การอ้างอิงด่วน - การประมวลผลการขาย

ล็อกหน้าจอ iPad

การล็อกหน้าจอเมื่อคุณไม่อยู่ที่ iPad ถือเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

หากต้องการล็อกหน้าจอ จากแอป Shopify POS ให้แตะ จากนั้นแตะที่หน้าจอล็อก

เพิ่มรายการลงในตะกร้าสินค้า

หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง เฉพาะสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกของตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดของอุปกรณ์ Shopify POS เท่านั้นที่สามารถดูได้จากหน้าดูสินค้า

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ “สินค้า

 2. ในแถบค้นหา ให้พิมพ์ชื่อของสินค้า

 3. แตะที่สินค้า

 4. หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า ให้แตะที่ตัวเลือกสินค้าดังกล่าว

สินค้าจะถูกเพิ่มไปยังตะกร้าสินค้า

เพิ่มรายการการขายแบบกำหนดเองไปยังตะกร้าสินค้า

หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งแต่คุณหาสินค้าดังกล่าวในแอป Shopify POS ไม่พบ คุณยังคงสามารถขายสินค้าดังกล่าวให้ลูกค้าได้โดยสร้างรายการการขายแบบกำหนดเอง

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ “หน้าแรก

 2. แตะที่เพิ่มการขายแบบกำหนดเอง

 3. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มชื่อและปรับจำนวน

 4. เพิ่มราคา

 5. แตะเพิ่มลงในตะกร้าสินค้า

ขณะนี้คุณสามารถดำเนินการขายให้เสร็จสิ้นหรือเพิ่มรายการอื่นๆ ลงในตะกร้าสินค้าได้

เพิ่มค่าธรรมเนียมที่กำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมที่กำหนดเอง เช่น ค่าบริการในการจัดส่งในพื้นที่หรือค่าธรรมเนียมการปรับแต่งไปยังตะกร้าสินค้าของลูกค้าได้ คุณสามารถบันทึกไทล์ค่าธรรมเนียมที่กําหนดเองล่วงหน้าไปยังสมาร์ทกริดของคุณได้ สามารถใช้ค่าธรรมเนียมที่กำหนดเองกับตะกร้าสินค้าได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น หากต้องการเพิ่มค่าธรรมเนียมหลายรายการ ให้เพิ่มยอดรวมทั้งหมดเป็นค่าธรรมเนียมแบบกำหนดเองเพียงรายการเดียว

ขั้นตอน:

 1. แตะที่ไทล์ “ค่าธรรมเนียมศุลกากร” ในสมาร์ทกริดของคุณ

 2. ตรวจสอบจำนวน จากนั้นแตะที่บันทึก

หากต้องการนำค่าธรรมเนียมศุลกากรออก ให้แตะที่ไทล์ “นำค่าธรรมเนียมออก” ในสมาร์ทกริดของคุณ

ใช้ส่วนลดตะกร้าสินค้า

ส่วนลดตะกร้าสินค้าจะเปลี่ยนยอดรวมที่แสดงในตะกร้าสินค้า ราคาปกติในการปลีกของคำสั่งซื้อจะปรากฏด้านล่างยอดรวม

ใช้ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

 1. ใน Shopify POS ให้แตะชื่อสินค้า

 2. แตะที่ใช้ส่วนลด

 3. แตะที่จำนวน ร้อยละ (%) หรือการแทนที่ราคา

 4. กรอกข้อมูลลงในช่องแล้วแตะที่บันทึก

 5. แตะที่บันทึก

ราคาสินค้าในตะกร้าสินค้าจะอัปเดตเมื่อมีการใช้ส่วนลด โดยราคาขายปลีกปกติของสินค้าจะปรากฏอยู่ใต้ราคาหลังหักส่วนลด

ลบภาษีออกจากราคาสินค้า

คุณสามารถลบภาษีออกจากสินค้าที่คุณขายได้ คุณอาจต้องดำเนินการเช่นนี้หากลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่มีกฎหมายบังคับใช้ภาษีกับสินค้าดังกล่าว

ขั้นตอน:

 1. เพิ่มรายการไปยังตะกร้าสินค้า

 2. แตะที่รายการ

 3. แตะที่ภาษีเพื่อปิดใช้งานภาษี

พิมพ์ใบเสร็จใหม่

พิมพ์ใบเสร็จของขวัญสำหรับการขายที่เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ตัวเลือกใบเสร็จของขวัญจะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเท่านั้น

ขั้นตอน:

ส่งอีเมลที่มีรายละเอียดของตะกร้าสินค้าไปให้ลูกค้า

 1. ในหน้าการชำระเงินของ Shopify POS ให้เพิ่มตัวเลือกสินค้าของลูกค้าลงในตะกร้าสินค้า

 2. ตัวเลือกเสริม:ปรับแต่งตะกร้าสินค้าตามต้องการ

 3. เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งอีเมล ให้แตะที่ “การดำเนินการเพิ่มเติม

 4. แตะส่งตะกร้าสินค้า

 5. ป้อนอีเมลของลูกค้า

 6. ตัวเลือกเสริม: ป้อนข้อความที่จะถูกส่งไปพร้อมกับอีเมล

 7. แตะที่ส่ง

ดูการแนะนำสินค้า

คุณสามารถดูคำแนะนำสินค้าได้โดยตรงในตะกร้าสินค้า คุณสามารถเพิ่มไทล์แนะนำสินค้าลงในสมาร์ทกริดของคุณหรือดูคำแนะนำสินค้าผ่านเมนูการดำเนินการเพิ่มเติมได้

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Shopify POS ให้แตะที่ “การดำเนินการเพิ่มเติม

 2. แตะที่ “ดูสินค้าที่แนะนำ

 3. แตะที่สินค้าเพื่อเพิ่มลงในตะกร้าสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี