Ändra lagerkvantiteter (Shopify-admin)

När du använder flera platser kan du uppdatera lagerkvantiteterna på flera sätt på lagersidan i din Shopify-administratör.

Steg:

 1. I Shopify-administratören går du till Produkter > Lager.

 2. Om du har flera platser väljer du en plats från rullgardinsmenyn.

 3. Valfritt: Filtrera eller sök i listan över produkter.

 4. Du kan justera den tillgängliga kvantiteten för en enda variant eller flera varianter med samma mängd.

 5. Klicka på Spara. Det nya totalantalet finns i kolumnen Tillgängligt.

Om en produkt inte listas för den platsen spårar du inte lager för den produkten eller så finns produkten inte i lager på platsen.

Ändra lagerkvantiteten för en produkt

Ändra lagerkvantiteterna med hjälp av massredigeraren

Genom att använda massredigeraren kan du ändra lagerkvantiteter för flera produktvarianter och platser. Massredigeraren är en sida som visar rader och kolumner med data, liknande ett kalkylark.

Steg:

 1. Gå till Produkter och välj sedan produkten med de varianter som du vill redigera.

 2. I avsnittet Varianter väljer du de varianter som du vill redigera och klickar sedan på Öppna massredigerare.

 3. Klicka på Kolumner och välj sedan en plats där produkterna finns i lager. Upprepa detta steg för varje plats där lagerkvantiteterna måste uppdateras.

 4. För varje variant som du vill uppdatera klickar du på lagerkvantiteten på en plats för att uppdatera värdet.

 5. Klicka på Spara.

Lagertillstånd

Du kan förstå var dina produkter är och om de kan säljas genom att känna till deras lagernivåer.Förutom att visa tillgängligt lager för en produkt visar ditt kassasystem antalet produkter som är uppbokade respektive inkommande.

Definitioner av lagertillstånd

Ditt lager grupperas i följande tillstånd:

Lagertillstånd
lagertillstånd Definition
Tillgängligt Tillgängligt lager syftar på till lager som du kan sälja. Tillgängligt lager är inte uppbokat till några ordrar.
Överlämnad Uppbokning av lager avser antalet enheter som ingår i en order som lagts men som ännu inte har distribuerats. När enheter ingår i ett orderutkast räknas de inte som uppbokningar av lager förrän utkastet blir en order och de kan inte köpas av kunder.
Inkommande Inkommande lagerförteckningar syftar på lager som är på väg till din plats. Inkommande lagerförteckningar är inte tillgängliga att sälja förrän de har tagits emot och dess status har ändrats till Tillgängligt.

Få tillgång till lagernivåer i kassasystem

 1. Från din kassasystemsapp trycker du på Produkter.
 2. Tryck på en produkt.
 3. Valfritt: Tryck på en variant om du har varianter.
 4. Valfritt: Om du har flera platser trycker du på den aktuella butiksplatsen.

Lagertillstånden visas i en lista med kvantiteter bredvid varje status.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis