Overføre lagerbeholdning mellom steder (Shopify-administrator)

Du kan overføre lagerbeholdning mellom butikkens aktive lokalisasjoner.

Men du kan ikke opprette overføringer for produkter som bruker oppfyllelsestjenester fra tredjeparter.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Overføringer.

 2. Klikk på Opprett overføring.

 3. Klikk på Velg opprinnelse i seksjonen Opprinnelse, og klikk deretter på opprinnelseslokalisasjonen du vil overføre lagerbeholdning fra.

 4. Klikk på Velg destinasjon i seksjonen Destinasjon og velg deretter den aktive lokalisasjonen du ønsker å motta lagerbeholdningen til.

 5. I seksjonen Legg til produkter  angir eller velger du produkter og varianter du vil legge til i overføringen, og klikker så på Legg til i overføring.

 6. Angi antallene for hvert enkelt produkt i overføringen under Antall. Hvis du angir et antall som er større enn det tilgjengelige produktantallet ved opprinnelseslokalisasjonen, vil lagerantallet ved opprinnelsen være et negativt tall når overføringen er opprettet.

 7. Valgfritt: Angi følgende i seksjonen Forsendelsesdetaljer:

  • en dato i feltet Forventet ankomst
  • Transportøren. Transportøren velges automatisk basert på sporingsnummeret du angir, og kan justeres manuelt.
  • Sporingsnummeret for forsendelsen
 8. Valgfritt: Tilordne et referansenummer eller en tagg til overføringen i seksjonen Tilleggsinformasjon.

 9. Klikk på Lagre som utkast.

Overføringen har nå status som utkast. Du kan klikke på Merk som ventende når du har forberedt varene for overføring.

Når en overføring er merket som ventende kan du ikke fortsette å redigere overføringen. Ved å merke overføringen som ventende justeres også verdien for tilgjengelig lagerbeholdning ved opprinnelseslokalisasjonen og innkommende lagerbeholdning ved destinasjonslokalisasjonen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis