รับการถ่ายโอนสินค้าระหว่างตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อสินค้าคงคลังมาถึงที่ตำแหน่งที่ตั้งใหม่แล้วคุณทำเครื่องหมายว่าได้รับแล้วเพื่อยืนยันว่าระบบได้รับการถ่ายโอนแล้ว

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี