การเปลี่ยนการตั้งค่าแอป Shopify POS

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของแอป Shopify POS ตามที่ร้านค้าของคุณต้องการได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าการล็อกอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่า iPad ให้ล็อกได้หลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาหนึ่ง หรือทุกครั้งที่สิ้นสุดการขาย โดยคุณจะต้องป้อน PIN 4 หลักเพื่อปลดล็อกหน้าจอ

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่
 2. แตะที่การตั้งค่า
 3. ใต้ส่วนการแสดงผล ให้แตะที่ “ล็อกหน้าจอ
 4. แตะที่ตัวเลือกเวลา หากไม่มีการใช้งานแอป Shopify POS เป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่ตั้งค่าไว้ หน้าจอจะล็อก
 5. หากคุณต้องการให้หน้าจอล็อกหลังจากที่ดำเนินการคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นแต่ละครั้ง ให้เปิดใช้งานการล็อกอัตโนมัติหลังการขาย
 6. แตะกลับเพื่อกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่า

การเปลี่ยนโหมดการแสดงผล

คุณสามารถกำหนดค่า Shopify POS ให้ใช้โหมดสว่างหรือโหมดสีเข้มได้ โดยโหมดสว่างจะแสดงข้อความสีเข้มบนพื้นหลังสีสว่าง ในขณะที่โหมดสีเข้มจะแสดงข้อความสีสว่างบนพื้นหลังสีเข้ม

คุณสามารถเลือกโหมดการแสดงผลของ Shopify POS ได้หรือจะตั้งค่า Shopify POS ตามการตั้งค่าอุปกรณ์ iOS ของคุณก็ได้เช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. จากแอป Shopify POS ให้แตะที่ปุ่ม “” จากนั้นแตะที่ “การตั้งค่า” > “โหมดมืด/สว่าง
 2. แตะที่โหมดที่คุณต้องการให้ Shopify POS แสดงผล หรือเปิดใช้งานใช้การตั้งค่าอุปกรณ์

การเปลี่ยนการตั้งค่าภาษา

คุณสามารถเลือกภาษาที่ใช้ในแอป Shopify POS ได้ โดย Shopify POS จะรองรับภาษาดังต่อไปนี้:

 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • ภาษาเช็ก
 • เดนมาร์ก
 • ดัตช์
 • อังกฤษ
 • ภาษาฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • ภาษาฮินดี
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษามลายู
 • Norwegian Bokmal
 • โปรตุเกส (บราซิล)
 • ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส)
 • สเปน
 • ภาษาสวีเดน
 • ภาษาไทย
 • ภาษาตุรกี

หากต้องการเปลี่ยนภาษาของแอป Shopify POS คุณต้องเปลี่ยนภาษาของอุปกรณ์ iOS ผ่านการตั้งค่า iOS

ขั้นตอน:

คุณอาจใช้งานภาษาอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในนี้ได้ แต่ระบบไม่ได้รองรับภาษาเหล่านั้นและอาจทำให้คำแปลหายไป ซึ่งคำแปลที่หายไปนั้นจะปรากฏเป็นภาษาอังกฤษตามค่าเริ่มต้นแทน

การเปลี่ยนสมาร์ทกริด

หน้าจอหลักบนแอป Shopify POS มีสมาร์ทกริดที่เป็นชุดของไทล์ที่กำหนดค่าได้ซึ่งแสดงแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน คุณสามารถเพิ่มไทล์ที่เป็นตัวแทนของสินค้า คอลเลกชัน แอปจากภายนอก หรือฟีเจอร์ที่มีการเข้าถึงบ่อยได้ หากแอปจากภายนอกมีฟังก์ชันหลายฟังก์ชัน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ไทล์ดำเนินการฟังก์ชันใด

คุณสามารถเพิ่มเพจใหม่และกลุ่มไทล์ลงในหน้าเหล่านี้และจัดเรียงตำแหน่งของไทล์ในแต่ละหน้าได้อีกครั้ง

หากต้องการเพิ่มไทล์ คุณจะต้องเป็นเจ้าของร้านหรือบัญชีผู้ใช้ของพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตในการปรับแต่งสมาร์ทกริดสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์

เพิ่มไทล์

 1. ในหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่ เพิ่มไทล์ ภายในกริด
 2. เลือกรายการที่คุณต้องการเพิ่มไปยังหน้าแรกจากรายการที่มีอยู่
 3. เพิ่มไทล์อื่นๆ จากนั้นแตะที่เสร็จสิ้น

ลบไทล์

 1. บนหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่ไทล์ค้างไว้จนกว่าจะไทล์จะเริ่มสั่น
 2. แตะ x ที่มุมของไทล์ จากนั้นแตะลบออก
 3. แตะที่ เสร็จสิ้น

แก้ไขไทล์

 1. บนหน้าจอหลักของแอป Shopify POS ให้แตะที่ไทล์ค้างไว้จนกว่าจะไทล์จะเริ่มสั่น
 2. แตะ ... ที่มุมของไทล์จากนั้นเลือกสี (เหลือง เขียว ฟ้า หรือส้ม)
 3. แตะที่ เสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี