การถ่ายโอนสินค้าระหว่างตำแหน่งที่ตั้ง

เมื่อคุณมีตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานอยู่หลายตำแหน่ง คุณสามารถใช้การถ่ายโอนสินค้าเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังระหว่างตำแหน่งที่ตั้งได้ เมื่อใช้การถ่ายโอนสินค้า คุณจะสามารถติดตามสินค้าคงคลังของคุณได้เมื่อคุณย้ายสินค้าคงคลังระหว่างตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ของคุณ

คุณไม่สามารถสร้างข้อมูลการเติมสินค้ากับสินค้าที่ใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อภายนอกได้

ถ้าคุณปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการถ่ายโอนสินค้า คุณจะต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นให้ถ่ายโอนสินค้าไปเพื่อให้การถ่ายโอนสินค้าดำเนินการต่อได้ ถ้าคุณเลือกปลายทางเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งของสินค้า การถ่ายโอนสินค้าจะยกเลิกและมีการคืนสินค้ากลับสต็อกที่ปลายทางที่เลือก

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี