varastomäärää, käytä negatiivista lukuarvoa. - Jos haluat asettaa uuden kokonaisvarastomäärän, klikkaa Aseta ja kirjoita sitten lukuarvo.

 1. Klikkaa Tallenna. Uusi kokonaismäärä on Saatavilla-sarakkeessa.

Jos tuote ei ole listattuna tässä sijainnissa, joko et seuraa tuotteen varastoa tai tuotetta ei ole varastossa kyseisessä sijainnissa.

Muuta yhden tuotteen varastomäärää

Varastomäärien muuttaminen joukkoeditorin avulla

Joukkoeditorin avulla voit muuttaa useiden tuoteversioiden ja sijaintien varastomääriä kerralla. Joukkoeditori on sivu, jossa tietoja näkyy riveillä ja sarakkeissa samaan tapaan kuin taulukkolaskentaohjelmassa.

Toimintavaiheet:

 1. Siirry kohtaan Tuotteet ja valitse sitten tuote, jonka versioita haluat muokata.

 2. Valitse Versiot-osiossa muokattavat versiot ja klikkaa sitten Avaa joukkoeditori.

 3. Klikkaa Lisää kenttiä ja valitse sitten sijainti, jossa tuotteita varastoidaan. Toista tämä vaihe jokaiselle sijainnille, jonka varastomäärät täytyy päivittää.

 4. Päivitä arvo klikkaamalla jokaisen päivitettävän tuoteversion varastomäärää kyseisessä sijainnissa.

 5. Klikkaa Tallenna.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi