การอ้างอิงด่วน - การประมวลผลการขาย

ใช้หน้านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงฉบับย่อเมื่อประมวลผลการขายบน POS

ล็อกหน้าจอ iPad

การล็อกหน้าจอเมื่อคุณไม่อยู่ที่ iPad ถือเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

หากต้องการล็อกหน้าจอ จากแอป Shopify POS ให้แตะ จากนั้นแตะที่หน้าจอล็อก

เพิ่มรายการลงในตะกร้าสินค้า

หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง เฉพาะสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกของตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดของอุปกรณ์ Shopify POS เท่านั้นที่สามารถดูได้จากหน้าดูสินค้า

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ “สินค้า
 2. ในแถบค้นหา ให้พิมพ์ชื่อของสินค้า
 3. แตะที่สินค้า
 4. หากสินค้ามีตัวเลือกสินค้า ให้แตะที่ตัวเลือกสินค้าดังกล่าว

สินค้าจะถูกเพิ่มไปยังตะกร้าสินค้า

เพิ่มรายการการขายแบบกำหนดเองไปยังตะกร้าสินค้า

หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งแต่คุณหาสินค้าดังกล่าวในแอป Shopify POS ไม่พบ คุณยังคงสามารถขายสินค้าดังกล่าวให้ลูกค้าได้โดยสร้างรายการการขายแบบกำหนดเอง

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ “หน้าแรก
 2. แตะที่เพิ่มการขายแบบกำหนดเอง
 3. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มชื่อและปรับจำนวน
 4. เพิ่มราคา
 5. แตะเพิ่มลงในตะกร้าสินค้า

ขณะนี้คุณสามารถดำเนินการขายให้เสร็จสิ้นหรือเพิ่มรายการอื่นๆ ลงในตะกร้าสินค้าได้

เพิ่มค่าธรรมเนียมที่กำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมที่กำหนดเอง เช่น ค่าบริการในการจัดส่งในพื้นที่หรือค่าธรรมเนียมการปรับแต่งไปยังตะกร้าสินค้าของลูกค้าได้ คุณสามารถบันทึกไทล์ค่าธรรมเนียมที่กําหนดเองล่วงหน้าไปยังสมาร์ทกริดของคุณได้ สามารถใช้ค่าธรรมเนียมที่กำหนดเองกับตะกร้าสินค้าได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น หากต้องการเพิ่มค่าธรรมเนียมหลายรายการ ให้เพิ่มยอดรวมทั้งหมดเป็นค่าธรรมเนียมแบบกำหนดเองเพียงรายการเดียว

ขั้นตอน:

 1. แตะที่ไทล์ “ค่าธรรมเนียมศุลกากร” ในสมาร์ทกริดของคุณ
 2. ตรวจสอบจำนวน จากนั้นแตะที่บันทึก

หากต้องการนำค่าธรรมเนียมศุลกากรออก ให้แตะที่ไทล์ “นำค่าธรรมเนียมออก” ในสมาร์ทกริดของคุณ

ใช้ส่วนลดตะกร้าสินค้าแบบกำหนดเอง

 1. ใน Shopify POS แตะที่ใช้ส่วนลด
 2. แตะ “เปอร์เซ็นต์” “จํานวน” หรือ “รหัส
 3. กรอกข้อมูลในช่องแล้วแตะ “บันทึก

ส่วนลดตะกร้าสินค้าจะเปลี่ยนยอดรวมที่แสดงในตะกร้าสินค้า ราคาขายปลีกปกติของคำสั่งซื้อจะแสดงใต้ยอดรวม

ใช้ส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการแบบกำหนดเอง

 1. ใน Shopify POS ให้แตะชื่อสินค้า
 2. แตะ ใช้ส่วนลดแบบปรับแต่งเอง
 3. แตะ จํานวน หรือ เปอร์เซ็นต์ (%)
 4. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการสร้างจํานวนส่วนลดที่ปรับแต่งเอง คุณสามารถใช้ช่องราคาหลังหักส่วนลดเพื่อป้อนราคาที่คุณต้องการขายสินค้าได้
 5. กรอกข้อมูลลงในช่องแล้วแตะที่บันทึก
 6. แตะที่บันทึก

ระบบจะอัปเดตราคาสินค้าในตะกร้าสินค้าเมื่อมีการใช้งานส่วนลด มูลค่าการค้าปลีกตามปกติของสินค้าจะถูกแสดงอยู่ด้านล่างของราคาที่คิดส่วนลดแล้ว

ลบภาษีออกจากราคาสินค้า

คุณสามารถลบภาษีออกจากสินค้าที่คุณขายได้ โดยคุณอาจต้องดำเนินการเช่นนี้หากลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่สามารถใช้ภาษีกับสินค้าดังกล่าวได้

ขั้นตอน:

 1. เพิ่มรายการไปยังตะกร้าสินค้า
 2. แตะที่รายการ
 3. แตะที่ภาษีเพื่อลบออก

พิมพ์ใบเสร็จใหม่

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ
 2. แตะคำสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์ใบเสร็จ
 3. แตะที่ ใบเสร็จ > พิมพ์ใบเสร็จ

พิมพ์ใบเสร็จของขวัญสำหรับการขายที่เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ
 2. แตะคำสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์ใบเสร็จของขวัญ
 3. แตะที่ “ใบเสร็จ” > “ใบเสร็จของขวัญ

ส่งอีเมลที่มีรายละเอียดของตะกร้าสินค้าไปให้ลูกค้า

 1. ในหน้าการชำระเงินของ Shopify POS ให้เพิ่มตัวเลือกสินค้าของลูกค้าลงในตะกร้าสินค้า
 2. ตัวเลือกเสริม:ปรับแต่งตะกร้าสินค้าตามต้องการ
 3. เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งอีเมล ให้แตะ “...” เพื่อเข้าถึง การดำเนินการเพิ่มเติม
 4. แตะ “ส่งอีเมลถึงลูกค้า
 5. ป้อนที่อยู่อีเมลของลูกค้า

 6. ตัวเลือกเสริม: ป้อนข้อความที่จะถูกส่งไปพร้อมกับอีเมล

 7. แตะที่ส่ง

ดูคำแนะนำสินค้า

คุณสามารถดูคำแนะนำสินค้าได้โดยตรงในตะกร้าสินค้า คุณสามารถเพิ่มไทล์แนะนำสินค้าลงในสมาร์ทกริดของคุณหรือดูคำแนะนำสินค้าผ่านเมนูการดำเนินการเพิ่มเติมได้

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Shopify POS ให้แตะที่ “การดำเนินการเพิ่มเติม
 2. แตะที่ “ดูสินค้าที่แนะนำ
 3. แตะที่สินค้าเพื่อเพิ่มลงในตะกร้าสินค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี