Varastomäärien muuttaminen (Shopify Admin)

Kun käytät useita sijainteja, voit päivittää varastomäärät monin eri tavoin Shopify Adminin Varasto-sivulla.

Tee näin:

  1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Tuotteet > Varasto.

  2. Jos sinulla on useita sijainteja, valitse sijainti pudotusvalikosta.

  3. Valinnainen: Suodata tai etsi tuoteluetteloa.

  4. Voit muuttaa yksittäisen tuoteversion tai useiden tuoteversioiden saatavilla olevaa määrää samalla määrällä.

  5. Klikkaa Tallenna. Uusi kokonaismäärä on Saatavilla-sarakkeessa.

Jos tuote ei ole listattuna tässä sijainnissa, joko et seuraa tuotteen varastoa tai tuotetta ei ole varastossa kyseisessä sijainnissa.

Muuta yhden tuotteen varastomäärää

Varastomäärien muuttaminen joukkoeditorin avulla

Joukkoeditorin avulla voit muuttaa useiden tuoteversioiden ja sijaintien varastomääriä kerralla. Joukkoeditori on sivu, jossa tietoja näkyy riveillä ja sarakkeissa samaan tapaan kuin taulukkolaskentaohjelmassa.

Tee näin:

  1. Siirry kohtaan Tuotteet ja valitse sitten tuote, jonka versioita haluat muokata.

  2. Valitse Versiot-osiossa muokattavat versiot ja klikkaa sitten Avaa joukkoeditori.

  3. Klikkaa Sarakkeet ja valitse sitten sijainti, jossa tuotteita varastoidaan. Toista tämä vaihe jokaiselle sijainnille, jonka varastomäärät täytyy päivittää.

  4. Päivitä arvo klikkaamalla jokaisen päivitettävän tuoteversion varastomäärää kyseisessä sijainnissa.

  5. Klikkaa Tallenna.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi