Chuyển hàng trong kho giữa các địa điểm (trang quản trị Shopify)

Bạn có thể chuyển hàng trong kho giữa các địa điểm đang hoạt động.

Tuy nhiên, bạn không thể tạo đợt chuyển cho sản phẩm sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng bên thứ ba.

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Transfers (Vận chuyển).

  2. Nhấp vào Add transfer (Thêm đợt chuyển).

  3. Trong mục Nơi gửi, chọn địa điểm nơi hàng trong kho được chuyển đi.

  4. Trong mục Nơi nhận, chọn địa điểm nơi hàng trong lô được chuyển đến.

  5. Trong mục Sản phẩm, chọn sản phẩm bạn muốn chuyển, rồi nhấp vào Add to transfer (Thêm vào đợt chuyển).

  6. Nhập số lượng cần chuyển cho từng sản phẩm.

  7. Không bắt buộc: Trong mục Lô hàng, nhập ngày đến dự kiến.

  8. Không bắt buộc: Trong mục Additional details (Thông tin chi tiết bổ sung), nhập số tham chiếu và thẻ.

  9. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí