การโอนย้ายและการผสานการทำงาน QuickBooks Desktop POS กับ Shopify POS

ระบบได้ยกเลิกให้บริการ QuickBooks POS 19.0 ของ Intuit รวมถึงบริการด้านการชำระเงินและบริการที่เชื่อมต่อแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2023 โดย Intuit ได้ทำงานร่วมกับ Shopify เพื่อโอนย้ายข้อมูล QuickBooks Desktop POS ของคุณไปยัง Shopify และได้นำเสนอตัวเลือก POS ที่ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop ซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop จะยังคงทำงานต่อไปตามปกติและไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกให้บริการ

เมื่อคุณโอนย้ายข้อมูลจาก QuickBooks Desktop POS ไปยัง Shopify POS คุณจะได้รับข้อเสนอพิเศษสำหรับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของ Shopify หลายรายการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ภาพรวมของการย้าย QuickBooks POS

คุณสามารถโอนย้ายข้อมูล QuickBooks Desktop POS เช่น ลูกค้า เวนเดอร์ รายการสินค้าคงคลัง และตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ไปยัง Shopify POS ได้ หากคุณใช้ซอฟต์แวร์การบัญชี QuickBooks Desktop คุณจะสามารถผสานการทำงานบัญชี QuickBooks และซิงค์ข้อมูลธุรกิจและการบัญชีทั้งหมดของคุณ เช่น ยอดขายและการซื้อ กับ Shopify POS ได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี