Överföringar mellan platser

Om du har flera aktiva platser kan du använda överföringar för att flytta lagervaror mellan dem. Genom att använda överföringar kan du hålla reda på dina lagervaror när du flyttar dem mellan dina olika platser.

Du kan inte skapa överföringar för produkter som använder en tredjeparts distributionstjänst.

Om du inaktiverar en plats som har väntande överföringar väljer du en annan plats för de överföringarna så att överföringen kan fortsätta. Om du väljer samma destination som ursprung, avbryts överföringen och lagervarorna fylls på vid den valda destinationen.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis