Ta emot en överföring från en plats

När lagervarorna anländer till sin nya plats markerar du dem som mottagna för att bekräfta att de har överförts.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Överföringar.

  2. Klicka på överföringsnumret.

  3. Klicka på ta emot artiklar.

  1. För varje artikel, klicka på alla eller ange antalet artiklar som du har tagit emot i kolumnen acceptera.

    Klicka på knappen ... och ange antalet artiklar som du måste avvisa (till exempel skadade varor) eller Avbryt. Kvantiteten av artiklarna justeras därefter.

  1. Klicka på Spara.

  2. För att avsluta överföringen klickar du på Arkiv. Endast transfers som har statusen slutförd kan arkiveras.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis