Överföring av lagervaror mellan platser (Shopify-admin)

Du kan överföra lager mellan din butiks aktiva platser.

Du kan dock inte skapa Transfers för produkter som använder en tredjepartsdistributionstjänst.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Överföringar.

 2. Klicka på Skapa överföring.

 3. I avsnittet Ursprung klickar du på Välj ursprung och klickar sedan på den ursprungsplats som du vill överföra lager från.

 4. I avsnittet Destination klickar du på Välj destination och väljer sedan den aktiva platsen där du vill ta emot lagervarorna.

 5. I avsnittet Lägg till produkter anger eller väljer du de produkter och varianter som du vill lägga till i överföringen och klickar sedan på Lägg till för överföring.

 6. Under Kvantitet anger du kvantiteterna för varje produkt i överföringen. Om du anger en större mängd än tillgänglig produktkvantitet på ursprungsplatsen kommer lagerkvantiteten vid ursprunget att vara ett negativt tal efter att överföringen har skapats.

 7. Valfritt: I avsnittet Leveransinformation anger du följande:

  • ett datum i fältet Förväntad ankomst
  • Transportören. Transportören kan väljas automatiskt baserat på spårningsnumret som du angav och kan justeras manuellt.
  • Spårningsnumret för den leveransen
 8. Valfritt: Tilldela ett referensnummer eller en tagg till överföringen i avsnittet Ytterligare information.

 9. Klicka på Spara som utkast.

Din överföring har nu status som utkast. Du kan klicka på Markera som väntande när du har förberett dina artiklar för överföring.

När en överföring har markerats som väntande kan du inte fortsätta att redigera överföringen. Om du markerar din överföring som väntande justeras även Tillgängliga lagervärden på ursprungsplatsen och Inkommande lager på destinationsplatsen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis