Ändra lagerkvantiteter (Shopify-admin)

När du använder flera platser kan du uppdatera lagerkvantiteterna på flera sätt på lagersidan i din Shopify-administratör.

Steg:

 1. I Shopify-administratören går du till Produkter > Lager.
 2. Om du har flera platser väljer du en plats från rullgardinsmenyn.
 3. Valfritt: Filtrera eller sök i listan över produkter.
 4. Du kan justera kvantiteten är i lager eller tillgänglig för en enda variant eller flera varianter med samma mängd.

  • Om du vill justera en enda variant anger du kvantiteten i kolumnen Till hands eller Tillgänglig för den variant som du vill justera.
  • Om du vill justera flera varianter med samma belopp väljer du de varianter du vill redigera och klickar på Uppdatera kvantiteter.
 5. Klicka på Spara.

När du justerar Till hands-kvantiteten uppdateras din Tillgängliga kvantitet med samma belopp.

Om en produkt inte listas för den platsen finns produkten inte i lager på platsen.

Ändra lagerkvantiteten för en produkt

Ändra lagerkvantiteterna med hjälp av massredigeraren

Genom att använda massredigeraren kan du ändra lagerkvantiteter för flera produktvarianter och platser. Massredigeraren är en sida som visar rader och kolumner med data, liknande ett kalkylark.

Steg:

 1. Gå till Produkter och välj sedan produkten med de varianter som du vill redigera.

 2. I avsnittet Varianter väljer du de varianter som du vill redigera och klickar sedan på Öppna massredigerare.

 3. Klicka på Kolumner och välj sedan en plats där produkterna finns i lager. Upprepa detta steg för varje plats där lagerkvantiteterna måste uppdateras.

 4. För varje variant som du vill uppdatera klickar du på lagerkvantiteten på en plats för att uppdatera värdet.

 5. Klicka på Spara.

Lagertillstånd

Lagertillstånd kan hjälpa dig att förstå var dina produkter är och om de kan säljas.Förutom att visa tillgängligt lager för en produkt visar ditt kassasystem antalet produkter som är bokade, otillgängliga, till hands och inkommande.

Definitioner av lagertillstånd

Ditt lager grupperas i följande tillstånd:

Lagertillstånd
lagertillstånd Definition
Tillgängligt Tillgängligt lager hänvisar till lager som du kan sälja. Tillgängligt lager är inte uppbokat i några ordrar eller reserverat i orderutkast. Det innefattar inte heller lager som betraktas som Inkommande.
Överlämnad Uppbokat lager avser antalet enheter som ingår i en order som lagts men som ännu inte har distribuerats. När enheter ingår i ett orderutkast räknas de inte som Uppbokat lager förrän utkastet blir en order och de kan inte köpas av kunder.
Inkommande Inkommande lager syftar till lager som är på väg till din plats. Inkommande lager är inte tillgängligt att sälja förrän det har tagits emot och dess status har ändrats till Tillgängligt.
Till hands Lager som är Till hands syftar till lagerenheter som du fysiskt har på en plats. Lager som är Till hands består av allt Uppbokat, Ej tillgängligt och Tillgängligt lager som du har.
Ej tillgänglig Otillgängligt lager hänvisar till lager som inte är tillgängligt för försäljning eller som är uppbokat till en order. Otillgängligt lager finns fysiskt i lager på din plats men är inte tillgängligt för att säljas till kunder.

Få tillgång till lagernivåer i kassasystem

 1. Från din kassasystemsapp trycker du på Produkter.
 2. Tryck på en produkt.
 3. Valfritt: Tryck på en variant om du har varianter.
 4. Valfritt: Om du har flera platser trycker du på den aktuella butiksplatsen.

Lagertillstånden visas i en lista med kvantiteter bredvid varje status.

Överförsäljning

Shopify kassasystem kommer varna personal innan de säljer en artikel som har begränsad eller ingen tillgänglighet. Personal kan välja att slutföra försäljningen genom att bekräfta att de ändå vill sälja varan, eller så kan de gå tillbaka till varukorgen för fler åtgärder.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis