ข้อควรพิจารณาในการย้ายข้อมูลจาก QuickBooks Desktop POS

ก่อนที่คุณจะโอนย้ายข้อมูลของคุณจาก QuickBooks POS ไปยัง Shopify โปรดอย่าลืมตรวจสอบว่าข้อมูลใดบ้างที่โอนย้ายได้โดยใช้แอป QuickBooks Desktop Connector และข้อมูลใดบ้างที่คุณอาจต้องโอนย้ายด้วยตนเอง หากต้องการดูรายการคำศัพท์ในการจับคู่ข้อมูลทั้งหมด ให้ดูที่อภิธานศัพท์และการจับคู่ข้อมูลของ QuickBooks POS และ Shopify POS

ขอบเขตของการย้ายข้อมูล QuickBooks

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าข้อมูลจาก QuickBooks POS รายการใดบ้างที่สามารถโอนย้ายไปยัง Shopify โดยใช้แอป QuickBooks Desktop Connector และรายการใดบ้างที่ใช้แอปดังกล่าวในการโอนย้ายไม่ได้:

ตารางการย้ายข้อมูลจาก QuickBooks
ประเภทของข้อมูล QuickBooks ประเภทของข้อมูล Shopify สามารถโอนย้ายข้อมูลได้
ลูกค้า ลูกค้า
สินค้าคงคลัง สินค้า
กริดรูปแบบสินค้าคงคลัง ตัวเลือกสินค้าหรือตัวเลือก
รูปภาพสินค้า รูปภาพสินค้า
สลิปการถ่ายโอน การถ่ายโอนสินค้า
เวนเดอร์ เวนเดอร์หรือซัพพลายเออร์
ร้านค้า (POS) หรือลำดับชั้น (QuickBooks Desktop) ตำแหน่งที่ตั้ง
หมายเลขรายการหรือ UPC บาร์โค้ด
บันทึกของลูกค้า บันทึกของลูกค้า
ใบเสร็จรับเงิน คำสั่งซื้อ (ชําระเงินแล้ว/จัดการแล้ว)
ใบแจ้งหนี้ คำสั่งซื้อ (ยังไม่ชำระเงิน/จัดการแล้ว)
ใบแจ้งหนี้พร้อมการชำระเงิน คำสั่งซื้อ (ชําระเงินแล้วบางส่วน/จัดการแล้ว)
ใบสั่งขาย คำสั่งซื้อ (ยังไม่ชำระเงิน/ยังไม่จัดการ)
ใบสั่งขายที่มีเงินฝาก คำสั่งซื้อ (ชําระเงินแล้วบางส่วน/ยังไม่จัดการ)
คำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อ (ยังไม่ได้รับสินค้า)
การรับบัตรกำนัล (QuickBooks Desktop POS) คำสั่งซื้อ (รับสินค้าแล้ว)
ใบเรียกเก็บเงินหรือใบเสร็จสินค้า (QuickBooks Desktop) คำสั่งซื้อ (รับสินค้าแล้ว)
ส่วนลดอัตโนมัติ ส่วนลด
การค้นหาแบบอื่น (ALU) หมายเลข SKU
เครดิตร้านค้า บัตรของขวัญ
ความภักดี ความภักดี

ข้อมูล QuickBooks ที่สามารถโอนย้ายได้โดยใช้แอปผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ

ข้อมูลต่อไปนี้สามารถโอนย้ายจาก QuickBooks POS ไปยัง Shopify ได้โดยใช้แอป QuickBooks Desktop Connector:

 • ข้อมูลลูกค้า

  • ชื่อ
  • อีเมล
  • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลเวนเดอร์ (โอนย้ายมาเป็นซัพพลายเออร์ในแอป Stocky)

 • ข้อมูลสถานที่ (สูงสุด 20 ตำแหน่ง)

 • ข้อมูลสินค้าคงคลังและสินค้า

  • ชื่อสินค้า
  • บาร์โค้ด (หมายเลขสินค้า)
  • quantity
  • ตำแหน่งที่ตั้ง
  • price

สินค้าและตัวเลือกสินค้า

หลังจากที่คุณโอนย้ายแล้ว ระบบจะนำเข้าตัวเลือกสินค้าของคุณเป็นสินค้าแบบแยกรายการไปยัง Shopify การย้ายจะไม่เขียนทับสินค้าที่มีอยู่ใน Shopify ระบบจะนำเข้าสินค้าที่คุณโอนย้ายแล้วโดยติดแท็ก Quickbooks และมีสถานะเป็น “แบบร่าง” สิ่งที่คุณดำเนินการได้ มีดังนี้:

ขีดจํากัดรายการการย้ายข้อมูล

คุณสามารถโอนย้ายสินค้าได้สูงสุดวันละ 50,000 รายการ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสินค้า 150,000 รายการ ระบบจะใช้เวลาประมาณ 3 วันในการย้ายข้อมูลของคุณจาก QuickBooks POS ไปยัง Shopify ขีดจํากัดรายการนี้จะมีผลกับไฟล์นําเข้าทั้งหมด เช่น สินค้า ลูกค้า และสินค้าคงคลัง

การโอนย้ายข้อมูลอาจใช้เวลาตั้งแต่ 1-5 ชั่วโมงจึงจะเสร็จสิ้น โดยระยะเวลาในการโอนย้ายจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การตั้งค่า QuickBooks POS ปริมาณข้อมูลที่คุณจะโอนย้าย หรือจํานวนตำแหน่งที่ตั้ง

หมายเลขสินค้าและ UPC

QuickBooks อนุญาตให้ใช้บาร์โค้ดที่สแกนได้หลายรายการสำหรับสินค้ารายการเดียว แต่ Shopify อนุญาตเพียงหนึ่งบาร์โค้ดต่อสินค้าหนึ่งรายการในฟิลด์บาร์โค้ดใน Shopify เท่านั้นในระหว่างการย้าย คุณสามารถเลือกหมายเลขสินค้าเพื่อนำเข้าเป็นบาร์โค้ดได้คุณต้องเลือกจากหมายเลขสินค้าหรือ UPC แต่คุณไม่สามารถเลือกทั้งสองอย่างได้

ใน Shopify คุณยังสามารถแนบหมายเลข SKU กับสินค้าคงคลังที่สามารถค้นหาได้ แต่ไม่สามารถสแกนได้ คุณสามารถแก้ไข SKU หลายรายการโดยใช้ไฟล์ CSV ได้หลังจากการย้าย

หากคุณต้องการบันทึกหมายเลขสินค้าหลายรายการในสินค้าคงคลังของคุณ คุณสามารถใช้เมตาฟิลด์หลังจากการย้ายได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตาฟิลด์

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บาร์โค้ดและ SKU ใน POS

ข้อมูล QuickBooks ที่ไม่สามารถใช้แอป Connector ในการย้ายได้

ข้อมูลต่อไปนี้ไม่สามารถโอนย้ายจาก QuickBooks POS ไปยัง Shopify โดยใช้แอป QuickBooks Desktop Connector ได้ แต่คุณสามารถหาวิธีอื่นในการนำเข้าข้อมูลได้:

รูปภาพสินค้า

ระบบจะไม่โอนย้ายรูปภาพสินค้าจาก QuickBooks POS ไปยัง Shopify อย่างไรก็ตาม คุณสามารถส่งออกรูปภาพสินค้าคงคลังจาก QuickBooks POS ได้หลายรายการในครั้งเดียว หลังจากส่งออกรูปภาพของคุณแล้ว คุณสามารถนําเข้ารูปภาพเหล่านี้ไปยัง Shopify ได้โดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

 • เผยแพร่รูปภาพเป็นแบบสาธารณะทางออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (เช่น Dropbox หรือ Google Photos) ส่งออกรายการสินค้าของคุณจาก Shopify จากนั้นเพิ่ม URL รูปภาพที่เหมาะสมของสินค้าแต่ละรายการ แล้วอัปโหลดรูปภาพดังกล่าวอีกครั้งโดยใช้ไฟล์ CSV
 • ใช้แอปจากภายนอก เช่น ifyApps Image Manager เพื่อนําเข้ารูปภาพของคุณ
 • ว่าจ้าง Shopify Partner เพื่อส่งออกและนําเข้ารูปภาพสินค้าให้คุณ

การค้นหาแบบอื่น (ALU)

การค้นหาแบบอื่น (ALU) หรือที่เรียกว่าหมายเลข SKU สินค้าใน Shopify จะไม่โอนย้ายข้อมูลจาก QuickBooks POS ไปยัง Shopify หลังจากที่คุณโอนย้ายข้อมูลขั้นแรกเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะสามารถนําเข้า ALU จาก QuickBooks POS ไปยัง Shopify ด้วยตนเองได้ในช่อง SKU (รหัสสินค้าคงคลัง)

สลิปการถ่ายโอน

ระบบจะไม่โอนย้ายสลิปการถ่ายโอนจาก QuickBooks POS ไปยัง Shopify คุณสามารถนําเข้าสลิปการถ่ายโอนด้วยตนเองให้เป็นการถ่ายโอนสินค้าใน Shopify ได้

การสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ และส่วนลด

ระบบจะไม่โอนย้ายประวัติการสั่งซื้อ เช่น คำสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ ส่วนลด และประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าจาก QuickBooks POS ไปยัง Shopify หลังจากที่คุณโอนย้ายไปยัง Shopify แล้ว ระบบจะสร้างใบสั่งซื้อขึ้นมาใหม่ในแอป Stocky พร้อมซิงค์กับซอฟต์แวร์การจัดการบัญชี QuickBooks Desktop

เครดิตร้านค้าที่มีอยู่

ระบบจะไม่โอนย้ายเครดิตร้านค้าจาก QuickBooks POS ไปยัง Shopify คุณสามารถใช้แอปจากภายนอก เช่น Selling Point เพื่อโอนย้ายเครดิตร้านค้าของคุณไปยัง Shopify ในรูปแบบบัตรของขวัญ

หากคุณเลือกที่จะใช้แอป Selling Point คุณจะต้องตั้งค่ารายงานบัตรของขวัญสำหรับการส่งออก จากนั้นนําเข้ารายงานดังกล่าวไปยังแอป Selling Point แล้วจึงออกบัตรของขวัญเหล่านี้ให้ลูกค้าแต่ละรายอีกครั้งสำหรับนำมาใช้ในร้านค้าคุณ

ข้อมูลความภักดีของลูกค้า

ระบบจะไม่โอนย้ายข้อมูลความภักดีของลูกค้าจาก QuickBooks POS ไปยัง Shopify คุณสามารถใช้แอปจากภายนอก เช่น Growave, Smile, Yotpo หรือ Loyalty Lion เพื่อโอนย้ายข้อมูลความภักดีของลูกค้าคุณไปยัง Shopify ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี