Endre appinnstillingene for Shopify POS

Du kan endre innstillingene i Shopify POS-appen for å oppfylle butikkens behov.

Endre innstillingene for automatisk lås

Du kan angi at enheten skal låses etter en viss periode med inaktivitet, eller når et salg avsluttes. Du må angi en firesifret PIN-kode for å låse opp skjermen.

Steg:

 1. Trykk på ☰ på hjem-skjermen i Shopify POS.
 2. Trykk på Innstillinger.
 3. Trykk Skjermlås under Skjerm.
 4. Trykk på et tidsalternativ. Hvis Shopify POS-appen er inaktiv i den valgte tidsperioden, låses skjermen.
 5. Hvis du vil at skjermen skal låses etter at hver bestilling er fullført, aktiverer du Automatisk låsing etter salg.
 6. Trykk på Tilbake for å gå tilbake til skjermbildet Innstillinger.

Endre visningsmodus

Du kan konfigurere Shopify POS til å bruke lys modus eller mørk modus. Lys modus viser mørk tekst på lys bakgrunn, mens mørk modus viser lys tekst på mørk bakgrunn.

Du kan velge modusen du ønsker at Shopify POS skal bruke, eller du kan velge at Shopify POS skal bruke enhetsinnstillingene.

Steg:

 1. Trykk på knappen ☰, og deretter på Innstillinger > Mørk/lys modus fra Shopify POS-appen.
 2. Trykk på moduset du ønsker at Shopify POS skal bruke, eller aktiver Bruk enhetsinnstillingene.

Endre språkinnstillingene

Du kan velge språket som brukes av Shopify POS-appen. Shopify POS støtter følgende språk:

 • Forenklet kinesisk
 • Tradisjonell kinesisk
 • Tsjekkisk
 • Dansk
 • Nederlandsk
 • Engelsk
 • Finsk
 • Fransk
 • Tysk
 • Hindi
 • Italiensk
 • Japansk
 • Koreansk
 • Malay
 • Norsk (bokmål)
 • Portugisisk (Brazil)
 • Portugisisk (Portugal)
 • Spansk
 • Svensk
 • Thai
 • Tyrkisk

Endre produktspråk i Shopify POS

For å endre språk for produkter på Shopify POS, må du tilordne et språk til en POS-plassering i Shopify-administrator. Bare ett språk kan tilordnes en lokalisasjon av gangen.

Som standard er markedets standardspråk tilordnet alle lokalisasjoner. Standardspråket kan ikke tilordnes lokalisasjoner fra innstillingene for Point of Sale-salgskanalen. Hvis du vil endre en lokalisasjon tilbake til standardspråket, kan du oppheve valget for lokalisasjonen for det tilordnede språket.

Før du kan angi produktspråk i Shopify POS, må du konfigurere språk i språkinnstillingene i Shopify-administrator.

Steg:

 1. Klikk på Point of Sale > Innstillinger fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Språk.
 3. Klikk på språket du ønsker å redigere i seksjonen POS-språk.
 4. Klikk på Rediger i seksjonen Språk.
 5. Gjør en av følgende i vinduet Rediger lokalisasjoner for å endre språk:

  • merk av for lokalisasjonene du ønsker å tilordne språket til
  • opphev merkingen for tilordnede lokalisasjoner for å tilbakestille til markedets standardspråk
  • merk eller opphev merkingen for Alle lokalisasjoner for å endre alle lokalisasjoner samtidig
 6. Klikk på Ferdig.

 7. Kontroller at lokalisasjonene du ønsker språket tilordnet til vises i seksjonen Lokalisasjoner.

 8. Klikk på Lagre.

Endre Shopify POS-appspråket

For å endre språk i Shopify POS-appen må du endre språk for enheten gjennom enhetsinnstillingene.

Steg:

Andre språk som ikke vises her kan fungere, men de støttes ikke, og kan føre til manglende oversettelser som vises på engelsk som standard.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis