การถ่ายโอนสินค้าคงคลังระหว่างตำแหน่งที่ตั้ง (ส่วนผู้ดูแล Shopify)

คุณสามารถถ่ายโอนสินค้าคงคลังระหว่างตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานของร้านค้าคุณ

อย่างไรก็ตาม คุณก็ไม่สามารถสร้างข้อมูลการเติมสินค้ากับสินค้าที่ใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อภายนอกได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า > ข้อมูลการเติมสินค้า

 2. คลิกที่ “สร้างการถ่ายโอน

 3. ในส่วนต้นทาง ให้คลิก “เลือกต้นทาง” จากนั้นคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งต้นทางที่คุณต้องการถ่ายโอนสินค้าคงคลัง

 4. ในส่วนปลายทาง ให้คลิก “เลือกปลายทาง” แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานที่คุณต้องการรับสินค้าคงคลัง

 5. ในส่วนเพิ่มสินค้า ให้ป้อนหรือเลือกสินค้าและตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังการถ่ายโอน จากนั้นคลิก “เพิ่มไปยังการถ่ายโอน

 6. ในส่วนจำนวน ให้ป้อนจำนวนของสินค้าแต่ละรายการในการถ่ายโอน หากคุณป้อนจำนวนที่มากเกินกว่าจำนวนสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งต้นทางจะรับไหว ปริมาณสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งต้นทางจะเป็นจำนวนติดลบหลังจากสร้างการถ่ายโอนแล้ว

 7. ตัวเลือกเสริม: ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในส่วนรายละเอียดการจัดส่ง:

  • วันที่ในช่องวันที่คาดว่าสินค้าจะมาถึง
  • ผู้ให้บริการขนส่ง ระบบอาจเลือกผู้ให้บริการขนส่งโดยอัตโนมัติโดยพิจารณาจากหมายเลขติดตามพัสดุที่คุณป้อน ทั้งนี้ คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
  • หมายเลขติดตามพัสดุของการจัดส่ง
 8. ไม่บังคับ: ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม ให้กำหนด “หมายเลขอ้างอิง” หรือ “แท็ก” ให้กับการถ่ายโอน

 9. คลิก "บันทึกเป็นแบบร่าง"

เพียงเท่านี้การถ่ายโอนก็จะกลายเป็นสถานะแบบร่าง โดยคุณสามารถคลิก "ทำเครื่องหมายเป็นรอดำเนินการ" ได้หลังจากเตรียมสินค้าที่จะถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว

หลังจากทำเครื่องหมายการถ่ายโอนให้เป็น “รอดำเนินการ” แล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขการถ่ายโอนต่อได้ การทำเครื่องหมายการถ่ายโอนของคุณให้เป็น “รอดำเนินการ” ยังเป็นการปรับค่าสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่าย ณ ตำแหน่งที่ตั้งต้นทาง และสินค้าคงคลังขาเข้า ณ ตำแหน่งที่ตั้งปลายทางด้วย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี