Ändra lagerkvantiteter (Shopify-admin)

När du använder flera platser kan du uppdatera lagerkvantiteterna på flera sätt på lagersidan i din Shopify-administratör.

Steg:

  1. I Shopify-administratören går du till Produkter > Lager.

  2. Om du har flera platser väljer du en plats från rullgardinsmenyn.

  3. Valfritt: Filtrera eller sök i listan över produkter.

  4. Du kan justera den tillgängliga kvantiteten för en enda variant eller flera varianter med samma mängd.

- Om du vill justera en variant anger du kvantiteten i den tillgängliga kolumnen för den variant som du vill justera. - Om du vill justera flera varianter med samma mängd väljer du de varianter du vill redigera och klickar på Fler åtgärder > Uppdatera kvantitet.

  1. Klicka på Spara. Det nya totalantalet finns i kolumnen Tillgängligt.

Om en produkt inte listas för den platsen spårar du inte lager för den produkten eller så finns produkten inte i lager på platsen.

Ändra lagerkvantiteten för en produkt

Ändra lagerkvantiteterna med hjälp av massredigeraren

Genom att använda massredigeraren kan du ändra lagerkvantiteter för flera produktvarianter och platser. Massredigeraren är en sida som visar rader och kolumner med data, liknande ett kalkylark.

Steg:

  1. Gå till Produkter och välj sedan produkten med de varianter som du vill redigera.

  2. I avsnittet Varianter väljer du de varianter som du vill redigera och klickar sedan på Öppna massredigerare.

  3. Klicka på Kolumner och välj sedan en plats där produkterna finns i lager. Upprepa detta steg för varje plats där lagerkvantiteterna måste uppdateras.

  4. För varje variant som du vill uppdatera klickar du på lagerkvantiteten på en plats för att uppdatera värdet.

  5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis