Överföring av lagervaror mellan platser (Shopify-admin)

Du kan överföra lagervaror mellan alla aktiva platser.

Du kan dock inte skapa Transfers för produkter som använder en tredjepartsdistributionstjänst.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Överföringar.

  2. Klicka på Lägg till överföring.

  3. I avsnittet Ursprung väljer du den plats där lagervarorna ska komma från.

  4. I avsnittet Destination väljer du den plats dit lagervarorna ska komma.

  5. I avsnittet Produkter väljer du de produkter som du vill överföra och klickar sedan på Lägg till för att överföra.

  6. För varje produkt anger du den kvantitet som ska överföras.

  7. Alternativ: Ange ett förväntat ankomstdatum i avsnittet Leverans.

  8. Alternativ: Ange ett referensnummer och eventuella taggar i avsnittet Ytterligare information.

  9. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis