การถ่ายโอนสินค้าคงคลังระหว่างตำแหน่งที่ตั้ง (ส่วนผู้ดูแล Shopify)

คุณสามารถถ่ายโอนสินค้าคงคลังระหว่างตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานของร้านค้าคุณ

อย่างไรก็ตาม คุณก็ไม่สามารถสร้างข้อมูลการเติมสินค้ากับสินค้าที่ใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อภายนอกได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า > ข้อมูลการเติมสินค้า

  2. คลิกเพิ่มข้อมูลการเติมสินค้า

  3. ในส่วนต้นทาง ให้คลิก “เลือกต้นทาง” จากนั้นเลือกที่ตั้งต้นทางของสินค้าคงคลัง

  4. ในส่วนปลายทาง ให้คลิก “เลือกปลายทาง” จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าคงคลัง หากคุณต้องการเพิ่มที่ตั้งใหม่ คุณจำเป็นต้องสร้างตำแหน่งที่ตั้งหรือเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่ปิดใช้งานแล้ว

  5. ในส่วน เพิ่มสินค้า โปรดใส่ชื่อสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังการถ่ายโอนของคุณ หรือคลิก เรียกดู เพื่อดูรายการสินค้า คอลเลกชัน ประเภทสินค้า แท็ก และเวนเดอร์ในร้านค้าของคุณ เลือกสินค้าและตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังข้อมูลการถ่ายโอนดังกล่าว

  6. หากต้องการเพิ่มสินค้าและตัวเลือกสินค้าที่คุณเลือกไว้ทั้งหมด ให้คลิก เพิ่มเพื่อถ่ายโอน

  7. ในคอลัมน์ จำนวน ให้ป้อนจำนวนสินค้าแต่ละรายการที่คุณคาดการณ์ว่าจะได้รับจากต้นทางไปยังที่ตั้งปลายทาง หากคุณถ่ายโอนจํานวนมากกว่าจํานวนที่พร้อมใช้ของที่ตั้งต้นทาง จํานวนสินค้าของคุณจะเป็นลบ

  8. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนรายละเอียดการจัดส่ง ให้ป้อนวันที่ในช่องวันที่คาดว่าพัสดุจะส่งถึงและหมายเลขติดตามพัสดุสำหรับการจัดส่งดังกล่าว แล้วเลือกผู้ให้บริการขนส่ง ระบบจะเลือกผู้ให้บริการขนส่งโดยอัตโนมัติโดยพิจารณาจากหมายเลขติดตามพัสดุที่คุณป้อน ทั้งนี้ คุณสามารถแก้ไขผู้ให้บริการได้ด้วยตนเอง

  9. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการกําหนดหมายเลขอ้างอิงหรือแท็กลงในข้อมูลการเติมสินค้า ให้ป้อนหมายเลขอ้างอิงนั้นในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถคลิกที่ “ดูแท็กทั้งหมด” เพื่อเลือกหรือลบแท็กที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ คลิก “ใช้การเปลี่ยนแปลง” เมื่อแท็กที่คุณต้องการอยู่ในส่วนแท็กที่ใช้ โดยแท็กสามารถมีตัวอักษรได้ไม่เกิน 255 ตัว คุณสามารถใช้หมายเลขอ้างอิงและแท็กเพื่อกรองและจัดระเบียบข้อมูลการเติมสินค้าของคุณได้ในหน้าข้อมูลการเติมสินค้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแท็ก Urgent เพื่อแสดงว่านี่คือการร้องขอเร่งด่วน

  10. คลิกข้อมูลการเติมสินค้า

หลังจากสร้างข้อมูลการเติมสินค้าแล้ว คุณสามารถดูจำนวนสินค้าคงคลังขาเข้าได้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี