Överföring av lagervaror mellan platser (Shopify-admin)

Du kan överföra lager mellan din butiks aktiva platser.

Du kan dock inte skapa Transfers för produkter som använder en tredjepartsdistributionstjänst.

Steg:

  1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Överföringar.

  2. Klicka på Lägg till överföring.

  3. I avsnittet URSPRUNG klickar du på Välj ursprung och väljer sedan den plats som lagervarorna kommer från.

  4. I avsnittet DESTINATION klickar du på Välj destination och väljer sedan den plats som lagervarorna ska skickas till. Om du vill lägga till en ny plats måste du skapa en plats eller aktivera en inaktiverad plats.

  5. I avsnittet Lägg till produkter anger du namnet på den produkt du vill lägga till i din överföring eller klickar på Bläddra för att visa en lista över din butiks produkter, produktserier, produkttyper, taggar och säljare. Välj de produkter och varianter som du vill lägga till i överföringen.

  6. Klicka på Lägg till i överföring för att lägga till alla de produkter och varianter du valt.

  7. I kolumnen Kvantitet anger du kvantiteterna för varje produkt som du förväntar dig ska skickas från ursprungsplatsen till destinationsplatsen. Om du överför mer kvantitet än det tillgängliga antalet på ursprungsplatsen kommer din kvantitet att visa negativa antal.

  8. Valfritt: I avsnittet Leveransinformation anger du ett datum i fältet Beräknad leverans samt Spårningsnummer för den leveransen och väljer Transportör. Transportören väljs automatiskt baserat på spårningsnumret som du angav och kan justeras manuellt.

  9. Valfritt: Om du vill tilldela ett referensnummer eller en tagg till överföringen anger du detta i avsnittet Ytterligare information. Du kan klicka på Visa alla taggar för att välja eller ta bort taggar som du har använt tidigare. Klicka på Tillämpa ändringar när taggarna som du vill ha finns i avsnittet TILLÄMPADE TAGGAR. Taggar kan innehålla upp till 255 tecken. Du kan använda referensnummer och taggar för att filtrera och organisera dina överföringar på sidan Överföringar. Du kan till exempel skapa en Urgent-tagg för att visa att det här är en brådskande förfrågan.

  10. Klicka på Spara överföring.

När du har skapat en överföring kan du visa inkommande lagerkvantitet på produktens informationssida.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis