Sådan ændrer du Shopify POS-docken

Startskærmen i Shopify POS-appen har en dock, der indeholder et sæt konfigurerbare felter, som viser forskellige ressourcer. Du kan tilføje felter, der repræsenterer produkter, kollektioner, tredjepartsapps eller funktioner, som bliver brugt ofte. Hvis en tredjepartsapp har forskellige funktioner, kan du vælge, hvilke funktion feltet skal udføre.

Du kan tilføje yderligere sider, gruppere felter til disse sider og omarrangere felternes placering på hver enkelt side.

Sådan ændrer du docken fra Shopify POS-appen

Du kan redigere docken fra Shopify POS-appen. Ændringer af docken, der foretages i POS-appen, gælder kun for den POS-lokation, der er logget ind på appen.

Hvis du vil tilføje felter, skal du være butiksejer eller have en POS-medarbejder med tilladelsen Tilpas dock.

Tilføj felter

 1. Tryk på Tilføj felt i gitteret på startskærmen i Shopify POS-appen.
 2. Vælg det element, du vil føje til startsiden, på listen over tilgængelige elementer.
 3. Tilføj eventuelle yderligere felter, og tryk derefter på Udført.

Slet felter

 1. Tryk og hold nede på et felt på startskærmen i Shopify POS-appen, indtil det begynder at ryste.
 2. Tryk på x i hjørnet af feltet, og tryk derefter på Fjern.
 3. Tryk på Udført.

Rediger felter

 1. Tryk og hold nede på et felt på startskærmen i Shopify POS-appen, indtil det begynder at ryste.
 2. Tryk på ... i hjørnet af feltet, og vælg derefter farven (gul, grøn, blå eller orange).
 3. Tryk på Udført.

Sådan opretter du docklayouts til flere POS-lokationer

Du kan oprette og administrere flere docklyaouts i Shopify-administratoren. Dette er nyttigt, hvis du vil have flere POS-lokationer i samme docklayout og gerne vil spare tid på at skulle tilpasse docken manuelt til hver enkelte lokation fra Shopify POS-appen. Du kan oprette og tilpasse flere docklayouts ved hjælp af dockeditoren og derefter tildele hvert layout til specifikke POS-lokationer.

Med dockeditoren kan du tilpasse hvert docklayout fra Shopify-administratoren på følgende måder:

 • Tilføj, flyt eller fjern feltsider.
 • Tilføj, flyt, skift farve eller fjern felter fra en feltside.
 • Skift mellem at se en forhåndsvisning af Shopify POS-appen tilpasset tablet eller smartphone.
 • Skift mellem at se en forhåndsvisning af Shopify POS-appen med mørkt eller lyst tema.

Ét docklayout tilknyttes som Standardlayoutet – dette gælder for alle nye POS-lokationer og eksisterende POS-lokationer, når deres tilknyttede layout slettes. Du kan til enhver tid ændre, hvilket layout der er standardlayoutet.

Hvis du vil se, oprette og tilpasse docklayouts i Shopify-administratoren, skal medarbejdere med administratoradgang have medarbejdertilladelserne Produkter > Se og Butiksindstillinger > Lokationer. Medarbejdere skal også have tilladelsen Rabatter for at kunne se og oprette rabatfelter i docken. POS-medarbejdere med POS-roller skal have tilladelsen Tilpas dock for at kunne redigere docklayoutet fra Shopify POS-appen.

Søg efter docklayouts

Du kan tilgå din liste over docklayouts fra indstillingerne for Point of Sale-kanalen i Shopify-administratoren.

Trin:

 1. Gå til Point of Sale > Indstillinger i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Dock i afsnittet Generelt.
 3. Brug feltet Søg for at søge efter docklayouts baseret på søgeord i docknavnet eller tilknyttede POS-lokationer.

Opret et nyt docklayout

Du kan oprette et nyt docklayout fra Shopify-administratoren.

Trin:

 1. Gå til Point of Sale > Indstillinger i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Dock i afsnittet Generelt.
 3. Klik på Opret ny.
 4. Klik på Tilpas i afsnittet Forhåndsvisning for at åbne dockeditoren.
 5. Tilpas feltsiderne i din dock:

  • Hvis du vil føje en side til docken, skal du klikke på ⊕ Tilføj feltside.
  • Hvis du vil redigere rækkefølgen for dine feltsider, skal du klikke på ud for titlen på feltsiden og trække siden op eller ned ad listen over feltsider.
  • Hvis du vil fjerne en feltside, skal du klikke på papirkurvsikonet ud for navnet på feltsiden.
 6. Tilpas felterne i din dock:

  • Hvis du vil føje et felt til en side, skal du klikke på ⊕ Tilføj felt.
  • Hvis du vil ændre placeringen af et felt på en side, skal du klikke på ud for feltet og trække feltet op eller ned ad listen over felter.
  • Hvis du vil ændre farven på et felt, skal du klikke på feltets navn og derefter vælge en farve i menuen Farve.
  • Hvis du vil fjerne et felt på en side, skal du klikke på papirkurvsikonet ud for feltet.
 7. Klik på Anvend for at gemme dine ændringer, og klik derefter på Luk for at lukke dockeditoren.

 8. Angiv et navn til dit docklayout i afsnittet Navn.

 9. Valgfrit: Vælg indstillingen Angiv som standard for at anvende layoutet som standarddocken for alle nye lokationer eller eksisterende lokationer uden et tilknyttet docklayout.

 10. Valgfrit: Knyt det nye layout til nogle POS-lokationer:

  1. I afsnittet Lokationer klikker du på Rediger.
  2. Vælg de POS-lokationer, hvor du vil anvende layoutet, i dialogboksen Rediger lokationer. Du kan vælge Alle lokationer for hurtigt at vælge alle angivne POS-lokationer.
  3. Klik på Udført.
 11. Klik på Gem.

 12. Hvis du har ændret docklayoutet for lokationer, bliver du bedt om at gennemgå ændringerne af layoutvalget for hver lokation. Klik på Bekræft for at færdiggøre dine ændringer.

Der kan gå et par minutter, før Shopify POS-appen afspejler ændringerne af docken.

Rediger et docklayout

Du kan redigere et docklayout fra Shopify-administratoren på en computer eller fra Shopify POS-appen på en mobilenhed.

Hvis du bruger Shopify POS-appen til at redigere docken, og docklayoutet deles på tværs af flere lokationer, vises den redigerede version af docken på listen Dock som en ny kopi af det layout, der var tilknyttet oprindeligt, og det anvendes kun på den POS-lokation, du har redigeret docken fra. På denne måde tilsidesætter de ændringer af docken, som foretages af POS-medarbejdere, ikke docklayouts for dine andre POS-lokationer.

Trin:

 1. Gå til Point of Sale > Indstillinger i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Dock i afsnittet Generelt.
 3. Klik på navnet på det docklayout, du vil redigere.
 4. Tilpas feltsiderne i din dock:

  • Hvis du vil føje en side til docken, skal du klikke på ⊕ Tilføj feltside.
  • Hvis du vil redigere rækkefølgen for dine feltsider, skal du klikke på ud for titlen på feltsiden og trække siden op eller ned ad listen over feltsider.
  • Hvis du vil fjerne en feltside, skal du klikke på papirkurvsikonet ud for navnet på feltsiden.
 5. Tilpas felterne i din dock:

  • Hvis du vil føje et felt til en side, skal du klikke på ⊕ Tilføj felt.
  • Hvis du vil ændre placeringen af et felt på en side, skal du klikke på ud for feltet og trække feltet op eller ned ad listen over felter.
  • Hvis du vil ændre farven på et felt, skal du klikke på feltets navn og derefter vælge en farve i menuen Farve.
  • Hvis du vil fjerne et felt på en side, skal du klikke på papirkurvsikonet ud for feltet.
 6. Klik på Anvend for at gemme dine ændringer, og klik derefter på Luk for at lukke dockeditoren.

 7. Valgfrit: Angiv et navn til dit nye docklayout i afsnittet Navn.

 8. Valgfrit: Vælg indstillingen Angiv som standard for at anvende layoutet som standarddocken for alle nye lokationer eller eksisterende lokationer uden et tilknyttet docklayout.

 9. Valgfrit: Knyt det nye layout til nogle POS-lokationer:

  1. I afsnittet Lokationer klikker du på Rediger.
  2. Vælg de POS-lokationer, hvor du vil anvende layoutet, i dialogboksen Rediger lokationer. Du kan vælge Alle lokationer for hurtigt at vælge alle angivne POS-lokationer.
  3. Klik på Udført.
 10. Klik på Gem.

 11. Hvis du har ændret docklayoutet for lokationer, bliver du bedt om at gennemgå ændringerne af layoutvalget for hver lokation. Klik på Bekræft for at færdiggøre dine ændringer.

Der kan gå et par minutter, før Shopify POS-appen afspejler ændringerne af docken.

Dupliker et docklayout

Du kan duplikere et eksisterende docklayout, hvis du vil bruge et eksisterende layout som skabelon. Et duplikeret layout kopierer ikke tilknyttede lokationer fra det oprindelige layout, så du skal knytte lokationer til det kopierede layout manuelt.

Trin:

 1. Gå til Point of Sale > Indstillinger i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Dock i afsnittet Generelt.
 3. Klik på navnet på det docklayout, du vil duplikere.
 4. Klik på Dupliker.
 5. Tilpas feltsiderne i din dock:

  • Hvis du vil føje en side til docken, skal du klikke på ⊕ Tilføj feltside.
  • Hvis du vil redigere rækkefølgen for dine feltsider, skal du klikke på ud for titlen på feltsiden og trække siden op eller ned ad listen over feltsider.
  • Hvis du vil fjerne en feltside, skal du klikke på papirkurvsikonet ud for navnet på feltsiden.
 6. Tilpas felterne i din dock:

  • Hvis du vil føje et felt til en side, skal du klikke på ⊕ Tilføj felt.
  • Hvis du vil ændre placeringen af et felt på en side, skal du klikke på ud for feltet og trække feltet op eller ned ad listen over felter.
  • Hvis du vil ændre farven på et felt, skal du klikke på feltets navn og derefter vælge en farve i menuen Farve.
  • Hvis du vil fjerne et felt på en side, skal du klikke på papirkurvsikonet ud for feltet.
 7. Klik på Anvend for at gemme dine ændringer, og klik derefter på Luk for at lukke dockeditoren.

 8. Angiv et nyt navn til dit docklayout i afsnittet Navn.

 9. Valgfrit: Vælg indstillingen Angiv som standard for at anvende layoutet som standarddocken for alle nye lokationer eller eksisterende lokationer uden et tilknyttet docklayout.

 10. Valgfrit: Knyt det nye layout til nogle POS-lokationer:

  1. I afsnittet Lokationer klikker du på Rediger.
  2. Vælg de POS-lokationer, hvor du vil anvende layoutet, i dialogboksen Rediger lokationer. Du kan vælge Alle lokationer for hurtigt at vælge alle angivne POS-lokationer.
  3. Klik på Udført.
 11. Klik på Gem.

 12. Hvis du har ændret docklayoutet for lokationer, bliver du bedt om at gennemgå ændringerne af layoutvalget for hver lokation. Klik på Bekræft for at færdiggøre dine ændringer.

Der kan gå et par minutter, før Shopify POS-appen afspejler ændringerne af docken.

Slet et docklayout

Du kan slette docklayouts, du ikke længere vil bruge. Alle lokationer, der bruger det slettede layout på dette tidspunkt, vil skifte tilbage til standardlayoutet. Standardlayoutet kan ikke slettes.

Sletning af docklayouts kan ikke fortrydes.

Trin:

 1. Gå til Point of Sale > Indstillinger i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Dock i afsnittet Generelt.
 3. Klik på navnet på det docklayout, du vil slette.
 4. Klik på Slet.
 5. Klik på Slet dock i dialogboksen.

Der kan gå et par minutter, før Shopify POS-appen afspejler ændringerne af docken.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis