การถ่ายโอนสินค้าคงคลังระหว่างตำแหน่งที่ตั้ง (Shopify admin)

คุณสามารถถ่ายโอนสินค้าคงคลังระหว่างตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานอยู่ได้ใดๆ ก็ได้

อย่างไรก็ตาม คุณก็ไม่สามารถสร้างข้อมูลการเติมสินค้ากับสินค้าที่ใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อภายนอกได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > ข้อมูลการเติมสินค้า

  2. คลิกเพิ่มข้อมูลการเติมสินค้า

  3. ในส่วนต้นทางให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งต้นทางของสินค้าคงคลัง

  4. ในส่วนปลายทางให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่สินค้าถูกส่งไป

  5. ในส่วนสินค้าให้เลือกสินค้าที่คุณต้องการถ่ายโอน จากนั้นคลิกเพิ่มไปยังการถ่ายโอน

  6. ใส่จำนวนสินค้าแต่ละรายการที่ต้องการโอน

  7. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนการจัดส่งให้ป้อนวันที่คาดว่าจะมาถึง

  8. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมให้ป้อนหมายเลขอ้างอิงและแท็กใดๆ

  9. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี