Ændring af indstillingerne i Shopify POS-appen

Du kan ændre indstillingerne i Shopify POS-appen, så de opfylder din butiks behov.

Ændring af indstillingerne for automatisk låsning

Du kan indstille din enhed, så den låses efter en periode uden aktivitet, eller når et salg afsluttes. Du skal indtaste en 4-cifret pinkode for at låse skærmen op.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på ☰ på startskærmen i Shopify POS-appen.
 2. Tryk på Indstillinger.
 3. Tryk på Skærmlås under Visning.
 4. Tryk på en tidsindstilling. Hvis Shopify POS-appen er inaktiv i det valgte tidsrum, låses skærmen.
 5. Aktivér Automatisk lås efter salg, hvis du vil have, at skærmen låses efter gennemførelsen af hvert salg.
 6. Tryk på Tilbage for at vende tilbage til siden Indstillinger.

Ændring af visningstilstand

Du kan konfigurere Shopify til et lyst tema eller et mørkt tema. Det lyse tema viser mørk tekst på en lys baggrund, mens det mørke tema viser lys tekst på en mørk baggrund.

Du kan vælge den tilstand, du vil have, at Shopify POS skal bruge, eller du kan få Shopify POS til at bruge indstillingerne for din enhed.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på knappen ☰ i Shopify POS-appen, og tryk derefter på Indstillinger > Mørkt/lyst tema.
 2. Tryk på den tilstand, du vil have Shopify POS til at bruge, eller aktivér Brug enhedsindstillinger.

Ændring af sprogindstillingerne

Du kan vælge det sprog, som Shopify POS-appen bruger. Shopify POS understøtter følgende sprog:

 • Kinesisk (forenklet)
 • Kinesisk (traditionelt)
 • Tjekkisk
 • Dansk
 • Hollandsk
 • Engelsk
 • Finsk
 • Fransk
 • Tysk
 • Hindi
 • Italiensk
 • Japansk
 • Koreansk
 • Malaysisk
 • Norsk (bokmål)
 • portugisisk
 • Portugisisk (Portugal)
 • Spansk
 • Svensk
 • Thailandsk
 • Tyrkisk

Rediger produktsproget for Shopify POS

Hvis du vil ændre sproget for produkterne i Shopify POS, skal du knytte et sprog til en POS-lokation i din Shopify-administrator. Der kan kun tildeles ét sprog til en lokation ad gangen.

Som standard er alle lokationer knyttet til markedets standardsprog. Standardsproget kan ikke tildeles lokationer fra indstillingerne for POS-salgskanalen. Hvis du vil ændre en lokation tilbage til standardsproget, kan du fjerne markeringen af lokationen på det tilknyttede sprog.

Inden du kan angive produktsprog i Shopify POS, skal du konfigurere sprog i indstillingerne for sprog i din Shopify-administrator.

Fremgangsmåde:

 1. I din Shopify-administrator skal du klikke på Point of Sale (POS) > Indstillinger.
 2. Klik på Sprog.
 3. Klik på det sprog, du vil redigere, i afsnittet POS-sprog.
 4. Klik på Rediger i afsnittet Sprog.
 5. I vinduet Rediger lokationer skal du gøre et af følgende for at ændre sproget:

  • markere eventuelle lokationer, du vil knytte sproget til
  • fjerne markeringen af eventuelle tildelte lokationer for at vende tilbage til markedets standardsprog
  • markere eller fjerne markeringen af Alle lokationer for at ændre alle lokationer på én gang
 6. Klik på Udført.

 7. Bekræft, at de lokationer, som du vil knytte sproget til, vises i afsnittet Lokationer.

 8. Klik på Gem.

Rediger sproget i Shopify POS-appen

Hvis du vil ændre sproget i Shopify POS-appen, skal du ændre sproget på din enhed via enhedens indstillinger.

Fremgangsmåde:

Andre sprog, som ikke er angivet her, virker muligvis også, men de understøttes ikke og kan medføre manglende oversættelser, der som standard vises på engelsk.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis