Motta en overføring fra et utsalgssted

Når lagerbeholdningen ankommer den nye plasseringen, merker du den som mottatt for å bekrefte at den er overført.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Overføringer.

  2. Klikk på overføringsnummeret.

  3. Klikk på Motta varer.

  1. For hver vare klikker du på Alle eller angir antall varer du har mottatt i Godta-kolonnen.

    Klikk på ...-knappen og angi antall varer som du må avslå (for eksempel skadde varer) eller avbestille. Antall varer justeres deretter.

  1. Klikk på Lagre.

  2. Fullfør overføringen ved å klikke på Arkiver. Bare overføringer som har en Fullført-status kan arkiveres.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis