Overføre lagerbeholdning mellom steder (Shopify-administrator)

Du kan overføre lagerbeholdning mellom butikkens aktive lokalisasjoner.

Men du kan ikke opprette overføringer for produkter som bruker oppfyllelsestjenester fra tredjeparter.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Overføringer.

  2. Klikk på Legg til overføring.

  3. I seksjonen OPPRINNELSE klikker du på Velg opprinnelse, og velger lokalisasjonen lagerbeholdningen kommer fra.

  4. I seksjonen DESTINASJON klikker du på Velg destinasjon, og velger lokalisasjonen lagerbeholdningen skal til. Hvis du vil legge til en ny lokalisasjon, må du opprette en lokalisasjon eller aktivere en deaktivert lokalisasjon.

  5. I seksjonen Legg til produkter angir du enten navnet på produktet du vil legge til i overføringen, eller klikker Bla gjennom for å se en liste over butikkens produkter, samlinger, produkttyper, tagger og leverandører. Velg produktene og variantene du vil legge til i overføringen.

  6. For å legge til alle valgte produkter og varianter klikker du Legg til i overføring.

  7. I kolonnen Antall angir du antallet for hvert produkt som du forventer å motta fra opprinnelses- til destinasjonslokalisasjonen. Hvis du overfører et større antall enn det som er tilgjengelig ved opprinnelseslokalisasjonen, vil antallet bli et negativt tall.

  8. Valgfritt: I Forsendelsesdetaljer-seksjonen kan du angi en dato i feltet Forventet ankomst, Sporingsnummer for forsendelsen og velge Transportør. Transportøren velges automatisk basert på sporingsnummeret du angir, og kan justeres manuelt.

  9. Valgfritt: Hvis du vil tilordne et referansenummer eller en tagg til overføringen, angir du det i seksjonen Tilleggsopplysninger. Du kan klikke på Vis alle tagger for å velge eller fjerne tagger du har brukt tidligere. Klikk på Bruk endringer når taggene du ønsker ligger i seksjonen TAGGER BRUKT. Tagger kan være på inntil 255 tegn. Du kan bruke referansenumre eller tagger til å filtrere og organisere overføringene dine på Overføringer-siden. Du kan for eksempel opprette en Urgent-tagg for å vise at dette er en hasteforespørsel.

  10. Klikk på Lagre overføring.

Når du har opprettet en overføring, kan du se innkommende antall i lagerbeholdningen på produktdetaljer-siden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis