Zmiana ustawień aplikacji Shopify POS

Możesz zmienić ustawienia aplikacji Shopify POS, aby dostosować je do potrzeb sklepu.

Zmiana ustawień automatycznej blokady

Możesz ustawić iPad tak, aby blokował się po okresie bezczynności lub po zakończeniu sprzedaży. Odblokowanie ekranu następuje wówczas po wprowadzeniu 4-cyfrowego kodu PIN przez Ciebie lub innego pracownika.

Kroki:

 1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij opcję .
 2. Naciśnij opcję Ustawienia.
 3. W obszarze Wyświetlacz naciśnij Blokadę ekranu.
 4. Naciśnij opcję czasu. Jeśli aplikacja Shopify POS jest nieaktywna przez ustawiony wcześniej czas, ekran zostanie zablokowany.
 5. Jeśli chcesz, aby ekran został zablokowany po zakończeniu każdego zamówienia, aktywuj automatyczną blokadę po sprzedaży.
 6. Naciśnij przycisk Powrót, aby wrócić do ekranu Ustawienia.

Zmiana trybu wyświetlania

Możesz skonfigurować aplikację Shopify POS w taki sposób, by korzystać z niej w trybie jasnym lub ciemnym. W trybie jasnym wyświetlany jest ciemny tekst na jasnym tle, w trybie ciemnym zaś wyświetlany jest jasny tekst na ciemnym tle.

Możesz wybrać tryb, w którym chcesz korzystać z Shopify POS lub możesz wskazać aplikacji Shopify POS, aby użyła ustawień Twojego urządzenia iOS.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij przycisk , a następnie Ustawienia > Tryb ciemny/jasny.
 2. Naciśnij tryb, w którym chcesz korzystać z Shopify POS lub aktywuj opcję Zastosuj ustawienia urządzenia.

Zmiana ustawień języka

Możesz wybrać język używany przez aplikację Shopify POS. Shopify POS obsługuje następujące języki:

 • Chiński (uproszczony)
 • Chiński (tradycyjny)
 • Czeski
 • Duński
 • Holenderski
 • Angielski
 • Fiński
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Hinduski
 • Włoski
 • Japoński
 • Koreański
 • Malajski
 • Norweski bokmal
 • Portugalski (Brazylia)
 • Portugalski (Portugalia)
 • Hiszpański
 • Szwedzki
 • Tajski
 • Turecki

Zmień język produktów w aplikacji Shopify POS

Aby zmienić język produktów w aplikacji Shopify POS, przypisz język do lokalizacji POS w panelu administracyjnym Shopify. Jednocześnie można przypisać tylko jeden język do lokalizacji.

Domyślnie wszystkie lokalizacje są przypisane do domyślnego języka rynku. Domyślnego języka nie można przypisać do lokalizacji w ustawieniach kanału sprzedaży Punkt sprzedaży. Jeśli chcesz ustawić dla lokalizacji z powrotem domyślny język, możesz odznaczyć lokalizację z przypisanego języka.

Zanim ustawisz języki produktów w aplikacji Shopify POS, musisz je skonfigurować w ustawieniach języka w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Punkt sprzedaży > Ustawienia.
 2. Kliknij opcję Język.
 3. W sekcji Język POS kliknij język, który chcesz edytować.
 4. W sekcji Język kliknij opcję Edytuj.
 5. W oknie Edytuj lokalizacje wykonaj dowolną z poniższych czynności, aby zmienić język:

  • zaznacz wszystkie lokalizacje, do których chcesz przypisać język
  • odznacz wszystkie przypisane lokalizacje, aby powrócić do domyślnego języka rynku
  • zaznacz lub odznacz Wszystkie lokalizacje,, aby zmienić wszystkie lokalizacje w tym samym czasie
 6. Kliknij Gotowe.

 7. Potwierdź, że lokalizacje, do których chcesz przypisać język, są wyświetlane w sekcji Lokalizacje.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Zmień język aplikacji Shopify POS

Aby zmienić język aplikacji Shopify POS, należy zmienić język urządzenia iOS w ustawieniach iOS.

Kroki:

Wersje w innych niewymienionych tutaj językach mogą zostać wyświetlone, ale ponieważ języki takie nie są obsługiwane mogą wystąpić braki w tłumaczeniach niektórych tekstów, które domyślnie wyświetlają się w języku angielskim.

Zmiana inteligentnej siatki

Ekran główny w aplikacji Shopify POS ma inteligentną siatkę będącą zbiorem konfigurowalnych kafelków, które wyświetlają różne zasoby. Możesz dodawać kafelki reprezentujące często używane produkty, kolekcje, aplikacje firm zewnętrznych lub funkcje. Jeśli aplikacja firmy zewnętrznej ma wiele funkcji, możesz wybrać, która funkcja będzie wykonywana przez kafelek.

Możesz dodać dodatkowe strony, grupować kafelki na tych stronach i zmieniać kolejność pozycji kafelków na każdej stronie.

Aby dodać kafelki, musisz być właścicielem sklepu lub mieć konto pracownika z uprawnieniem do Dostosuj inteligentną siatkę do lokalizacji urządzenia.

Dodaj kafelki

 1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij Dodaj kafelek w siatce.
 2. Z dostępnej listy wybierz pozycję, którą chcesz dodać do strony głównej.
 3. Dodaj kafelki, po czym naciśnij Gotowe.

Usuń kafelki

 1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij i przytrzymaj kafelek, aż zacznie drgać.
 2. Naciśnij x w rogu kafelka, po czym naciśnij Usuń.
 3. Naciśnij Gotowe.

Edytuj kafelki

 1. Na ekranie głównym aplikacji Shopify POS naciśnij i przytrzymaj kafelek, aż zacznie drgać.
 2. Naciśnij ... na rogu kafelka, a następnie wybierz kolor (żółty, zielony, niebieski lub pomarańczowy).
 3. Naciśnij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo